Skoči na vsebino

NOVICA

Sporočilo Pariškega komunikeja: več inovativnosti v poučevanju in učenju

V Parizu se je v petek, 25. maja, zaključila ministrska konferenca evropskega visokošolskega prostora ( EHEA), ki ga sestavlja 48 držav, pa tudi pomembni deležniki, kot so Evropska študentska organizacija, Evropsko združenje univerz, Evropski register za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu ( EQAR), Evropska komisija, Svet Evrope in drugi.


Predsedovanje skupini Bologna follow up je za obdobje do vključno 2020 od Francije prevzela Italija. Udeleženci konference so ob zaključku konference sprejeli Pariški komunike, v katerega so zapisali ključne usmeritve za razvoj visokošolskega prostora v prihodnjih treh letih. Zavzeli so se za več inovativnosti v poučevanju in učenju.


Ključne teme foruma ministrov na temo temeljnih vrednot in vključenosti, na katerem je nastopila tudi ministrica dr. Makovec Brenčič, so bile večja dostopnost in večja zagotovitev uspešnega zaključka študija ter večja družbena odgovornost visokega šolstva. Ministrica je izpostavila pomen vrednot, ki jih imamo kot posamezniki in kot del skupnosti, spomnila pa je tudi na odgovornost do mladih generacij, ki se usposabljajo za življenje. Hkrati je poudarila pomen avtonomije visokošolskega prostora in opozorila na odgovornost, ki jo ima visokošolski prostor do družbe.


Ministrice in ministri so na konferenci sprejeli tudi izjavo ob t.i. Bologna političnem forumu, v kateri so poudarili, da je potrebno evropski visokošolski prostor (EHEA), ki ga sestavlja 48 držav, povezati z državami ostalega sveta.Sicer pa bo v visokem šolstvu potrebno tudi v prihodnje spodbujati kakovost in zavedanje o pomenu učenja in poučevanja. Pri tem je nujno krepiti inovativne metode ter nove strategije poučevanja, so se strinjali ministrice in ministri.