Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen je Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2018/19

Danes je v Uradnem listu RS in na naši spletni strani objavljen Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2018/19. Predmet javnega razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2018/19, ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

 

Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.

 

Prijavitelj je dolžan svoj predlog programa uvrstiti na eno od tem. Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na svoji 191. seji, dne 26. 4. 2018, določil naslednje prednostne teme za sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja:

 

 1. varno in spodbudno učno okolje,
 2. delo učitelja razrednika,
 3. inkluzija različnosti,
 4. usposabljanje vzgojiteljev/učiteljev, ki v vzgojno-izobraževalnih zavodih poučujejo slovenski jezik otroke/učence/dijake priseljencev,
 5. poučevanje, učenje in vrednotenje dosežkov po predmetnih in strokovnih področjih,
 6. prilagajanje izvedbe programov poklicnega strokovnega izobraževanja v izrednem izobraževanju,
 7. vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj.

 

Prijavitelji lahko predloge programov za objavo v katalogu (ne pa tudi za sofinanciranje) uvrstijo tudi v splošne teme:

 

 1. internacionalizacija vzgoje in izobraževanja,
 2. igrifikacija izobraževanj,
 3. računalniško mišljenje (computational thinking),
 4. spoznavanje glasbe in glasbeno ustvarjanje,
 5. celostno poučevanje predmetnih učiteljev in učiteljev strokovnih modulov,
 6. drugo.

 

Prijava se izvede v aplikaciji »Katis – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji in izobraževanju«. Vnos v aplikacijo je možen od 11. 5. 2018 do vključno 7. 6. 2018.

 

Podatke o prijavljenih programih prijavitelj pošlje tudi v tiskani obliki na obrazcih, ki jih natisne iz aplikacije Katis. Prijava se šteje za pravočasno, če je najkasneje do 8. 6. 2018 prispela v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, t.j. 8. 6. 2018.

 

Besedilo razpisa z vsemi prilogami je objavljeno na naši spletni strani.