Skoči na vsebino

NOVICA

Evro-sredozemska konferenca »Izobražujmo za dialog«

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve, Anna Lindh Fundacijo in Evro-sredozemsko univerzo (EMUNI) organizira Evro-sredozemsko konferenco »Izobražujmo za dialog«, ki bo 9. in 10. oktobra 2017 v Bernardinu.


S konferenco ustvarjamo prostor za evro-sredozemski dialog na temo med-kulturnosti in krepitve socialnih in državljanskih kompetenc. Verjamemo, da pri zasledovanju in zagotavljanju regionalne in mednarodne stabilnosti, ravno izobraževanje igra osrednjo vlogo. Ta vloga mora biti vidna tudi pri krepitvi razumevanja aktualnih dogodkov in razmer med posamezniki v družbi, še posebno med mladimi. V ta namen bodo v Bernardinu (Grand Hotel Bernardin, Obala 2, Portorož) o medkulturnem dialogu razpravljali predstavniki vladnih in mednarodnih organizacij, civilne družbe, raziskovalci in novinarji.


Konferenco bodo z uvodnimi nagovori otvorili ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, predsednica Anna Lindh Fundacije Elisabeth Guigou in predsednik EMUNI Hamid El- Zoheiry.


Cilj prvega dne konference je izmenjava stališč glede vsebin, metod in okolja za med-kulturnost in državljanske kompetence, v povezavi s cilji trajnostnega razvoja Agende 2030 Združenih narodov. Razprava bo tekla o pomenu novih partnerstev (formalnih, neformalnih) pri razvoju šolskih prostorov kot spodbudnih učnih in družbenih okoljih, o povezovanju izobraževanja z umetnostjo, športom, arhitekturo, o novih trendih v polju pedagoških pristopov. Razprave bodo ponudile odgovore o morebitni potrebi po skupnem regionalnem pedagoškem pristopu na omenjenem tematskem področju ter o pomenu medkulturnih elementov v učnih predmetih na vseh ravneh izobraževalnega sistema.


Cilj drugega dne konference je pokazati na pomen sodelovanja širokega kroga deležnikov, lokalne skupnosti, civilne družbe, socialnih podjetnikov in delavcev v kulturi, ki lahko delujejo kot multiplikatorji pri širjenju idej dialoga za spoštovanje raznolikosti, skupnih vrednot in okrepljenih izmenjav med mladimi in o pomenu informacijsko-komunikacijskih tehnologij v izobraževanju.  


Program konference se osredotoča na naslednje teme:
1.    Globalni trendi pri krepitvi med-kulturnosti in državljanskih kompetenc (MDK)
2.    Nadaljnji koraki: MDK v formalnem in neformalnem izobraževanju   
3.    Pedagoški pristopi v spodbujanju MDK
4.    Izobraževalni bazar  - izmenjava dobrih praks
5.    Razvoj programov za krepitev kompetenc pedagoških delavcev
6.    Vzpostavitev lokalnih platform za dialog
7.    Mreženje – izmenjava dobrih praks
8.    Med-kulturnost v očeh digitalizacije
9.    Nadaljnji koraki in zaključki konference

 

Program (pdf)