Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljena je sprememba javnega razpisa "Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja"

 

Opozarjamo na objavo spremembe javnega razpisa "Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja", objavljenega 22. junija 2018 v  Uradnem listu RS (št. 43/18) in na spletni strani  ministrstva.

 

Spreminja se navedeni datum oddaje vlog, in sicer se rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev 10. 9. 2018 nadomesti z datumom 17. 9. 2018. Prvi odstavek 24. točke javnega razpisa se tako glasi: "Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 17. 9. 2018 do 12. ure".

 

V sled temu se v javnem razpisu spremeni tudi drugi odstavek točke 25. Datum odpiranja vloge za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora, ki se sedaj glasi: "Odpiranje prispelih vlog bo dne 17. 9. 2018 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana (sejna soba 614) in bo javno".

 

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

 

Obenem vas obveščamo tudi o dopolnitvi Navodil za izpolnjevanje vloge na javni razpis in obrazca Obračun SSE urne postavke stroškov osebja, ki sta sestavni del razpisne dokumentacije. Pojasnila dopolnitev razpisne dokumentacije in dopolnjena razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani ministrstva: