Skoči na vsebino

NOVICA

Z mobilnostjo slovenskih visokošolskih učiteljev do večje odprtosti slovenskega visokega šolstva

V  petek, 22. 6. 2018, smo objavili Javni razpis: »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mobilnosti zaposlenih slovenskih visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih z namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih visokošolskih institucijah  v obdobju od 2018 do 2021.

 

Namen javnega razpisa je prvenstveno nuditi podporo pedagoškemu in strokovnemu izpopolnjevanju slovenskih visokošolskih učiteljev za izboljšanje njihovih pedagoških kompetenc za izvajanje pedagoškega dela ter njihovemu povezovanju s pedagoškimi in raziskovalnimi kadri na tujih visokošolskih institucijah. S tem naj bi vplivali na spremembe in posodobitve pedagoškega procesa na slovenskih visokošolskih zavodih ter posredno na izboljšanje kompetenc študentov in zaposljivost diplomantov, na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem.


Pričakovan rezultat javnega razpisa je povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožne oblike učenja, saj se spodbuja sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem prostoru, kar bo vodilo k večji odprtosti slovenskega visokega šolstva in posledično h kakovostnemu in mednarodno primerljivemu visokošolskemu sistemu.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 3. 9. 2018 do 12.00 ure.

 

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 2.128.536,98 EUR, od tega se za Kohezijsko regijo zahodna Slovenija nameni 61 % skupne razpoložljive vrednosti v višini največ do 1.298.407,56 EUR ter za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija nameni 39 % skupne razpoložljive vrednosti v višini največ do 830.129,42 EUR. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

 

Za potencialne prijavitelje ministrstvo organizira informativni dan v sredo, 18. 7. 2018 ob 10. uri, v sejni sobi 503/504 v petem (5) nadstropju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana.


Vsa razpisna dokumentacija je objavljena tudi na naši spletni strani.