Skoči na vsebino

NOVICA

Z javnim razpisom do spodbujanja podjetnosti v gimnazijah


Objavljen je javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«, s katerim se bo šolajočim omogočil lažji in uspešnejši prehod na trg dela oziroma lažjo zaposljivost po končanem šolanju. Vrednost razpisa je 2,7 milijona evrov.


Namen razpisa je omogočiti šolajočim čim več praktičnih izkušenj že v času šolanja, povezovati šolsko okolje z različnimi deležniki v okolju, mlade naučiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno, kako prenašati znanje tudi izven šolskega okolja. Zato želimo z razpisom združiti šolske akterje s ključnimi deležniki v okolju, predstavniki gospodarstva, nevladnih organizacij in raziskovalnih institucij.


Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 4. 12. 2017 do 12. ure. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije o razpisu so na voljo na naši spletni strani.   


Vse zainteresirane predstavnike institucij vabimo na Informativni dan za JR,  ki bo jutri, 14. novembra 2017, ob 10. uri na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, v veliki sejni sobi. Na informativnem dnevu bomo predstavili vsebinski in tehnični del razpisa ter odgovorili na vprašanja zainteresirane javnosti. Za vse dodatne informacije vam je na voljo Maja Krušič šega na maja.krusic-sega(at)gov.si.