Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objavljen je Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018"

 

V petek, 2. junija 2017, smo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in v Uradnem listu RS objavili Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017– 2018".

 

Z razpisom spodbujamo zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki, v starosti do vključno 29 let, preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja, uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Cilj razpisa je zaposlitev 240 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 101 v vzhodni in 139 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v javnoveljavnem programu za predšolske otroke, javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami ali programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Nove zaposlitve se predvidevajo v 3 različnih obdobjih, in sicer v obdobju A (od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017)  82 zaposlitev, v obdobju B (od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018) 79 zaposlitev oziroma v obdobju C (od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018) 79 zaposlitev.

Posamezni izbrani prijavitelj bo s pomočnikom vzgojitelja začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za posamezno obdobje.

Pomočnik vzgojitelja začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom sklenil novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje vsaj enega meseca.  

Prijavitelj je lahko le zgoraj navedeni javni ali zasebni vzgojno-izobraževalni zavod, ki mora pred vložitvijo prijave na razpis v skladu z zakonodajo s področja zaposlovanja objaviti prosto projektno delovno mesto, opraviti izbirni postopek, skupaj z izbranim kandidatom za pomočnika vzgojitelja začetnika pripraviti predlog načrta usposabljanja in izpolniti prijavo, ki jo mora skladno z zahtevami javnega razpisa posredovati ministrstvu.

Rok za oddajo prijav za prvo obdobje (A) je 26. 6.  2017 do 10. ure - kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v tem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
 
Besedilo razpisa z vsemi prilogami je objavljeno na spletni strani ministrstva.