Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAGRADE RS NA PODROČJU ŠOLSTVA

 

Podelitev nagrad 2018                                                  Nagrajenci 2018

 

   

 

Podelitev nagrad 2017                                                  Nagrajenci 2017

 

    

 

Podelitev nagrad 2016                                                  Nagrajenci 2016

 

      

 

Podelitev nagrad 2015                                                Nagrajenci 2015

 

   

 

Podelitev nagrad 2014                                                 Nagrajenci 2014

 

   

 

Podelitev nagrad 2013                                                   Nagrajenci 2013

 

    

 

Podelitev nagrad 2012                                                    Nagrajenci 2012

 

   

 

Podelitev nagrad 2011                                                        Nagrajenci 2011

 

   

 

Podelitev nagrad 2010                                                          Nagrajenci 2010

 

   

 

Podelitev nagrad 2009                                                           Nagrajenci 2009

 

   

 

 

Nagrajenci 2004 - 2008

 

 

 

O nagradah

 

Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo od leta 1966.
 
Takrat so se imenovale Žagarjeve nagrade, od leta 1994 pa jih poznamo s sedanjim imenom.
 
Nagrado lahko prejme posameznik/ca, skupina, zavod ali druga organizacija s področja  predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnim poukom slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu.
 
Podeliti je mogoče največ 11 nagrad, od tega največ 6 za življenjsko delo.
 
Nagrade se podeljujejo za:


• izjemne dosežke na področju  vzgoje in izobraževanja,
• za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja.
 

Nagrade podeljuje Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva. Imenuje ga Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za šolstvo. Vsako leto odbor objavi v sredstvih javnega obveščanja (Uradni list, spletne strani ministrstva) razpis za nagrade Republike Slovenije na področju šolstva. Podelitev nagrad poteka ob svetovnem dnevu učiteljev v začetku oktobra.
 
Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva:


• dr. Ljubica Marjanovič Umek, predsednica
• dr. Mojca Kovač Šebart
• dr. Vinko Logaj
• mag. Ivan Lorenčič
• Jelena Horvat
• Božena Bratuž
• mag. Jožica Frigelj
• Nives Počkar
• Andrej Grafenauer