Skoči na vsebino

NOVICA

Uspešen prvi nacionalni Festival podjetnosti in izobraževanja

Brdo pri Kranju je bilo 1. junija v znamenju podjetnosti v izobraževanju. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo in Šola za ravnatelje so pripravili prvi nacionalni Festival podjetnosti v izobraževanju. Festival je bil dobro obiskan, vzpostavil pa je razvojni dialog na temo podjetnosti med šolstvom in drugimi deležniki. Na festivalu so bile predstavljene ključne dobre prakse in dosežki spodbujanja podjetnosti tako šolskih kot izven šolskih akterjev.


Podjetnost nas nauči, kako uporabiti znanje, obenem pa je kompetenca podjetnosti nekaj, kar potrebuje vsakdo. Znanje nam je vsem na dosegu roke, a kako ga uporabiti? To je tisto, kar nas nauči podjetnost. Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je poudarila: »Prav je, da pri mladih z različnimi pristopi spodbujamo radovednost, izvirnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, kreativnost in inovativnost. Vse to lahko poistovetimo s podjetnostjo - radoveden in pogumen način razmišljanja.«


Ministrstvo je v učne načrte sistemsko uvrstilo osem ključnih kompetenc. Med njimi je tudi podjetnost. Sicer pa podjetnost spodbuja s številnimi projekti, s povezovanjem pomembnih akterjev, s spodbujanjem odpiranja učnih okolij, ne nazadnje pa tudi z  izdatnimi evropskimi sredstvi v ta namen.


Pomemben cilj izobraževanja je tudi razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnost in ustvarjalnost učenca. Z novimi pristopi poučevanja krepimo samoiniciativnost in podjetnost, ki sta pomembni za uspeh posameznika. Zato se je ministrstvo usmerilo v razvoj novih načinov poučevanja in inovativnih prožnih oblik učenja ter v sodelovanje z okoljem.


Odgovornost šolstva je, da opremi otroke in mlade za življenje. Zato bomo na MIZŠ z razvojem področja podjetnosti v osnovni in v srednji šoli nadaljevali.