Skoči na vsebino

NOVICA

Novinarska konferenca - Akcijski načrti Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP)


Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske Strategije pametne specializacije - S4 je 7. julija 2017 potrdila akcijske načrte vseh devetih Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev - SRIP. Pri tem so se osredotočili na potrjevanje fokusnih področij in tehnologij ter v ta namen sprejeli Tabelo prioritet Slovenske strategije pametne specializacije in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij (v prilogi), ki služijo kot podlaga za nadaljnje osredotočenje razvojnih vlaganj v Sloveniji.

Akcijske načrte bodo podrobneje predstavili na novinarski konferenci, ki bo v petek, 14. julija 2017, ob 10.15 v  dvorani A na Gospodarski zbornici Slovenije.

Sodelovali bodo:

- Franc Matjaž Zupančič, državni sekretar, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
- dr. Tomaž Boh, državni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Goran Novković, izvršni direktor, Gospodarska zbornica Slovenije

Novinarsko konferenco bo vodil dr. Peter Wostner, vodja sektorja za koordinacijo pametne specializacije na Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.