Skoči na vsebino

RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM

 • Namera za sklenitev dodatka št. 1 k Pogodbi o brezplačni uporabi (nekd. Srednja šola Štore), z dne 12.4.2017 (pdf)

  

 • Poziv za zbiranje interesa za prevzem rabljene računalniške opreme - 3. 4. 2017 (pdf)

 • Namera za sklenitev dodatka k najemni pogodbi (Gimnazija Ilirska Bistrica), z dne 22.3.2017 (pdf)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin, zemljišč z ID znakom:  1738-1729/58-0,1738-1729/59-0,1738-1729/60-0, 1738-1729/61-0, z dne 27.02.2017 (pdf)
 • Objava javne dražbe za prodajo dveh počitniških garsonjer v Stinici na Hrvaškem: št. zemljišča: 2216/7, št. ZK vložka: 1191 in št. zemljišča: 2333/35, št. ZK vložka: 1450, obe v k.o.: 325325, Stinica, z dne 13.2.2017 (pdf)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št.: 430/18 k.o. 1736 - Brinje I za potrebe izgradnje NN in telekomunikacijskega priključka, objavljena dne 3. 2. 2017 (pdf)

 • Objava javne dražbe k.o. Dravlje, z dne 31.1.2017 (pdf)
 • Objava javne dražbe k.o. Dravlje, z dne 11.1.2017 (pdf)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št.: 168/1 k.o. 400 - Ptuj, za potrebe izgradnje elektroenergetskega omrežja NN in SN KB kV Prešernova - Arbajterjeva, z dne 8.12.2016 (pdf)

 • Namera o sklenitvi Dodatka št. 1 k  pogodbi (SE na strehi SŠOM), z dne 7. 12. 2016 (pdf)

 • 15. 11. 2016 Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (3 strežniške omare) (pdf)

 • Namera za sklenitev neposredne služnostne pogodbe (Medlog), z dne 30. 9. 2016 (pdf)

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine – šolski objekt z garažo na parcelah z ID 1447-912/4-0 in 1447-912/8-0, v nekdanji poslovni coni NOVOLES  v Straži. Zemljišče je zazidano, stavbno v skupni izmeri 3.366 m2, z ne 28. 9. 2016 (pdf)
 • 15. 9. 2016 Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (sejna soba P20 v MIZŠ) (doc)

 • 13. 9. 2016 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice na stvarnem premoženju (računalniška oprema - računalniki, monitorji) (pdf)
 • Javna dražba za nepremičnino z ID znakom: 2175-220-22, posamezni del št. 22 v stavbi št. 220 k.o. 2175 – Jesenice (ID 5561324). V naravi predstavlja stanovanje del št. 22 v 6. etaži, v izmeri 29,42 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Ulica Staneta Bokala 17 na Jesenicah, z dne 21.9.2016 (pdf)

 • Sklenitev neposredne prodajne pogodbe  (C. Kozjanskega odreda 1, Štore), z dne 8.9.2016 (pdf)

  Namera za sklenitev neposredne darilne pogodbe (parc. št. 201/6 k.o. 677 - Zg. Radvanje), z dne 28.7.2016 (pdf)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (nakup parc. št. 621/5 k.o. Ostrožno), z dne 26.7.2016 (pdf)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (nakup parc. št. 621/2 k.o. Ostrožno), z dne 26.7.2016 (pdf)

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - stanovanja, posamezni del št. 65 v stavbi št. 1072 k.o. 1740 – Spodnja Šiška (ID znak nepremičnina: 1740-1072-65) na naslovu Na Jami 9 v Ljubljani, z dne 16.6.2016
  • objava (pdf)
  • zemljiškoknjižni izpisek (pdf)
  • energetska izkaznica (pdf)
  • podatki REN (pdf)
 • 3. 6. 2016: Prejemniki po končanem postopku: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice na stvarnem premoženju (računalniška oprema - računalniki, monitorji, tipkovnice, miške in kabli) objavljene na internetni strani ministrstva 21. 04. 2016 (doc)

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine - stanovanja, posamezni del št. 41 v stavbi št. 167 k.o. 813 - VUZENICA (ID 5531134), na naslovu Mladinska ulica 4c v Vuzenici, z dne 30.5.2016 (pdf)

 • Namera o sklenitvi Dodatka št. 2 k najemni pogodbi (učilnica Gimnazije Ilirska Bistrica), z dne 24.5.2016 (pdf)

 • Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe (Železnikova 12, Maribor), z dne 24.5.2016 (pdf

 • Javna dražba za prodajo stanovanja posamezni del št. 22 v stavbi št. 220 k.o. 2175 - Jesenice (ID 5561324) na naslovu Ulica Staneta Bokala 17 na Jesenicah, z dne 20.5.2016 (pdf)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice hoje in vožnje na parc. št. 995/4 in 995/7 obe k.o. 400 – Ptuj, za potrebe dostopa do objekta stare vojašnice na parc. št. 995/8 k.o. 400 - Ptuj, z dne 5.5.2016 (pdf)

 • Javna dražba za prodajo nepremičnine - stanovanje št. 9 v 3. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Ul. Staneta Bokala 17 na Jesenicah, v izmeri 72,85 m2, z dne 22.4.2016 (pdf)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice na stvarnem premoženju (računalniška oprema - monitorji) - 5. 6. 2015  (pdf)
 • Javni razpis za 2. prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe v Mariboru (nekd. DD 26. junij) - 22. 4. 2016
  - besedilo javne dražbe (pdf)
  - vzorec pogodbe (doc)
  - vzorec ZK dovolila (doc)
  - vzorec izjave (docx 
 • Popravek javnega razpisa 4. javne dražbe, ki bo 9.5.2016, za nepremičnine v kompleksu dvorca Slivnica pri Mariboru (dvorec s parkom, parcele v okolici dvorca), dne 21.4.2016
  -besedilo razpisa javne dražbe (tif, doc)
  -zemljiškoknjižni izpisi (tif)
  -podatki iz geodetskih evidenc (zip, zip)
  -potrdilo o namenski rabi in lokacijska informacija (pdf)

 • Javni razpis po metodi 4. javne dražbe, ki bo 26.4.2016, za nepremičnine v kompleksu dvorca Slivnica pri Mariboru (dvorec s parkom, parcele v okolici dvorca), dne 11.4.2016
  -besedilo razpisa javne dražbe (tif)
  -zemljiškoknjižni izpisi (tif)
  -podatki iz geodetskih evidenc (zip, zip)
  -potrdilo o namenski rabi in lokacijska informacija (pdf)


 • "Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji parc. št. 235/2 k.o. 1141 - RIFNIK (ID 5307141)", z dne 7.4.2016 (pdf)
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe  v  Kopru (nekd. STŠ Koper) - 25. 3. 2016
   - besedilo javne dražbe (pdf)
   - vzorec pogodbe (doc)
   - vzorec ZK dovolila (doc)
   - vzorec izjave (docx)


 • Javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe v Mariboru (nekd. DD 26. junij) - 25. 3. 2016
  - besedilo javne dražbe (pdf)
  - vzorec pogodbe (doc)
  - vzorec ZK dovolila (doc)
  - vzorec izjave (docx)

 • Javni razpis po metodi 3. javne dražbe, ki bo 29.3.2016, za nepremičnine v kompleksu dvorca Slivnica pri Mariboru (dvorec s parkom, parcele v okolici dvorca), dne 10.3.2016
  -besedilo razpisa javne dražbe (tif)
  -zemljiškoknjižni izpisi (tif)
  -podatki iz geodetskih evidenc (zip, zip)
  -potrdilo o namenski rabi in lokacijska informacija (pdf)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. parc. št. 132/4, 132/3 in 132/5, k.o. 1727 – Poljansko predmestje, z dne 9.3.2016 (pdf)

 • Namera o sklenitvi dodatka št. 2 k najemni pogodbi (Valvasorjeva 75 v Mariboru), z dne 9.3.2016 (pdf)

 • Javni razpis po metodi 2. javne dražbe, ki bo 7.3.2016, za nepremičnine v kompleksu dvorca Slivnica pri Mariboru (dvorec s parkom, parcele v okolici dvorca), dne 18.2.2016
  -besedilo razpisa javne dražbe (tif)
  -zemljiškoknjižni izpisi (tif)
  -podatki iz geodetskih evidenc (zip, zip)
  -potrdilo o namenski rabi in lokacijska informacija (pdf)

 • Javni razpis po metodi javne dražbe za nepremičnine v kompleksu dvorca Slivnica pri Mariboru (dvorec s parkom, parcele v okolici dvorca), dne 15.1.2016
  -
  besedilo razpisa javne dražbe (tif)
  -zemljiškoknjižni izpisi (tif)
  -podatki iz geodetskih evidenc (zip, zip)
  -potrdilo o namenski rabi in lokacijska informacija (pdf)