Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič na Mednarodnem vrhu o učiteljskem poklicu

V Edinburgu se 30. in 31. marca odvija sedmi Mednarodni vrh o učiteljskem poklicu. Gre za enega pomembnejših svetovnih forumov, kjer udeleženci razpravljajo o učinkovitih politikah in praksah poučevanja in učenja.  Vrh vsako leto združi politične predstavnike vlad, reprezentativnih sindikalnih organizacij in učiteljev držav, ki jih izberejo zaradi njihove uspešnosti oziroma hitrega napredovanja po mednarodnih kazalnikih OECD v izobraževanju. Med 22 udeleženci je bila k sodelovanju povabljena tudi Slovenija.


Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič z delegacijo se tako dogodka v Edinburgu udeležuje na povabilo ministra za izobraževanje vlade Združenega kraljestva in ministra za izobraževanje, znanja in spretnosti vlade Škotske,  direktorja za izobraževanje, znanja in spretnosti OECD ter generalnega sekretarja mednarodne zveze sindikalnih združenj strokovnih delavcev v izobraževanju Education International.


Slovensko delegacijo v Edinburgu sestavljajo še mag. Gregor Mohorčič, generalni direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo MIZŠ, Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ter Anton Baloh, ravnatelj Osnovne šole Koper.


Po lanskoletnem Mednarodnem vrhu o učiteljskem poklicu v Berlinu, kjer so bila v ospredju vprašanja o strokovnem razvoju in rasti učiteljev za kakovostno poučevanje in doseganje odličnih učnih izidov v okoliščinah vedno bolj povezanega, raznolikega in kompleksnega okolja, dogodek v Edinburgu pozornost namenja izmenjavi izkušenj predstavnikov vlad, sindikalnih organizacij in učiteljev o tem, kako opolnomočiti učitelje in zagotoviti pogoje za to, da bodo lahko zagotavljali enake možnosti za uspeh in boljše učne izide za vse.


Prvi dan so udeleženci razpravljali o tem, kaj bi v največji možni meri lahko pripomoglo k profesionalnemu razvoju učiteljev pri njihovem delu danes in v prihodnje. Udeleženci so izmenjali primere dobrih praks. V razpravo se je vključila tudi ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, ki je poudarila hitro se spreminjajoče družbene okoliščine, s katerimi se pri svojem delu danes srečujejo učitelji in se morajo nanje ves čas odzivati. Šole so izpostavljene tudi izjemnim pričakovanjem s strani družbe, staršev in drugih, zato se morajo učitelji neprestano dodatno usposabljati. Predstavila je, kako se na to odziva resorno ministrstvo. Po eni strani tako, da zagotavlja redno financiranje programov za stalno strokovno  izobraževanje učiteljev, obenem pa v ta namen pridobiva tudi izdatna  evropska sredstva. Tako bo ministrstvo do leta 2020 objavilo kar nekaj razpisov, ki bodo pripomogli k opolnomočenju učiteljev na različnih področjih.

 

Nato so se udeleženci osredotočili na vprašanje, kaj lahko storijo vlade in sindikati za zagotovitev primernih nacionalnih struktur in političnih okolij v podporo strokovnemu učenju in razvoju učiteljev. Tudi tu je s prispevkom nastopila ministrica dr. Maja Makovec Brenčič. Poudarila je, da v Sloveniji velja  partnerski pristop vseh deležnikov pri oblikovanju izobraževalne zakonodaje in nacionalnega reformnega programa na področju izobraževanja.


Sodelovanje pa nameravamo v Sloveniji še okrepiti, je dejala, saj ministrstvo načrtuje pripraviti niz regionalnih konferenc v želji zagotoviti varno in stimulativno učno okolje. Vsebino teh srečanj bo ministrstvo zasnovalo v sodelovanju s SVIZ in Zavodom RS za šolstvo. Poudarila je pomen tesnega sodelovanja s sindikati v zvezi z vsebinami, ki se nanašajo na izobraževanje in kakovost poučevanja. Zato je pomembno voditi odkrito razpravo o vseh pomembnih vprašanjih s socialnimi partnerji tudi na regionalni ravni.


V dopoldanskem delu je nastopil Andreas Schleicher, direktor Direktorata za izobraževanje, znanja in spretnosti pri OECD in svetovalec generalnega sekretarja OECD. Ta je med drugim poudaril, da izobraževalnih sistemov ni mogoče preprosto preslikati iz ene države na drugo. Se je pa mogoče veliko naučiti iz izmenjave dobrih praks izobraževalnih sistemov. Temu je namenjen tudi Mednarodni vrh o učiteljskem poklicu v Edinburgu, ki mu je pripisal velik pomen in vlogo na področju izobraževanja.