Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Srečanje OECD o upravljanju izobraževanja odraslih v Sloveniji

»Vse močnejše je spoznanje, da delujemo ograjeni v lastnih usmeritvah politik, ki jih je treba razgraditi in graditi na povezovanju ukrepov, finančnih mehanizmov, da bomo razvijali in izvajali prave ter kakovostne programe za odrasle v Sloveniji,« poudarja nacionalna koordinatorica Strategije spretnosti za Slovenijo, Ema Perme z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Poročilu o oceni stanja spretnosti Slovenije OECD 2017, ki je opredelilo devet izzivov na področju spretnosti, oblikovanih na osnovi podatkov raziskav PIAAC in drugih študij ter procesov sodelovanja politik in deležnikov, sledi faza akcijskega načrtovanja Strategije spretnosti za Slovenijo. V ta namen je MIZŠ z OECD 27. in 28. marca pripravilo dvodnevno srečanje o upravljanju izobraževanja odraslih po metodologiji OECD, s katero ugotavljamo, kako lahko ministrstva, občine, socialni partnerji in drugi, skupaj bolje delujemo za izboljšanje delovanja skupnih in povezanih mehanizmov za spodbujanje in kreiranje prostora učenja, izobraževanja in usposabljanja za krepitev spretnosti odraslih.


Na srečanju, ki so se ga udeležili predstavniki sodelujočih ministrstev in približno 50 deležnikov ter socialnih partnerjev, je prvi dan v prostorih Čebelarske zveze Slovenije v Lukovici potekalo delo v skupinah, uvodoma sta iztočnice podala Ben Game in Andrew Bell iz OECD, ki sta govorila o mednarodnih vidikih upravljanja in učenja odraslih. Pregled slovenskega izobraževalnega sistema odraslih je podal mag. Peter Beltram z Andragoškega centra Slovenije. Celoten proces v Sloveniji koordinirata Ema Perme in Mojca Štraus z MIZŠ.


Drugi dan so v prostorih Narodnega muzeja Slovenije razpravljali o sodelovanju ministrstev na področju učenja in izobraževanja odraslih. Posvetili so se skupnemu strateškemu načrtovanju ukrepov in inštrumentov. Na medministrski ravni so udeleženci ugotavljali, katere skupne točke in področja dela imamo, katera so odprta in nedorečena vprašanja pri oblikovanju zakonodaje, kakšno in koliko pristojnosti in moči za odločanje imajo obstoječa telesa in sveti, v katerih sodelujejo predstavniki ministrstev, gospodarstva, sindikatov, razvojnih inštitucij, izvajalcev ter drugih. Sodelujoči so bili enotnega mnenja, da je v ospredju povezovanje, usklajevanje pogledov, poenotenje razumevanja, tudi širjenje prepričanj o znanju, učenju, delu kot vrednoti za državljane RS. Udeležencem se je pridružil državni sekretar na MIZŠ, dr. Tomaž Boh. Utrinke z dogodka si lahko ogledate tukaj.


V oktobru 2018 pričakujemo priporočila za izboljšave za nadaljnje sodelovanje na ravni upravljanja izobraževanja odraslih v Sloveniji. Do takrat bo opravljenih še kar nekaj procesnih aktivnosti, med katerimi so tudi majska srečanja in julijska delavnica z različnimi deležniki in oblikovalci politik na nacionalni in lokalni ravni.