Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LETO 2014

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v podnajem (Tabor) - 21. 11. 2014 (pdf)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega stvarnega premoženja v brezplačno uporabo  - 23.12.2014 (tif)

 • Namera o sklenitvi najemne pogodbe (Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper) - 20.11.2014 (tif)

 • Namera o ustanovitvi stvarne služnostne pravice v javno korist (Vinarska 14, Maribor) - 20.11.2014 (tif)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice na stvarnem premoženju (rabljena, vendar dobro ohranjena računalniška oprema MIZŠ) - 6. 11. 2014 (pdf)

  Oprema bo neodplačno odsvojena javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom, katerim se v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljajo sredstva za njihovo delovanje iz državnega proračuna.. Morebitni interesenti lahko prijave posredujejo na elektronski naslov gp.mizs(at)gov.si z obveznim sklicem na številko zadeve 478-79/2014, in sicer najkasneje do 24. 11. 2014.
 • Namera o sklenitvi pogodbe o služnostni pravici na parc. št: 1742/1, 1742/2 in 1738/1 k.o. Ždinja vas, z dne 22.9.2014 (tif) 
 • Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (soba P20 v pritličju MIZŠ) (pdf)

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prosotorv na naslovu Sončna pot 20, Portorož (št. stavbe 1748, parc. št. 1378/1, k. o. Portorož) -objavljeno v Uradnem listu RS, št. 66/2014, z dne 12. 9. 2014: besedilo javnega zbiranja ponudb (tif), vzorec najemne pogodbe (doc), obrazec za oddajo ponudbe 2014 (doc)

 • Namera o sklenitvi dodatka št. 2 k najemni pogodbi (Cankarjeva 5, Maribor), 29.7.2014 (doc)

 • Javni razpis za prodajo nepremičnine po metodi javne dražbe na naslovu Vodnikova 10a, Celje, 2.7.2014, Besedilo razpisa (pdf), vzorec pogodbe (doc), Zemljiško-knjižno dovoljenje (doc)

 • Namera o ustanovitvi služnost na parc. št. 1742/1, 1742/2, 1742/3, 1738/3, vse k.o. 1457 – Ždinja vas, za potrebe Elektra Ljublana d.d. 9.6.2014 (tif)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi odplačne služnosti v k.o. Trnovo - 30. 4. 2014 (pdf)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice v k.o. Celje - 30. 4. 2014 (pdf)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi odplačne služnosti v k.o. Studenci - 30. 4. 2014 (pdf)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji čistilnega stroja KÄRCHER BR Trike - 10. 4. 2014 (tif)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parc. 1742/3, 2274/1, 1699/0, 1701/0, 1697/1, 1738/1 in 1742/1, vse k.o. Ždinja vas, v korist Elektra Ljubljana d.d. za potrebe izgradnje daljnovoda DV 2x 110 kV RTP Bršljin - RTP Gotna vas - 27.3.2014  (tif)

 • Namera o sklenitvi najemne pogodbe (Gimnazija Ilirska Bistrica, ŠC Postojna) -11.2.2014 (pdf)

 • Namera o spremembi že ustanovljene neodplačne služnosti zaradi podaljšanja dvižne klančine za dostavo blaga pri izgradnji MIC - Akademije kulinarike in turizma (parc. št. 1173/1 k.o. Maribor-grad) 7.2.2014 (pdf)

 • Namera o ustanovitvi služnostne pravice (štev. parcele 1073/15) k.o. 1911 Kamnik - 4.2.2014 (tif)