Skoči na vsebino

NOVICA

Za zaključek projekta Mesec znanosti skupaj z društvom VTIS o izzivih slovenskih raziskovalcev v tujini


Ob zaključku projekta Mesec znanosti je v petek, 22. decembra 2017, v prostorih Univerze v Ljubljani potekal 2. simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini, ki smo ga na ministrstvu pripravili skupaj z Društvom VTIS. Cilj tovrstne multidisciplinarne konference je vzpostavitev in utrjevanje vezi med slovenskimi raziskovalci v tujini in raziskovalci ter profesorji v Sloveniji, z dolgoročnim namenom projektnega sodelovanja in deljenja dobrih praks.


Simpozij je sestavljen iz 6 tematskih panelov s področij okolja, arheologije in zgodovine, računalništva in umetne inteligence, medicine, arhitekture in oblikovanja ter materialov in kemije. V sodelovanju z Metino listo pa smo organizirali tudi kratko okroglo mizo o izzivih v tujini izobraženih Slovencev.


»Na ministrstvu smo si kot eno izmed prioritet v tem mandatu zadali krepitev in pospeševanje internacionalizacije. Pomemben akter pri tem so tudi članice in člani društva VTIS ter vsi z njim povezani v tujini izobraženi Slovenke in Slovenci. Dokazujejo namreč, kako široko je v svetu razprostranjeno slovensko znanje, obenem pa se trudijo ohranjati stik s Slovenijo in jo s tem bogatijo. Prav je, da društvo VTIS opozarja na nekatera pomembna vprašanja, ki jih moramo skušaj reševati, če želimo delovati v odprti, izobraženi, k znanju usmerjeni družbi,« je na simpoziju med drugim izpostavila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič.
Na ministrstvu smo pripravili in izvedli razpise za financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih institucijah v višini 1,5 milijona evrov, preko katerih je  financiranih 45 gostovanj raziskovalcev ali profesorjev na slovenskih institucijah. V obratni smeri spodbujamo aktivnosti izmenjave z razpisom za financiranje študijskega ali raziskovalnega obiska študentov v tujini, kjer smo doslej financirali okoli 30 izmenjav. Glede na izjemen interes za oba instrumenta bomo razpisa ponovili tudi v letu 2018, je zagotovila ministrica. Po njenih besedah se zavedamo, da so se pri izvedbi teh instrumentov pokazale tudi določene pomanjkljivosti, ki jih bomo v prihodnje poskušali odpraviti.


Na področju raziskav smo pripravili razpis za spodbujanje zaposlovanja mladih doktoric in doktorjev znanosti ter davčne obremenitve raziskovalcev na začasnem delu v tujini. Septembra letos smo objavili javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere, ki je namenjen vzpostavitvi povezave med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere. Posebna pozornost je namenjena raziskovalcem, državljanom Republike Slovenije, ki so se pripravljeni za potrebe izvajanja raziskovalnega projekta vrniti v Slovenijo s pridobljenimi referencami v tujini. Na razpisu, vrednem 10 milijonov evrov, smo v financiranje izbrali 35 projektov. V prihodnjem letu bo ministrstvo objavilo še en podoben razpis, v okviru katerega bodo imeli mladi doktorji in doktorice znanosti možnost zaposlitve za tri leta.


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pozvalo Ministrstvo za finance, da ob pripravi nove davčne zakonodaje primerno uredi davčne obremenitve raziskovalcev na (začasnem) delu v tujini. Dogaja se namreč, da zaradi prevelikih obremenitev odpovedujejo rezidentstvo v Sloveniji in praktično prekinejo vse stike z domovino. Posledično pa se tako tudi zmanjšuje možnost, da bi se v Slovenijo kdaj še vrnili. Naša prizadevanja so uspela, saj je bila konec novembra sprejeta novela Zakona o dohodnini. Shema določa, da se ob izpolnjevanju pogojev 20 odstotkov dohodka iz delovnega razmerja ne vključi v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja. Ta rešitev seveda še ne bo rešila vseh problemov, je pa prvič, da davčna zakonodaja upošteva poseben položaj raziskovalcev kot posebej dragocene družbene skupine. V dogovoru s finančnim ministrstvom bomo nadaljevali z izboljševanjem tega sistema tudi v prihodnje.