Skoči na vsebino

NOVICA

Drugi dan regionalnega obiska vlade v Posavju

V okviru vladnega obiska v Posavju je državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Tomaž Boh v sredo, 6. decembra, po jutranjem vladnem posvetu v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki najprej obiskal osnovno šolo in vrtec Cerklje ob Krki. Oktobra letos sta šola in vrtec dobila novo zgradbo. Letos so v Cerkljah ob Krki obeležili tudi 50. obletnico predšolske vzgoje in varstva. Šolo obiskujejo tudi romski otroci, ki so dobro integrirani v proces vzgoje in izobraževanja. Ob tej priložnosti se je državni sekretar dr. Boh pogovarjal z učenkami in učenci šole, ki so v ospredje postavili predvsem pomen dobrih odnosov med učenci in učiteljem. Želeli pa bi si tudi več praktičnega učenja, ki jim bo koristilo na njihovi nadaljnji poti.


Obisk smo nadaljevali v Šolskem centru Krško-Sevnica, v okviru katerega deluje Srednja poklicna in strokovna šola Krško. Dijaki te šole so zelo inovativni. Skupaj z mentorji in profesorji so razvili solarni avtomobil, s katerim so lani in letos zmagali na mednarodnem tekmovanju. Dijaki tudi razvijajo produkte po naročilu gospodarstva. Med drugim so razvili model hladilnega stolpa v Nuklearni elektrarni Krško. Državni sekretar dr. Boh je ob tem poudaril, da je za dobro sodelovanje med šolskim sistemom in gospodarstvom pomembna podpora lokalnega okolja. “Tukaj gre za odličen primer sodelovanja med obema sferama.” Šola letos izvaja nov program Strojni mehanik. V tem šolskem letu je to edina šola, ki izvaja ta program. Vpis dijakov na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško se je v zadnjih letih vztrajno povečeval. V okviru šolskega centra deluje še Gimnazija Krško ter Srednja šola Sevnica. Dr. Boh je dejal, da tudi na področju visokega šolstva v zadnjem obdobju opažamo povečan vpis na tehniške in naravoslovne programe. “Krepi se inženirski način razmišljanja,” je med drugim dejal dr. Boh.


V okviru obiska je dr. Boh obiskal še podjetje Vipap Videm Krško d.d., ki je edini proizvajalec časopisnih in publikacijskih papirjev v JV Evropi. Podjetje daje velik pomen vlaganju v raziskave in razvoj in je tudi pomemben del konzorcija, ki je vključen v razpis ministrstva za spodbujanje izvajanja razvojno raziskovalnih projektov. Do konca leta bomo na ministrstvu objavili nov razpis na tem področju v vrednosti okoli 45 milijonov evrov.


Drugi dan vladnega obiska smo zaključili na Fakulteti za turizem UM v Brežicah. Državni sekretar se je s predstavniki fakultete med drugim pogovarjal o reševanju prostorskega vprašanja fakultete.