Skoči na vsebino

NOVICA

Razdeljenih za več kot 1 milijon evrov sredstev za Študentske inovativne projekte za družbeno korist

 

Znani so rezultati razpisa "Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018" za študijsko leto 2017/2018.

 

Namenjen je spodbujanju krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju, s čimer se mladim omogoči in zagotovi pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj med izobraževanjem in povečanje možnosti za lažji prehod s področja študija na področje dela, strokovni delavci iz lokalnega/regionalnega okolja pa bodo usposobljeni za prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega/regionalnega okolja v prihodnje.

 

 

Zastavljene aktivnosti posledično vplivajo na prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam lokalnega/regionalnega okolja, na različna področja družbenega delovanja (npr. kultura, umetnost, v humanistika, zdravje, varovanje okolja, turizem, razvoj podeželja, ipd.) in za različne ciljne skupine prebivalstva v lokalno/regionalnem okolju (starostniki, mladi, ranljive družbene skupine ipd.). Z izvajanjem projektnih aktivnosti po javnem razpisu nadaljujemo s primeri dobrih praks povezovanja visokošolskega sistema z okoljem, v tem primeru z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju.

 

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in ga je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v vlogi upravičenca programa. Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

V roku je na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije prispelo 18 vlog (136 projektov prijaviteljev - javnih in zasebnih visokošolskih zavodov iz vzhodne in zahodne kohezijske regije) v skupni višini 2.297.688,00 EUR. Glede na razpoložljiva sredstva je bilo za študijsko leto 2017/2018 izbranih 61 projektov in skupaj podeljenih za 1.044.412,00 EUR sredstev za vzhodno in zahodno kohezijsko regijo.

 

Rezultati so dostopni na  spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.