Skoči na vsebino

NOVICA

Dobrih 16 milijonov evrov za izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes objavilo Javni razpis za izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022.

 

Namen javnega razpisa je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

 

Skupna vrednost naložbe znaša 16.815.893,80 EUR, od tega Evropski socialni sklad prispeva 13.452.715,04 EUR. Za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je namenjenih 10.089.536,28 EUR, za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa 6.726.357,52 EUR.

 

Predmet javnega razpisa je financiranje izvedbe programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Cilj javnega razpisa je izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.  

 

Prijavitelj se na javni razpis za izvedbo operacije prijavi v obliki konzorcija kot poslovodeči konzorcijski partner in odda skupno vlogo na javni razpis v imenu vseh članov konzorcija. Izbran bo en konzorcij.

 

Prijavitelj je lahko šolski center - javni zavod, ki izvaja redno izobraževanje na področju srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja in višjega strokovnega izobraževanja ter je registriran za opravljanje izobraževalne dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

 

Konzorcijski partnerji so lahko: 

  • javni zavodi, ki so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v šolskem letu 2017/2018 izvajajo redno izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe ter
  • javni in zasebni zavodi, ki so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v študijskem letu 2017/2018 izvajajo redno in izredno izobraževanje za pridobitev višje strokovne izobrazbe.

Pričakuje se, da bo v izvajanje programov vključenih najmanj 17.640 udeležencev, od tega v Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija najmanj 10.584, v Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa najmanj 7.056 udeležencev. 

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 28. 6. 2018 do 14. ure. Informativni dan za potencialne prijavitelje bo v sredo, 6. 6. 2018 ob 10. uri, v Veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

 

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija sta dosegljiva na naši spletni strani.