Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljena sta razpisa v podporo internacionalizaciji visokega šolstva

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil dva razpisa v podporo internacionalizaciji visokega šolstva. Prvi razpis je Javni razpis financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih. Predmet javnega razpisa je financiranje pedagoškega in/ali raziskovalnega sodelovanja slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih za en do dvanajstmesečno pedagoško in/ali raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji. Pedagoško in/ali raziskovalno sodelovanje se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018.


Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini pa je namenjen štipendiranju študijskih oziroma znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolskih zavode v Republiki Sloveniji, pri slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah v tujini.  Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3 do največ 10 tedenskega študijskega ali znanstvenega obiska študentov v tujini v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018.