Skoči na vsebino

LETO 2016

  • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v najem (Bar Bella Vita) - 16. 2. 2016 (pdf)


  •  Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 995/4 k.o. 400 - Ptuj, z dne 10.2.2016 (pdf)

  • Javni razpis za ponovno prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe za 3 stanovanja v Celju, z dne 9. 2. 2016 (pdf)
    - Sklep o ustavitvi podaje za stanovanje Na zelenici 1, Celje (pdf)