Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica dr. Makovec Brenčič na visokošolski ministrski konferenci za odličnost poučevanja


V Parizu se je v četrtek, 24. maja, pričela ministrska konferenca evropskega visokošolskega prostora ( EHEA), ki ga sestavlja 48 držav, pa tudi pomembni deležniki, kot so Evropska študentska organizacija, Evropsko združenje univerz, Evropski register za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu ( EQAR), Evropska komisija, Svet Evrope in drugi. EHEA si prizadeva za večjo mobilnost študentov in visokošolskega osebja, njen cilj pa je tudi ohranjanje tristopenjske strukture študija ter zagotavljanje kakovosti visokega šolstva.


Na konferenci je tudi slovenska delegacija, ki jo vodi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. V delegaciji sta še prorektorica za področje pedagoškega dela Univerze v Ljubljani dr. Branka Kalenić Ramšak in predsednik Študentske organizacije Slovenije Jaka Trilar ter dr. Erika Rustja in Maja Mihelič Debeljak z MIZŠ. Konference se udeležuje 47 ministrov in 15 državnih sekretarjev z vsega sveta.


Udeležence so prvi dan konference nagovorili evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics, generalna direktorica Unesco Audrey Azoulay in predsednik francoske vlade Edouard Philippe.


Evropski komisar Navracsic je pohvalil napredek bolonjskega procesa v dvajsetih letih, zlasti pa vključevanje različnih deležnikov vanj. Opozoril je na pomen večja kompetenčnosti in internacionalizacije visokega šolstva ter opozoril na prioritete EU v visokem šolstvu, ki so v skladu s Pariškim komunikejem, ki ga bodo ministri sprejeli jutri.


Generalna direktorica Unesco Audrey Azoulay je opozorila na najpomembnejše dejavnosti Unesca na področju visokega šolstva, s poudarkom na Globalni konvenciji o priznavanju visokošolskih kvalifikacij, ki je v pripravi in bo prva globalna konvencija na področju visokega šolstva. Posebej je izpostavila prizadevanje Slovenije na področju odprtih učnih virov in spomnila na pomemben svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih, ki se je septembra odvijal v Ljubljani.


Za njo je francoski predsednik vlade Philippe poudaril pomen ministrske visokošolske konference v Parizu, ki obeležuje tudi 30 let od sprejetja Magna Carta Universitatum, 20 let od sprejetja sorbonske deklaracije, s katero je začel nastajati evropski visokošolski prostor (EHEA) ter 10. obletnico nastanka Evropskega registra za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. Poudaril je tudi pomembno vlogo Francije pri nastanku ideje t. i. Evropskih univerz.


Ministrice in ministri bodo zadnji dan konference, v petek, 25. maja, sprejeli Pariški komunike, v katerega zapišejo usmeritve visokošolskega prostora za prihodnja tri leta. Že prvi dan pa so o njem razpravljali. Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je povedala, da Slovenija pozdravlja in podpira usmeritve, ki so zapisane v komunikeju. Še posebej njegovo napotitev državam, vključenim v bolonjski proces, da okrepijo sodelovanje ter internacionalizacijo. Obenem komunike jasno sporoča, v katero smer je potrebno naravnati visoko šolstvo v prihodnosti. Poudarek mora biti v odličnosti poučevanja ter na uvajanju novih, inovativnih metod ter strategij učenja, je dejala ministrica in podala tudi stališče do Evropskih univerz ter se zavzela za regionalno vsebinsko povezovanje visokošolskih zavodov. Posebej je poudarila pomen odličnosti na vseh ravneh izobraževanja, ki ji je potrebno veliko pozornosti nameniti tudi v naslednjem triletnem obdobju, ko bo skupini Bologna follow up predsedovala Italija.


Ob robu konference se je ministrica dr. Makovec Brenčič sestala z estonsko ministrico za izobraževanje in znanost Mailis Reps ter z bolgarsko namestnico ministra za izobraževanje in znanost, Denitso Sachevo. Z estonsko ministrico sta se pogovarjali o učiteljskem poklicu in o izkušnjah Estonije pri sodelovanju v OECD raziskavi o znanju učiteljev. Bolgarsko namestnico ministra pa je zanimal slovenski pristop do e-izobraževanja in Odprtih učnih virov. Ministrica dr. Makovec Brenčič in bolgarska namestnica ministra Sacheva sta se dogovorili tudi o nadaljnjem sodelovanju ter o obisku bolgarske delegacije v Sloveniji. Ministrica se je v Parizu srečala še z nemško ministrico za izobraževnaje in znanost Anjo Karliczek, z ministrico za izobraževanje flamskega dela Belgije Hilde Crevits, z novim ciprskim ministrom Kostasom Champiaourisom ter z litvansko ministrico Jurgito Petrauskiene, s katero je poleg visokošolskih tem pogovor nanesel tudi na športno politiko.