Skoči na vsebino

NOVICA

8,4 milijona evrov za boljšo usklajenost in povezanost sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je dne 15. 6. 2018 objavil Dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskih oziroma študijskih letih 2015/2016 in 2016/2017. Gre za tretji javni razpis v okviru  programa »Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2016–2017«. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo programa znaša okvirno 8,4 milijona evrov. Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Namen programa je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake srednjega poklicnega izobraževanja in študente višjega strokovnega izobraževanja.


Cilj programa je uvedba izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki bo bolj prilagojen potrebam trga dela in bo zagotavljal lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Preko nadaljevanja izvajanja uveljavljenih modelov se bo krepilo sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.

 

Delodajalcem bodo povrnjeni stroški praktičnega usposabljanja, ki vključujejo sofinanciranje stroška plače mentorjev in nagrade dijakom oziroma študentom.

 

Rok za oddajo vlog na javni razpis je 31. 7. 2018.

 

Več informacij je dostopnih na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega in invalidskega sklada Republike Slovenije.