Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LETO 2013

 • Javni razpis za prodajo nepremičnine po metodi javne dražbe na naslovu Kozjanski odred 1, Štore (k.o. Teharje) - 20.12.2013 (pdf)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičninskega premoženja Graščina v Svečini (k.o. Svečina)- 5.12.2013 (pdf)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine -stanovanja v Velenju (št. stavbe 3477, k.o. 964 Velenje)- 3.12.2013 (tif)

 • Namera o ustanovitvi stvarne služnostne pravice v javno korist (parc. št. 958/1 k.o. Koroška vrata ) - 21.11.2013 (pdf)

 • Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (sejna soba MIZŠ P20) - 27. 9. 2013 (tif)

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačnem prenosu premičnin ŠC Maribor - 27.9.2013 (doc)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice (parc. št. 329/36 in 329/42 k.o. Trnovsko predmestje) - dne 25.9.2013 (tif)

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine graščina v Svečini na naslovu Svečina 1, k. o. Svečina) (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 73/2013, z dne 6.9.2013)
 • besedilo javne dražbe (tif)
 • sprememba datuma javne dražbe (pdf)
 • slike (doc)


 • Ustanovitev neodplačne služnostne pravice za poseg zavarovanja gradbene jame in stabilizacije temeljev za izgradnjo objekta MIC-Akademija kulinarike in turizma (na parc. št. 1173/1, 1173/2, in 1212/3, vse k.o. 657 Maribor-grad), z dne 26.8.2013
  • besedilo namere o ustanovitvi neodplačane služnostne pracice (doc)

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin na naslovu Kraljeviča Marka ulica 21, Maribor (št. stavbe 837, parc. št. 613/2, k. o. Melje) (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 60/2013, z dne 19. 7. 2013)
  • besedilo javne dražbe (doc)
  • vzorec kupoprodajne pogodbe (doc)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice (parcela številka 554/2, k.o. 1485 Gotna vas) 18.7.2013 (tif)

 • Namera o sklenitvi Dodatka št. 1 k najemni pogodbi (Cankarjeva 5, Maribor) 15.7.2013 (doc)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (premičnine ŠC Maribor) 21.6.2013 (doc)

 • Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe (premičnine STŠ Koper) -14.6.2013 (doc)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo solastniškega deleža počitniškega stanovanja v Bohinsjki Bistrici (parc. št. 158/27 in 158/28, k.o. Bohinjska Bistrica) - 10. 6. 2013 (tif)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (premičnine STŠ Koper) - 3.6.2013 namera (pdf)

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine (parc. št. 143/4 k.o. 657- Maribor - grad) -31.5.2013
  • besedilo objave (pdf)
  • vzorec pogodbe (doc)
  • vzorec ZK dovolila (doc)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice k.o. 2082 Breg ob Kokri - 28.5.2013 (pdf)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora na naslovu Sončna pot 20, Portorož v najem (parc. št. 1378/1 k.o. Portorož) - 22.5.2013 (tif)

 • Ponovna Javna dražba za prodajo solastniškega deleža počitniškega stanovanja na naslovu Letoviška 6, Bohinjska Bistrica (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 38/2013, z dne 3. 5. 2013)
  • besedilo javne dražbe (doc)
  • vzorec kupoprodajne pogodbe (doc)
 • Javna dražba za prodajo nepremičnin (STŠ Koper, Izolska vrata 2, Koper) - 26.4.2013
  • besedilo javne dražbe (doc)
  • vzorec pogodbe (doc)
  • vzorec ZK dovolila (doc)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice (parc. št. 2571/3, 2571/20, 2571/21, 2571/22, 2571/23, 2571/24, 2571/25, 2602/4, 2602/10 vse k.o. 964 Velenje) - 24.4.2013 (doc), (tif)

<//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li></ li=""><//><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li><//li>

 

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin kompleksa kulturnega spomenika državnega pomena Dolane –Grad Borl (EŠD 35) -22.4.2013 (doc), (tif)
 • Javni razpis za ponovno prodajo premičnin po metodi javne dražbe (stroji ŠC Maribor) - 19.4. 2013
  • Besedilo (tif)
  • Seznam premičnin (doc)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice (parcelna št. 762/10 k.o. 1810 - Stična) 16.4.2013 (tif)

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin kompleksa kulturnega spomenika državnega pomena Spodnji Slemen- Grad Viltuš (EŠD 811) 29.3.2013 (tif, doc, doc, doc)
 • Preklic vseh objav namer o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (velika sejna soba MIZŠ) - 27. 3. 2013 (pdf)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičninskega premoženja (parcelna št. 2/1, 3/1, 6, 8/3, 8/5 k.o. Svečina) 14. 3. 2013 (pdf)
 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice (parcelna št. 467/2 k.o. 882 – Ravne) 7. 3. 2013 (doc)
 • Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (Zaloška cesta 65 v Ljubljani) - 28. 2. 2013 (pdf)

 • Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (sejna soba MIZKŠ) - 28. 2. 2013 (pdf)

 • Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (sejna soba MIZKŠ) - 28. 2. 2013 (pdf)

 • Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (sejna soba MIZKŠ) - 28. 2. 2013 (pdf)

 • Ponovna javna dražba za prodajo nepremičnin kompleksa kulturnega spomenika državnega pomena - Dolane – Grad Borl (EŠD 35) - 22.2. 2012
  • Besedilo javne dražbe (doc, pdf)
  • Vzorec prodajne pogodbe (doc)
  • Konservatorski program Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Maribor št. Z72133-88 izdelanim junija leta 2001 (tif) (pdf)
  • Konservatorski program Zavoda za varstvo kulturne d ediščine OE Maribor izdelanim novembra leta 2007 (tif) (pdf) • Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (deli poslovnih prostorov na Zaloški cesti 65 v Ljubljani) - 21. 2. 2013 (tif)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za neodplačni prenos premičnin (60 šolskih stolov STŠ Koper)- 20.2.2013 (doc)

 • Namera o ustanovitvi odplačne služnostne pravice (na neprem. v uporabi ŠC Maribor)- 20.2.2013 (doc)
 • Objava namere o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (k.o. 2631 - Portorož)- 15. 2. 2013 (pdf)
 • Javni razpis za prodajo premičnin po metodi javne dražbe (stroji ŠC Maribor) - 7. 2. 2013
  • Besedilo (doc)
  • Seznam premičnin (tif)

 • Objava namere o sklenitvi Pogodbe o brezplačni uporabi stavbe z zemljiščem (k.o. 656 - Tabor) - 31.1.2013 (doc)

 • Nameri o sklenitvi neposredne pogodbe (premičnine STŠ Koper) 31.1.2013 (doc, doc)

 • Javna dražba za prodajo solastniškega deleža počitniškega stanovanja na naslovu Letoviška 6, Bohinjska Bistrica (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 7/2013) - 25. 1. 2013
  • Besedilo javne dražbe prodaje (doc)
  • Vzorec prodajne pogodbe (doc)

 • Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (Renault Clio) - 21. 1. 2013 (tif)

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo kompleksa kulturnega spomenika državnega pomena - graščine Socka -18.1.2013
  • Besedilo javnega zbiranja ponudb (tif)
  • Obrazci in vzorec prodajne pogodbe (tif)