Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LETO 2015

 • Objava 3. javne dražbe za prodajo dvosobnega stanovanja na Seidlovi cesti 58 v Novem mestu, dne 2.1.22015 (pdf)

 • Javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe za 4 stanovanja v Celju, z dne 27.11.2015 (pdf)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 1742/3 k.o. 1457 - Ždinja vas, z dne 23.11.2015 (pdf)


 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 3555/1 in 3555/4, obe k.o. 105 - Murska Sobota, z dne 20.11.2015 (pdf)

 • Namera o sklenitvi dodatka k najemni pogodbi (Cankarjeva 5 v Mariboru), z dne 12.11.2015 (pdf)

 • Namera o sklenitvi dodatka k najemni pogodbi (Valvasorjeva 75 v Mariboru),z dne 12.11.2015 (pdf)

 • Objava 2. javne dražbe za prodajo stanovanja na Seidlovi cesti 58 v Novem mestu (pdf)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 1205/3, k.o. 1577 - Kočevje, za potrebe uporabe in vzdrževanja javne pešpoti, ki poteka po delu parc. št. 1205/3 k.o. Kočevje in se nadaljuje po parceli št. 1205/4 k.o. 1577, z dne 20. 10. 2015 - Kočevje(pdf)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe menjave nepremičnin parc. št. 1724/8 in 1717/2, obe k.o. Rogaška Slatina, z dne 12.10.2015 (pdf)

 • Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za parc. št. 80/18 k.o. Krčevina, z dne, 9.10.2015 (pdf)

 • Objava javne dražbe za prodajo stanovanja na Seidlovi cesti 58 v Novem mestu, posamezni del št. 301 v stavbi 369, z dne 28.9.2015 (pdf)

 • Objava javne dražbe za prodajo stanovanja na Rogovski ulici 10a v Novem mestu, posamezni del št. 130 v stavbi 794, z dne 28.9.2015 (pdf)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 163/7 k.o. Ajdovščina, z dne 14. 9. 2015 (pdf)

 • Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (sejna soba MIZŠ), z dne 14. 9. 2015 (pdf)

 • Namera o sklenitvi dodatka k najemni pogodbo (Cankarjeva 5 v Mariboru), z dne 14.8.2015 (pdf)
 • Javna dražba za prodajo nepremičnine stanovanje z ID znakom: 1970-46-6,posamezni del št. 6 v stavbi št. 46 k.o. 1970 - SMLEDNIK (ID 6146060), z dne 14.8.2015 (pdf)
 • Namera o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 321/0 k.o. 674-Zgornji vrhov dol za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja električnega kablovoda v korist Elektro Maribor d.d., z dne 27.7.2015 (pdf)

 • Namera o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št.  1690/1, 1693/1, 1693/3, 1694, 1697/1, 1701, 1734/1, 1734/5, 1734/8, 1735/7, 1738/1, 1742/1, 1747, 2272/1, 2277, 2274/1, vse k.o. 1457 – Ždinja vas ter parc št. 347/1, 348/4, 361, 373, 374/1, 383/1, vse k.o. 1458  - Črešnjice, za potrebe rekonstrukcije  in uporabe električnega daljnovoda v korist ELES d.o.o., z dne 27.7.2015 (pdf)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice. Nepremičnine, ki se obremenjujejo: parc. št. 132/4, k.o. 1727 – Poljansko predmestje za potrebe izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora elektroenergetskega infrastrukturnega objekta – trafo postaje in električnega nizkonapetostnega priključka, z dne 3.7.2015 (pdf) 
 • Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe (poslovni prostori na naslovu Sončna pot 20, 6320 Portorož), z dne 19. 6. 2015 (pdf)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 163/5 in 163/6, obe k.o. Ajdovščina, dne 15.6.2015 (tif)

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine: trisobnega stanovanja z ID znakom: 1970-46-6 v večstanovanjski stavbi Valburga 5a, Smlednik, z dne 10.6.2015 (tif)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice na stvarnem premoženju (računalniška oprema - monitorji) - 5. 6. 2015 (pdf)
 • Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe (poslovni prostori na Valvasorjevi 75 v Mariboru), z dne 22.5.2015 (doc)


 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parcelah št. 1073/15, 1074/3 in 1067/7, vse k.o. Kamnik, z dne 22.5.2015 (tif)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 1671/26, 1671/26 in 1671/27 vse k.o. Dravlje,11.5.2015 (tif)

 

<//strong>

 • Namera o sklenitvi najemnih pogodb in namera o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi (Biotehniška šola Maribor), 15.4.2015 (pdf), (pdf)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 1671/26, 1671/26 in 1671/27 vse k.o. Dravlje, 11.5.2015 (tif)

     • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 1742/3 k.o. 1457 - Ždinja vas, z dne 23.11.2015 (pdf)

  • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 3555/1 in 3555/4, obe k.o. 105 - Murska Sobota, z dne 20.11.2015 (pdf)

  • Namera o sklenitvi dodatka k najemni pogodbi (Cankarjeva 5 v Mariboru), z dne 12.11.2015 (pdf)


  • Namera o sklenitvi dodatka k najemni pogodbi (Valvasorjeva 75 v Mariboru),z dne 12.11.2015 (pdf)

  • Javna dražba za prodajo nepremičnine: trisobnega stanovanja z ID znakom: 1970-46-6 v večstanovanjski stavbi Valburga 5a, Smlednik, z dne 10.6.2015 (tif)
  • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parcelah št. 1073/15, 1074/3 in 1067/7, vse k.o. Kamnik, z dne 22.5.2015 (tif)
  • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi  (objekt nekd. Srednje šole Štore), 16.3.2015 (pdf)
  • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 1609/9 in 1609/1, obe k.o. Tabor,  20.2.2015 (tif)
  • Rezultati objavljene namere o sklenitvi neposredne pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice na stvarnem premoženju z dne 6.11.2014 (rabljena, vendar dobro ohranjena računalniška oprema MIZŠ) - 16. 1. 2015 (doc)