Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija in evro-sredozemske države o izobraževanju za dialog


Republika Slovenija med 9. in 10. oktobrom gosti evro-sredozemsko konferenco »Izobražujemo za dialog«, ki jo skupaj organiziramo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zunanje zadeve, Anna Lindh Fundacija in Evro-sredozemska univerza (EMUNI).

Konferenca odpira prostor za evro-sredozemski dialog o temah med-kulturnosti in krepitve socialnih in državljanskih kompetenc. Predstavniki vladnih in nevladnih organizacij, predstavniki mednarodnih organizacij ter izobraževalnih ustanov iz držav ob Sredozemlju konference, so se strinjali, da izobraževanje igra osrednjo vlogo v družbi pri zasledovanju in zagotavljanju regionalne in mednarodne stabilnosti.

Konferenca je ob tem osvetlila pomen sodelovanja širokega kroga deležnikov, lokalne skupnosti, civilne družbe, socialnih podjetnikov in delavcev v kulturi, ki naj delujejo kot multiplikatorji pri širjenju dialoga za spoštovanje raznolikosti, skupnih vrednot in okrepljenih izmenjav med mladimi, bodisi v formalnem ali v neformalnem izobraževanju.

Ministrica dr. Maja Makovec Benčičje uvodoma izpostavila, da je izobraževanje tisto, ki mora ohraniti osrednjo vlogo pri zagotavljanju regionalne stabilnosti in varnosti . "Izobraževanje je postavljeno v središče sveta, saj je šola nekaj, v kar vse verjamemo. Sodobna družba je vse bolj kompleksna, vsi se soočamo z nešteto izzivi, ravno učitelji so pred najtežjo nalogo, saj so jim zaupani naši mladi, naša prihodnost," je dejala ministrica. "Prav v tej regiji moramo stopiti skupaj in se povezati v tem, kako se učiti strpnosti, medsebojnega spoštovanja, razumevanja. Odrasli moramo biti zgled, ne le v šoli, tudi širše. Varno in odprto učno okolje je eden od temeljnih ciljev vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Učilnice odpiramo v svet ravno z namenom, da spodbujamo razumevanje enakosti, enakovrednosti, strpnosti, vseključenosti, nenasilja. Šola je odsev naše družbe in kako jo bomo gradili, je naša skupna odgovornost," je v nagovoru poudarila ministrica.

 

Poleg ministrice je zbarne nagovoril tudi minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, ki je poudaril, da medkulturni dialog ostaja univerzalna in nujna potreba. ˝Je najpomembnejši garant razumevanja, združevanja in napredka na sploh,˝ je poudaril minister Erjavec in dodal, da Evro-sredozemska regija potrebuje pozitiven regionalni pristop, ki upošteva kulturno raznolikost, tvoren medreligijski dialog in proaktivno državljanstvo ter pri tem izpostavil pomen in aktivno vlogo Slovenije kot Sredozemske države. ˝Iskreno si želim, da ta konferenca, postane eden osrednjih dogodkov v Evro-sredozemski regiji, ki bo usmerjal in promoviral medkulturno državljansko izobraževanje kot osrednji element medkulturnega dialoga; ter da bo vladam, izobraževalnim ustanovam in ostalim družbenim deležnikom ponudil nabor uporabnih priporočil,˝ je v zaključku nagovora še poudaril minister Erjavec.

Udeleženci današnje evro-sredozemske konference so med drugim razpravljali o načinih, s katerimi lahko svet pripeljemo v učilnice in jih odpremo svetu. Ali je potrebno spremeniti tradicionalne prostore za učenje v družbene prostore? Kako lahko okrepimo vlogo izobraževanja za med-kulturnost in državljanske kompetence v neformalnem izobraževanju? Predstavljene so bile dobre prakse in izpostavljene izboljšave v polju pedagoških pristopov pri poučevanju državljanskih in socialnih kompetenc.

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčičje izpostavila prizadevanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na področju zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja, ki ga nadgrajujemo v sodelovanju s strokovnjaki s tega področja, s sindikati, z javnimi zavodi in šolami. Poleg poudarka na preventivnih dejavnostih, so bile aktivnosti ministrstva v letu 2017 namenjene tudi diskusiji o morebitnih ukrepih za krepitev strokovne avtonomije, ki bi učiteljem in ostalim strokovnim delavcem omogočila uspešnejše in učinkovitejše delovanje v kontekstu zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja. Resorna ministrica se je zavzela za presojo priporočil iz zbornika Anna Lindh Fundacija, ki je bil predstavljen na konferenci, ob tem pa poudarila, da bo resorno ministrstvo skrbno proučilo rezultate Mednarodne raziskave državljanskega izobraževanja in vzgoje (International Civic and Citizenship Education Study), ki bodo objavljeni v novembru. Slovenija je v izračun trendov dosežkov učencev in dejavnikov vključena od leta 1999.