Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič za spoštovanje in krepitev temeljnih vrednot športa na vseh ravneh

V nadaljevanju zasedanja Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport v Bruslju, so se v sredo, 23. maja, ministrice in ministri EU, pristojni za šport, posvetili aktualnim temam s področja športa.

 

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič se je pred zasedanjem srečala s predsednikom UEFA Aleksandrom Čeferinom, ki je kasneje sodeloval tudi v razpravi ministrov na delovnem kosilu in na seji Sveta.Ministri so se z njim pogovarjali  o prihodnosti klubskih in ekipnih tekmovanj.

 

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je v razpravi opozorila na vse večjo profesionalizacijo športa ter vdorom kapitala v športne klube. Temu so še posebej izpostavljene manjše države, kot je Slovenija. Ministrica je podprla model UEFA, ki natančno določa reprezentančne termine. Ti so takšni, da se ne prekrivajo z nacionalnimi ali regionalnimi športnimi prvenstvi. Zavzela se je za to, da bi ta sistem povzele tudi ostale mednarodne športne zveze.

 

Na formalnem delu zasedanja Sveta so ministri sprejeli sklepe o spodbujanju skupnih vrednot EU s pomočjo športa, nato pa so se posvetili razpravi o komercializaciji vrhunskega športa ter vzdržnosti Evropskega modela športa. Zunanji govorec je bil Aleksander Čeferin.

 

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je v razpravi poudarila, da je naloga vseh športnih panog in športnih organizacij, ne glede na njihovo velikost, oblikovanje in krepitev čuta solidarnosti, prizadevanja za fair play, nenasilje, za vzajemno spoštovanje ter skrb za integracijo vseh neprivilegiranih družbenih skupin širom Evrope. Nujno je potrebno tesno povezati vse športne segmente: od vladnih do nevladnih in komercialnih. V športu kapital ne sme narekovati nastopov športnikov v državnih reprezentancah. Prav tako je treba omogočiti vsem nadarjenim otrokom, ne glede na to, od kod prihajajo, da kar najbolje razvijejo svoj talent in da imajo možnost ukvarjati se s športom.

 

Na tem mestu vidi tudi odlično sinergijo z izobraževanjem, o čemer je govorila tudi na včerajšnjem Svetu ministrov za izobraževanje.

Posebej pa je v svoji razpravi poudarila vlogo držav pri ohranjanju Evropskega modela športa. “Gospod Čeferin nas je izzval s pozivom, da ne pristajamo na politiko čakanja in nas povabil k skupnemu sodelovanju pri ohranjanju temeljnih vrednot športa,” je izpostavila in predlagala: »Drži, da je naša naloga subsidiarna in da je naša  osnovna skrb ohranjanje avtonomije športa. Menim pa, da je napočil trenutek, da se vprašamo, ali smo ministri za šport pripravljeni skupaj in na glas povedati, da prav vsi stojimo za Evropskim modelom športa.”

 

Ob koncu zasedanja Sveta ministrov za šport se je ministrica dr. Maja Makovec Brenčič srečala s francosko ministrico za šport Lauro Flessel. Pogovarjali sta se o neformalnem srečanju ministrov za šport, ki bo v Parizu, 31. maja. Izmenjali pa sta tudi poglede glede problematike boja proti prirejanju športnih izidov.