Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LETO 2012

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin kompleksa kulturnega spomenika državnega pomena - Dolane – Grad Borl (EŠD 35) - 28. 12. 2012
  • Besedilo javne dražbe (pdf)
  • Vzorec prodajne pogodbe (doc)
  • Konservatorski program Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Maribor št. Z72133-88 izdelanim junija leta 2001 (tif) (pdf)
  • Konservatorski program Zavoda za varstvo kulturne d ediščine OE Maribor izdelanim novembra leta 2007 (tif) (pdf)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o začasni oddaji v najem dela kompleksa nepremičnin na Kvedrovi 9 v Ljubljani Univerzi v Ljubljani, AGRFT - 21.12.2012 (tif)

 • Popravek besedila namere o oddaji javne kulturne infrastrukture št. 4781-13/2012/8 z dne 23. 11. 2012 - 21.12.2012 (tif)

 • Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (vozila MIZKŠ) - 19. 12. 2012 (tif)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice (k.o. 1871 – Trbovlje) - 14.12.2012 (pdf)

 • Namera o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 3093/4, k. o. Tabor (1737) - 14.12.2012 (tif)

 • Namera o sklenitvi Pogodbe o neodplačnem prenosu spomenika državnega pomena grad Branik – Rihemberk (EŠD 40) - 14.12.2012 (tif)

 • Namera o sklenitvi aneksa št. 1 k pogodbi št. št. 3330-12-824008 z dne 13. 7. 2012- KULTURNI SPOMENIK GRAD NEGOVA (EŠD 484) (doc)
 • Namera o ustanovitvi neodplačne služnosti na parc. št. 977/9 (k.o. Leskovec 1321) -29.11.2012 (doc)

 • Popravek namere o ustanovitvi odplačne služnostne pravice za izgradnjo sončne elektrarne na napremičninah v uporabi TŠC Maribor - 29.11.2012 (doc)

 • Namera o oddaji javne kulturne infrastrukture, in sicer: parcele z ID-znakom 2680-2/4-1, stavbe z ID-znakom 2680-151-1, stavbe z ID-znakom 2680-153-1 (z naslovom Kvedrova 9 v Ljubljani) in stavbe z ID-znakom 2680-180-1, k. o. Nove Jarše (2680) Zgodovinskemu arhivu Ljubljana, v brezplačno uporabo za dobo 1 leta - 29.11.2012(tif)

 • Namera o ustanovitvi odplačne služnostne pravice za izgradnjo sončne elektrarne na parc. št. 2421/1 k.o. Tezno (680) v uporabi TŠC - 21.12.2012 (doc)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice (k.o. Ptuj in k.o. Ruše) 15.11.2012 (doc)

 • Namera o ustanovitvi neodplačne služnosti na parc. št. 2407/0 (k.o. Tezno 680) - 14.11.2012 (doc)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice (k.o. Velenje) - 12.11.2012 (doc)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice (k.o. Murska Sobota) - 7.11.2012 (doc)

 • Javni razpis za prodajo nepremičnine po metodi javne dražbe (stanovanje na Kraigherjevi 7 v Postojni) - 2. 11. 2012 (doc)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o začasnem najemu kulturnega spomenika Predjama - Grad Jama (doc)

 • Namera o sklenitiv pogodbe o ustanovitni služnostne pravice (k.o. Stična) -30.10.2012 (pdf)

 • Namera o ustanovitvi neodplačne služnostne pravice v korist Elektro Celje d.d. (k.o. Medlog)- 30.10.2012 (doc)

 • Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za stanovanje na Volaričevi 6 v Postojni - 26.10.2012 (doc)

 • Ponovljen javni razpis za prodajo premičnin po metodi javne dražbe - oprema in stroji Srednje tehniške šole Koper - 26.10.2012
  • Besedilo (doc)
  • Seznam premičnin (xls)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za premičnine Šolskega centra Krško-Sevnica -22.10.2012 (doc)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice (k.o. Rakičan) - 19.10.2012 (doc)

 • Namera o prenehanju služnosti ustanovljeni s pogodbo MIZKŠ 3311-06-961014 - 19.10.2012 (doc)

 • Popravek namere o sklenitvi neposredne pogobe - javno zbiranje podudb (k.o. Trbovlje)- 16.10.2012 (doc)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - javno zbiranje ponudb (k.o. Trbovlje)- 9.10.2012 (doc)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice (k.o. Breg ob Kokri) - 21.9.2012 (pdf)
 • Javni razpis za prodajo premičnin po metodi javne dražbe (oprema in stroji Srednje tehniške šole Koper) - 18.8.2012 (doc); Spisek opreme - 18.8.2012 (xls)

 • Javni razpis za prodajo premičnin po metodi javne dražbe (oprema in stroji Šolskega centra Krško-Sevnica) - 6.7.2012 (doc); Spisek opreme - 6.7.2012 (xls)

 • Javni razpis za prodajo nepremičnine po metodi javne dražbe (k.o. Teharje) - 6.7.2012 (doc)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo dela ploščadi v kompleksu Metelkova v Ljubljani v brezplačno uporabo - 6.7.2012 (pdf)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice (k.o. Trbovlje) - 3.7.2012 (doc)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji dela ploščadi v kompleksu Metelkova v Ljubljani v brezplačno uporabo - 2.7.2012 (pdf)

 • Namera o ustanovitvi služnostne pravice v korist Elektro Ljubljana (k.o. Krakovsko predmestje) - 26.6.2012 (doc)

 • Namera o sklenitvi pogodbe za 8 parkirnih mest (k.o. Tabor) - 13.6.2012 (doc)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji dela ploščadi v kompleksu Metelkova v Ljubljani v brezplačno uporabo - 7. 6. 2012 (pdf)

 • Javni razpis za prodajo nepremičnine po metodi javne dražbe - oprema in stroji Šolskega centra Krško-Sevnica - 1. 6. 2012
  • Besedilo razpisa (doc)
  • Ocena opreme v ŠC Krško (xls)

 • Javni razpis za prodajo nepremičnine po metodi javne dražbe - telovadnica in stanovanje bivše Srednje šole Štore - 1. 6. 2012 (doc)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o oddaji dela kulturnega spomenika grad Negova, objekta Pristave in Stražnega stolpa ob vhodu v upravljanje in dela poslovnih prostorov v pritličju in kleteh Novega gradu ter grajskega parka v uporabo – 16. 5. 2012 (doc)

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport objavlja v skladu s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) namero o oddaji v najem za dobo enega leta stvarno premoženje: 36 m2 za gostinski vrt na ploščadi med poslopjema Masarykova 14 in Masarykove 16, na parceli 2807/2 k.o. Tabor po ceni 42 EUR/m2/dan - 15. 5. 2012

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji Gradu Turjak v brezplačno uporabo - 8.5.2012 (pdf)

 • Namera o ustanovitvi odplačne služnostne pravice (k.o. Studenci) - 12.4.2012 (doc)

 • Namera o ustanovitvi neodplačne služnostne pravice (k.o. Maribor-grad) - 12. 4. 2012 (doc)

 • Namera za sklenitev neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine Graščina Socka z zemljiščem, dvoriščem in potjo - 20. 3. 2012 (doc)

 • Namera o ustanovitvi služnostne pravice (Velenje Gorenje) - 14. 3. 2012 (doc)

 • Namera o ustanovitvi služnostne pravice (Elektro Ljubljana) - 17. 2. 2012 (doc)