Skoči na vsebino

NOVICA

Vrtci in šole v času stavke ne bodo zaprti


Za prihodnjo sredo, 14. februarja 2018, je napovedana splošna stavka za področje vzgoje in izobraževanja.

 

V vrtcih in šolah se takrat vzgojno-izobraževalni proces ne bo izvajal (ne bo pouka in ostalih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti), vendar pa vrtci in šole ne bodo zaprti. Učenci in dijaki na dan stavke niso dolžni priti v šolo. V vrtcih in šolah pa so dolžni zagotoviti, da je tudi v času stavke v poslovalnem času vrtca oziroma šole ustrezno poskrbljeno za varstvo in oskrbo otrok, učencev in dijakov. Poleg varstva morajo šole za učence in dijake v času stavke zagotoviti tudi prehrano in prevoze (za tiste, za katere je to tudi sicer organizirano).

 

Šole in zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami morajo zagotoviti celodnevno varstvo in oskrbo otrok ter vse pogoje varnega bivanja.

Delavci, ki se ne bodo pridružili stavki, bodo opravljali predhodno dogovorjeno delo.

 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/okroznice/OS/stavka_okroznica_feb_2018.pdf