Skoči na vsebino

NOVICA

Informacija o stanju prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2018/2019

 

25. aprila 2018 se je iztekel rok prenos prijav za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto. Do roka je svojo prvotno prijavo preneslo 522 kandidatov.

 

Kandidati, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini, in tisti, ki se ponovno želijo vpisati v prvi letnik, vendar v drug izobraževalni program, imajo v skladu z rokovnikom še čas, da svojo prijavo oddajo do 4. 6. 2018. Dijaki, ki se preusmerjajo v drug izobraževalni progam in se ponovno vpisujejo v začetni letnik, lahko oddajo prijavo samo na programe, kjer so še prosta mesta, medtem ko za kandidate, ki se zadnje leto šolajo v tujini, ta omejitev ne velja.

 

Zaradi zmanjšanega zanimanja kandidatov na nekaterih izobraževalnih programih, je ministrstvo na nekaterih programih obseg razpisanih mest zmanjšalo, tako je trenutno na voljo 22.892 razpisanih mest (752 mest manj od prvotno razpisanih), na katera je trenutno prijavljenih 18.175 kandidatov.

 

V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 486 (lani 432) kandidatov, v programe srednjega poklicnega izobraževanja 3.666 (lani 3.821) kandidatov, v programe srednjega strokovnega izobraževanja 7.519 (lani 7.827) kandidatov in v programe gimnazij 6.504 (lani 6.427) kandidatov. Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 5.328 (lani 5.310), od tega za programe zasebnih šol 431 (lani 442) kandidatov. Za strokovne gimnazije pa se je prijavilo 1.176 (lani 1.117) kandidatov.     

 

Deleži prijavljenih kandidatov glede na vrsto izobraževalnega programa kažejo, da se je za naslednje šolsko leto v programe nižjega poklicnega izobraževanja prijavilo 2,7 odstotka kandidatov (lani 2,3 odstotka), v programe srednjega poklicnega izobraževanja 20,2 odstotka (lani 20,6 odstotka), v programe srednjega strokovnega izobraževanja 41,4 odstotka (lani 42,3 odstotka), v gimnazijske programe pa se je prijavilo 35,8 odstotka kandidatov (lani 34,7 odstotka).

 

Letos sicer zaključuje osnovno šolo 17.085 devetošolcev (lani 17.448), število trenutnih prijav za vpis v srednjo šolo je sicer večje, ker so prijavo za vpis v prvi letnik oddali tudi kandidati, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini, in tisti, ki se ponovno želijo vpisati v prvi letnik, vendar v drug izobraževalni program.
 
O morebitnih omejitvah vpisa v posameznih programih bodo prijavljeni kandidati s strani šol, kamor so oddali svojo prijavo, seznanjeni najkasneje do 6. junija 2018, ministrstvo pa bo seznam šol, ki bodo imele letos omejitev vpisa, objavilo na spletni strani 31. maja 2018.