Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen je Javni razpis za inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja


V petek, 22. junija 2018, je bil objavljen Javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja«. Namen javnega razpisa je z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja ter krepitev prenosa spretnosti in znanj na študente, saj je pomembno, da mladi v času izobraževanja pridobijo znanja, kompetence in spretnosti, ki jim bodo zagotavljale uspešno vključevanje v družbo in na trg dela.


V okviru javnega razpisa bo izbran konzorcij visokošolskih zavodov. Konzorcij bo postal povezovalna točka, kjer se bo izvajalo vrhunsko usposabljanje in stalno posodabljanje znanja in veščin ter izmenjave dobrih praks, izvajalo raziskave tega področja in oblikovalo multiplikatorje. Tako se bo s povezovanjem in sodelovanjem visokošolskih zavodov v konzorcijsko obliko poskušali doseči, da bodo visokošolske institucije bolj odprte za nove metode poučevanja, ki jih omogočajo sodobni informacijsko-komunikacijski sistemi in z njimi povezani novi načini skupinskega dela; omogočeno bo povezovanje med visokošolskimi učitelji in strokovnimi sodelavci in s tem povezovanje in izmenjava znanja in izkušenj, različnih praks, politik in sistemov na področju izobraževanja in usposabljanja iz celotne Slovenije ter tudi iz tujine, preko tujih strokovnjakov.


Skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je cilj javnega razpisa povečati delež visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev, ki izvajajo prožne oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih. Preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja se bo omogočilo udeležencem usposabljanja, to je visokošolskim učiteljem in strokovnim sodelavcem, okrepiti usposobljenost, da bodo prispevali k dvigu splošnih kompetenc in ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje in poklicnih kompetenc študentov ter  usposobljenost za uporabo novih didaktičnih metod in inovativno delo s študenti.


Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 10. 9. 2018 do 12. ure.

 

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 3.288.106,00 EUR po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

 

Za potencialne prijavitelje bo izveden tudi informativni dan, ki bo potekal 12. 7. 2018 ob 13. uri, v sejni sobi 503-504, v 5. nadstropju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova ulica 38, Ljubljana.


Vsa razpisna dokumentacija je objavljena tudi na naši spletni strani.