Skoči na vsebino

NOVICA

Izbranih 63 projektov na 2. javnem razpisu za študentske inovativne projekte za družbeno korist

 

Po uspešno izvedenem 1. javnem razpisu, ki je bil objavljen marca 2017 za študijsko leto 2016/2017 in za študijsko leto 2017/2018, so sedaj znani rezultati 2. javnega razpisa "Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist".
 
V roku je na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije prispelo 10 vlog (64 projektov prijaviteljev - javnih in zasebnih visokošolskih zavodov iz vzhodne in zahodne kohezijske regije) v skupni višini 809.712,00 EUR. Za študijsko leto 2017/2018 je bilo po 2. javnem razpisu izbranih 63 projektov in skupaj podeljenih za 797.664,00 EUR sredstev za vzhodno in zahodno kohezijsko regijo.

 

Javni razpis je namenjen spodbujanju krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju, s čimer se mladim omogoči in zagotovi pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj med izobraževanjem in povečanje možnosti za lažji prehod s področja študija na področje dela, strokovni sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja pa bodo usposobljeni za prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega/regionalnega okolja v prihodnje.
 
Zastavljene aktivnosti posledično vplivajo na prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam lokalnega/regionalnega okolja, na različna področja družbenega delovanja in za različne ciljne skupine prebivalstva v lokalno/regionalnem okolju. Z izvajanjem projektnih aktivnosti je omogočeno nadaljevanje izvajanja primerov dobrih praks povezovanja visokošolskega sistema z okoljem, v tem primeru z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju.
 
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in ga je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v vlogi upravičenca programa. Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
 
Rezultati so dostopni na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.