Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV DOGODKOV

 

DOGODKI 2016

 

 

  Začetek Evropskega               2. Svetovni OER kongres     Prvi forum Slovenske

   tedna športa                                                                                digitalne koalicije 

    22. 9. 2017                                18. 9. 2017                              4. 7. 2017

 

    

 

 

Predstavitev zaklj.               Ministrica v Izraelu              Obisk ČG ministrice

   poročila OECD o stanju

    spretnosti v Slo

    26. 6. 2017                                6. 6. 2017                           15. 5. 2017

 

    

 

  Obisk Vlade RS v              Mednarodni vrh o                    Sv. zimske igre

  Savinjski regiji                 učiteljskem poklicu                specialne olimpijade

    10. 5. 2017                               30. 3. 2017                           19. 3. 2017

 

      

 

 

   Gibajmo za zdravje                Srečanje ravnateljev           Sprejem zlatih

                                                     vrtcev                                      maturantov   

    18. 10. 2016                            17. 10. 2016                           8. 10. 2016

 

  

 

  Podelitev nagrad RS            Trdno stoj! Spregovori!        Obisk evr. komisarja

  na podr. šolstva

    4. 10. 2016                               28. 9. 2016                           23. 9. 2016

 

    

 

  Prvi šolski dan                        Obisk športnikov               Novinarska konferenca:

  na OŠ Ledina                           na OI v Riu                         Zakon o vajeništvu, NPZ

    1. 9. 2016                                4. 8. 2016                            5. 7. 2016

 

  

 

 

Predstavitev rezultatov          Obisk ministrice                     70. obletnica KI

       PIAAC                                   na Kitajskem

           28. 6. 2016                          17. 6. 2016                                  6. 6. 2016

 

   

 

Podpis Konvencije o prepreč.          Ministrica v Švici            Mednarodni posvet o

 dog. šport. tekm. na Dunaju                                                       vključevanju priseljencev

                                                                                                                       v VIZ

            2. 6. 2016                                    13. 5. 2016                         5. 5. 2016

 

   

 

 

     OECD delavnica o             Mednarodna konferenca     UNESCO konferenca

     razvoju spretnosti           o kakovosti VŠ učenja         o prosto dostopnih virih

 

  7. 4. 2016                             6. 4. 2016                                      30. 3. 2016

 

    

 

 

 

Odprtje razstave               Ministrica in predsednik         Skupni dogodek projektov

Navinškovih šol                    vlade RS na inform.                  Poly4EmI in  BeWiser                                                                                                                                               dnevu BIC Ljubljana

                                     

16. 2. 2016                               12. 2. 2016                                    11. 2. 2016

 

   

 

 

DOGODKI 2015

 

 

Odprtje NC Planica              Mednarodna konferenca     Odprtje Gimnastičnega

                                                     o visokem šolstvu              centra Ljubljana

11. 12. 2015                              2. 12. 2015                                    27. 11. 2015

 

     

 

Javni razpis                             Obisk kosovskega                  70. obletnica

Prva zaposlitev v VIZ              ministra                                    UNESCO            

27. 11. 2015                               28. 10. 2015                              26. 9. 2015

 

     

 

 

Obisk evropskega                Zaključna konferenca            Mednarodna konfer.          

komisarja                                Lepton Photon 2015            pametne specializacije       

31. 8. 2015                                   18. 8. 2015                               15. 6. 2015

 

   

 

 

Zaključna konferenca

PIAAC

26. 5. 2015