Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljeni so rezultati prvega prijavnega roka za vpis v prvi letnik na dodiplomski in enoviti magistrski študij za študijsko leto 2018/19 javnih visokošolskih zavodov in koncesij

 

Visokošolske prijavno-informacijske službe so objavile rezultate izbirnega postopka prvega prijavnega roka za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije po Razpisu za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2018/19 - javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov. O rezultatih bodo kandidati obveščeni po pošti do 27. julija 2018.
 
Vpis bo potekal na visokošolskih zavodih od 27. julija do 17. avgusta 2018 – o točnih terminih bodo kandidati obveščeni s strani visokošolskih zavodov.
 
V prvem prijavnem roku je bilo na 17.399 razpisanih mest oddanih 14.704 prijav za vpis, od tega je bilo sprejetih 11.119 kandidatov. V primerjavi z lanskim prvim prijavnim rokom je bilo letos v postopku obravnavanih nekaj manj prijav (lani 14.833), vendar sprejetih več kandidatov (lani 10.899). Najvišji delež sprejetih glede na prijave ima Univerza na Primorskem (84,7 %), sledijo Univerza v Mariboru (84,5 %), Univerza v Ljubljani (71,4 %) ter samostojni visokošolski zavodi in koncesije s skupaj 81,2 %. Več podatkov o številu sprejetih in potrebnem minimumu točk za posamezne študijske programe je objavljenih na spletni strani razpisa za vpis.

 

Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 21. avgusta 2018 objavljeni na portalu eVŠ na spletni strani razpisa za vpis. Drugi prijavni rok bo potekal od 22. do 29. avgusta 2018. Prijavo za vpis kandidati oddajo prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

 

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo poleg kandidatov, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov tudi kandidati, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. avgusta 2018.  
 
Bodoči študenti, ki želijo pridobiti subvencijo za subvencionirano bivanje v študijskem letu 2018/19, morajo prošnjo za sprejem oddati najpozneje do 16. avgusta 2018. Prošnjo morajo do roka oddati tudi kandidati, ki bodo opravljali maturo v jesenskem roku, in kandidati, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za bivanje. Prošnjo oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.