Skoči na vsebino

NOVICA

11. letno srečanje Sveta za doktorsko izobraževanje Evropskega združenja univerz (EUA-CDE) - "Odličnost skozi raznolikost – doktorsko izobraževanje v globaliziranem svetu"

Univerza v Ljubljani je od 7. do 8. junija 2018 gostiteljica 11. letnega srečanja Sveta za doktorsko izobraževanje Evropskega združenja univerz (EUA-CDE) z naslovom Odličnost skozi raznolikost – doktorsko izobraževanje v globaliziranem svetu.

 

Osrednja tema srečanja bo raznolikost v doktorskem izobraževanju. Predstavniki akademske skupnosti, strokovnjaki, ki delujejo na področju doktorskega izobraževanja, in drugi deležniki bodo skušali ugotoviti, kako lahko raznolikost bogati doktorsko izobraževanje v vse bolj povezanem svetu in prispeva k ustvarjanju novega znanja. V okviru srečanja bodo predstavljeni tudi rezultati študije o doktorskem izobraževanju v Evropi. Glede na vse večjo pomembnost internacionalizacije v doktorskem izobraževanju, bo program vključeval še poglede neevropskih držav na to temo.

 

Pred uradnim začetkom srečanja, ki bo v četrtek, 7. junija ob 8.30. uri, bo v prostorih Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (Siva dvorana, 1. nadstropje) novinarska konferenca. O doktorskem študiju pri nas in v mednarodnem prostoru bodo govorili:

  • dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje znanost in šport RS;
  • prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica doktorske šole na UL in članica usmerjevalnega odbora EUA-CDE;
  • prof. dr. Luke Georghiou, predsednik usmerjevalnega odbora EUA-CDE in prorektor za raziskave in inovacije na Univerzi Manchester;
  • dr. Alexander Hasgall, vodja združenja EUA-CDE in
  • prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, prvi predsednik Sveta regionalne platforme za primerjave in sodelovanje na področju visokega šolstva in raziskovanja.