Skoči na vsebino

NOVICA

Prva nacionalna konferenca Učeča se profesionalna skupnost – UPS

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Eurydice Slovenija v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in CMEPIUS vabimo k sodelovanju pri opredelitvi dilem profesionalnega razvoja strokovnih delavcev in usmeritvah za razvoj sistema.

 

Cilji konference

 

  • Spodbuditi razpravo o različnih vidikih profesionalnega razvoja učiteljev. Identificirati močna področja sedanjega sistema začetnega in nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja in šibka področja, torej tista, ki so potrebna ponovnega premisleka, ocene in prenove.
  • Odpreti razpravo o opredelitvi kompetenc učitelja v različnih obdobjih kariere. Ob tem izpostaviti dileme, ki se navezujejo na kontinuiteto med začetnim izobraževanjem in stalnim profesionalnim razvojem učiteljev v šolah.
  • Predstaviti študijo evropskega omrežja Eurydice o karierah učiteljev v Evropi (Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support) in umestitev Slovenije v njej.

 

Program
Spletna stran

 

 

      

Kdo?

Vsi vzgojitelji, učitelji, drugi strokovni delavci in ravnatelji vrtcev, osnovnih in srednjih šol, organizacij za izobraževanje odraslih ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, študenti pedagoških študijskih programov izobraževalci učiteljev, pedagoški svetovalci in raziskovalci s področja vzgoje in izobraževanja ter drugi predstavniki zainteresirane javnosti.

 

Kdaj in kje?

V Kongresnem centru na Brdu pri Kranju 3. oktobra 2018.

 

Mesta so zapolnjena, zato prijav ne sprejemamo več.