Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič v Bruslju o izobraževanju in mladih

V Bruslju je bilo v torek, 21. maja,  zasedanje Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport. Udeležila se ga je tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. V dopoldanskem delu so se ministri posvetili temam s področja izobraževanja, v popoldanskem pa mladim.

 

Ministrica dr. Makovec Brenčič v Bruslju podprla sodelovanje visokega šolstva z lokalnim okoljem in se zavzela za regionalno vsebinsko povezovanje visokošolskih zavodov

 

V dopoldanskem delu so ministrice in ministri potrdili tri dokumente: priporočilo Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, priporočilo Sveta o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja ter sklepe Sveta o prizadevanjih za uresničitev vizije o evropskem izobraževalnem prostoru. Nato so razpravljali o potencialu univerz za regionalno rast in za spodbujanje podjetniških ter inovativnih spretnosti. Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je poudarila, da Slovenija podpira povezave in sodelovanje visokošolskih zavodov z gospodarskimi in negospodarskimi subjekti v lokalnem in regionalnem okolju. To je Slovenija vnesla tudi v nov sistem financiranja visokošolskih zavodov, ki je v veljavi od leta 2016. Ta do tri odstotke sredstev namenja tako imenovanemu razvojnemu stebru financiranja za sodelovanje univerz z okoljem.

 

Prav tako preko sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov sofinancira program za krepitev povezovanja interdisciplinarnega študija mentorskega dela ter lokalnih podjetij ter izobraževalnih institucij s ciljem prenosa strokovnega znanja v pedagoški proces, posodabljanje študijskih programov in inovativne rešitve za izzive neposrednega okolja. Študentom se na ta način omogoča neposredne praktične izkušnje z delom v gospodarstvu in negospodarstvu ter krepi njihove podjetniške in inovativne veščine, je dejala ministrica dr. Makovec Brenčič.

 

Obenem je ministrica pozvala, da je nujno zagotoviti administrativne poenostavitve in ustrezne sinergije različnih evropskih programov. To je pomembno tudi v okviru razprave o vzpostavljanju povezav evropskih univerz, ki bodo imele velik potencial za spodbujanje regionalnega razvoja. Pri tem je opozorila na nujnost geografske uravnoteženosti in ne geografske razpršenosti sodelujočih institucij. “Razviti moramo tak koncept povezovanja visokošolskih institucij v Evropi, ki bo spodbujal, da bodo povezave istočasno regionalne, tematske in strateške. Šele to bi bila resnična dodana vrednost nove iniciative,” je bila jasna ministrica.

 

Za evropske univerze so pomembne strategije pametne specializacije, je še poudarila. Slovenske univerze trenutno sodelujejo v prav vseh strateških razvojno - inovacijskih partnerstvih, ki naslavljajo ključna področja slovenske strategije pametne specializacije, kar jim omogoča umeščanje v nacionalnem in mednarodnem kontekstu, je v Bruslju ob koncu razprave še poudarila ministrica dr. Maja Makovec Brenčič.

 

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič v Bruslju za vidnejšo vlogo mladinske politike

 

V popoldanskem delu zasedanja Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport v Bruslju so se ministrice in ministri posvetli mladim. Sprejeli so sklepe Sveta o vlogi mladih pri oblikovanju varne, povezane in složne družbe v Evropi ter sklepe o vlogi mladih pri odzivanju na demografske izzive v Evropski uniji. V razpravi so pozornost namenili prednostnim nalogam evropske mladinske politike.

 

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je uvodoma pozdravila predlog večletnega finančnega okvira, ki programu Erasmus+ po letu 2020 namenja enkrat več sredstev kot v sedanjem programu. V okviru prihodnjega programa je še posebej podprla širjenje možnosti za prostovoljno delo mladih v solidarnostnih in humanitarnih projektih. Zavzela se je za večji poudarek pomenu učne mobilnosti mladih in mladinskih delavcev ter transnacionalnega mladinskega dela. Na ta način bo lahko evropska mladinska strategija, ki jo pripravljamo, v veliko podporo razvoju mladinskih politik in politik mladinskega dela na nacionalni ravni, je še menila ministrica dr Makovec Brenčič.

 

Zavzela se je za več pozornosti problematiki odtujenosti mladih od institucionalne politike in opozorila na nujnost vzpostavitve ustreznega okolja za njihovo avtonomijo. »Mladi so morda korak pred nami, njihova sporočila so jasna, ne pa vedno slišana,« je dejala ministrica dr. Makovec Brenčič. Zato je potrebno dati mladinski politiki vidnejšo vlogo. Mladi bi morali spregovoriti s političnimi odločevalci, ki skrbijo za razvoj tudi drugih politik, na primer zaposlovanja, kmetijstva, zdravja in kulture. »Poskrbeti moramo, da se v strukturni dialog z mladimi in v razvoj mladinskih politik vključijo tudi odločevalci drugih politik, ki so pomembne za vsakdanje življenje mladih.”

 

Po zasedanju so se ministrice in ministri sestali še z evropskim komisarjem za proračun in človeške vire Guentherjem H. Oettingerjem. Pogovarjali so se o političnih usmeritvah za financiranje Evropskih šol in za zagotavljanje zadostnega števila kakovostnih učiteljev v sistem Evropskih šol. Ministrica se je strinjala, da je kakovost učiteljev ključnega pomena. “Glede na izjemno hitro rast števila učencev v sistemu Evropskih šol in števila novih akreditiranih Evropskih šol je nujno, da Komisija skupaj z guvernerji In Evropsko šolo pripravi temeljito analizo in strategijo sistema, vključno s finančnim vidikom, in ga predstavi ministrom na enem od prihodnjih sestankov,” je predlagala ministrica dr. Makovec Brenčič. Komisarja je tudi seznanila, da smo tudi v Sloveniji pred nedavnim ustanovili Evropsko šolo, ki bo prve učence sprejela z novim šolskim letom.

 

V sredo, 22. maja, bodo ministrice in ministri EU pristojni za šport pozornost namenili razpravi o komercializaciji vrhunskega športa in vzdržnosti evropskega modela športa ter sprejetju sklepov o spodbujanju skupnih vrednot EU s športom.