Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM

 • 19.07. 2019 Objava namera za sklenitev najemne pogodbe za Waldorfski vrtec Maribor (pdf)
 • 19.07. 2019 Objava namere za sklenitev dodatka k najemni pogodbi za Waldorfsko šolo Maribor (pdf)
 • 6. 6. 2019 Objava javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnine - stanovanja z ID znakom: 234 35 4, posamezni del št. 4 v stavbi št. 35 k.o. 234 – Veržej (pdf)
 • 6. 6. 2019 Objava javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnine - stanovanja z ID znakom: 234 35 6, posamezni del št. 6 v stavbi št. 35 k.o. 234 – Veržej (pdf)
 • 4. 6. 2019 Objava javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnine parc. št. 132/19, k.o. 1727 Poljansko predmestje (pdf)
 • 28.3. 2019 Objava javne dražbe za prodajo  dveh stanovanj Šolskega centra Nova Gorica (pdf)
  • opis stanovanja za nepremičnino z ID znakom »del stavbe 2304 581 51«, stanovanje na naslovu Ulica Tolminskih puntarjev 2a, Nova Gorica (pdf)
  • opis stanovanja za nepremičnino z ID znakom »del stavbe 2304 2390 111«, stanovanje na naslovu Ulica Tolminskih puntarjev 8, Nova Gorica (pdf)
 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - stanovanja z ID znakom: 234 35 3, posamezni del št. 3 v stavbi št. 35 k.o. 234 – Veržej (ID 5553202) (pdf)
 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - stanovanja z ID znakom: 234 35 4, posamezni del št. 4 v stavbi št. 35 k.o. 234 – Veržej (ID 5553203) (pdf)
 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - stanovanja z ID znakom: 234 35 6, posamezni del št. 6 v stavbi št. 35 k.o. 234 – Veržej (ID 5553205 (pdf)
   
 • 4. 2. 2019 Objava javne dražbe za prodajo stanovanj Šolskega centra Nova Gorica (pdf)
  • 26.2.2019 Sprememba datuma javne dražbe (pdf)
 • 26. 9. 2018 Objava namere o sklenitvi aneksa k najemni pogodbi za prostore na Valvazorjevi 75 v Mariboru (pdf)
 • 16. 8. 2018 Namera o sklenitvi pogodbe o oddaji dela zemljišča v najem (Zgornja Šiška) (pdf)
   
 • 8. 8. 2018 Namera za sklenitev neposredne  pogodbe za brezplačno uporabo poslovnih prostorov na naslovu Dunajska cesta 104 v Ljubljani (pdf)
   
 • Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov v pritličju objekta na naslovu Dunajska cesta 104 v Ljubljani 
  • Objava zbiranja ponudb (pdf) (docx)
  • Tloris pritličja (pdf)
  • Vzorec najemne pogodbe (docx)
  • Obrazec za oddajo ponudbe (docx)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parcel št. 600/26 k.o. 2647 Bezovje in parcela št. 1190/2 k.o. 1456 Novo mesto (pdf)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice v območju urejanja OPPN Roška za gradbeno parcelo GR3 (pdf)
 • Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe RS-Občina Radovljica - solastniški del bivšega Doma M. Langusa Kamna Gorica (pdf)
 • Objava javne dražbe za prodajo zemljišča v skupni izmeri 1.181 m2 - bodoče parc. št. 172/29, 172/30 in 172/31, k.o. 1727 Poljansko predmestje, manjši del sedanjih parc. št. 172/22 in 172/26, k.o. 1727 Poljansko predmestje ob Strupijevem nabrežju Gruberjevega prekopa Ljubljanice za Srednjo ekonomsko šolo Ljubljana (pdf)
 • Objava javne dražbe za nepremičnino - del objekta in parcela št. 1744 k.o. 1456 Novo mesto, na naslovu Cvelbarjeva 7 v Novem mestu (pdf)
 • Obvestilo o javni dražbi nepremičnine - enosobnega stanovanja z ID znakom: 2175 2266 15 na naslovu Cesta Toneta Tomšiča 70b, Jesenice (pdf)
 • Namera o sklenitvi služnostne pogodbe zaradi gradnje in vzdrževanja  elektro kabelske kanalizacije na lokaciji Litostrojska 55 v Ljubljani (pdf)
 • Objava namere o sklenitvi dveh pogodb o brezplačni uporabi prostorov na lokaciji Zaloška 65, Ljubljana (doc)
 • Možnost najema Trubarjeve in Prešernove dvorane na lokaciji Dunajska 104, 1000 Ljubljana
  • Obvestilo o možnosti najema (pdf)
  • Javno zbiranje ponudb in splošni pogoji (pdf) (docx)
  • Rezervacije dvoran - obrazec za evidentiranje najema (xlsx)
 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi sližnostne pravice na parc. št: 376/2 in 376/39, obe k.o. 1722 Trnovsko predmestje, za potrebe izgradnje elektro objekta EKK TP Gerbičeva 51A KJ03290 (pdf)
 • Namera o sklenitivi neposredne prodajne pogodbe (Kovinarska 1, Štore) (pdf)
 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 1192/1 k.o. 104 Rakičan (pdf)
 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 567/15, 571/11 in 571/12 ter 571/8, vse k.o. 392 - Krčevina pri Ptuju (pdf)
 • Namera o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe za ureditev NN omrežja iz TP Log 2 na nepremičnini z ID znakom: »parcela 673-59« (pdf)
 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - parcele št. 546/5, k.o. 1100 ZREČE (pdf)
   
 • Namera o sklenitvi pogodbe za ustanovitev služnosti na parceli št. 547/6, k.o. 1100 ZREČE (pdf)
 • Namera za sklenitev neposredne služnostne pogodbe (pri TŠC Maribor) (pdf)
 • Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega osebnega vozila MIZŠ (Audi A6) - 7. 11. 2017
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo dela solastniškega deleža na nepremičnini  z ID znakom: »parcela 2677-43/5« (pdf)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za menjavo in prodajo nepremičnine (pdf)
   
 • Namera o ustanovitvi služnosti dostopa in uporabe 13 parkirnih mest (pri TŠC Maribor)
  - Namera (pdf)
   
 • Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (sejna soba MIZŠ)
  • Namera (pdf)
  • Vzorec pogodbe (doc)
    
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji osebnega vozila (Opel Vectra) - 6. 10. 2017
  • Namera (pdf)
  • Podatki o vozilu (xls)
    
 • Namera o sklenitvi Dodatka št. 2 k  pogodbi o brezplačni uporabi (nepremičnine Štore)
 • NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE - Oddaja pisarniških poslovnih prostorov v posameznem delu št. 1 v stavbi št. 1264, k.o. 1736-Brinje I - nepremičnina z ID znakom: »del stavbe 1736-1264-1«, v naravi v I. nadstropju poslovne stavbe na naslovu Dunajska cesta 104 v Ljubljani
  • Namera (pdf)
    
 • Javno zbiranje ponudb: Oddaja pisarniških poslovnih prostorov v posameznem delu št. 1 v stavbi št. 1264, k.o. 1736-Brinje I - nepremičnina z ID znakom: »del stavbe 1736-1264-1«, v naravi v I. nadstropju poslovne stavbe na naslovu Dunajska cesta 104 v Ljubljani
 • Besedilo Objave javnega zbiranja ponudb skupaj z priloženima: razpisnim obrazcem vzorca najemne pogodbe in obrazcem za oddajo ponudbe:(Besedilo) (Javno zbiranje ponudb) (Obrazec za oddajo ponudbe) (Obrazec vzorca najemne pogodbe)
 • Besedilo Objave javnega zbiranja ponudb  skupaj z obrazcem VZORCA najemne pogodbe, obrazcem za oddajo ponudbe in prilogama tlorisov:  pritličja in I. nadstropja objekta Dunajska cesta 104, Ljubljana (pdf)
 • Tloris I. nadstropja  objekta Dunajska cesta 104 z oznako prostorov, ki so predmet najemne pogodbe – fotografije (pdf)
 • Tloris pritličja objekta Dunajska cesta 104 z oznako kongresnega centra (Trubar hall, Prešeren hall in Tagore hall) , ki niso sestavni del priloženega obrazca vzorca najemne pogodbe (pdf).
 • Javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenih osebnih vozil MIZŠ - 11. 9. 2017
  • Povabilo k oddaji ponudbe (pdf)
  • Ponudba (doc)
  • Podatki (xls)
  • Vzorec pogodbe (doc)
 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. 2602/11, 2602/12, 2602/13, 2602/16,  vse k.o. 964 - Velenje, v korist Elektro Celje d.d., za potrebe izgradnje telovadnice pri Osnovni šoli Gustava Šiliha v Mestni občini Velenje, z dne 26.07.2017 (pdf)
 • Namera za sklenitev dodatka št. 1 k Pogodbi o brezplačni uporabi (nekd. Srednja šola Štore), z dne 12.4.2017 (pdf)
 • Poziv za zbiranje interesa za prevzem rabljene računalniške opreme - 3. 4. 2017 (pdf)
   
 • Namera za sklenitev dodatka k najemni pogodbi (Gimnazija Ilirska Bistrica), z dne 22.3.2017 (pdf)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin, zemljišč z ID znakom:  1738-1729/58-0,1738-1729/59-0,1738-1729/60-0, 1738-1729/61-0, z dne 27.02.2017 (pdf)
 • Objava javne dražbe za prodajo dveh počitniških garsonjer v Stinici na Hrvaškem: št. zemljišča: 2216/7, št. ZK vložka: 1191 in št. zemljišča: 2333/35, št. ZK vložka: 1450, obe v k.o.: 325325, Stinica, z dne 13.2.2017 (pdf)

 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št.: 430/18 k.o. 1736 - Brinje I za potrebe izgradnje NN in telekomunikacijskega priključka, objavljena dne 3. 2. 2017 (pdf)
   
 • Objava javne dražbe k.o. Dravlje, z dne 31.1.2017 (pdf)
 • Objava javne dražbe k.o. Dravlje, z dne 11.1.2017 (pdf)
   
 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št.: 168/1 k.o. 400 - Ptuj, za potrebe izgradnje elektroenergetskega omrežja NN in SN KB kV Prešernova - Arbajterjeva, z dne 8.12.2016 (pdf)
   
 • Namera o sklenitvi Dodatka št. 1 k  pogodbi (SE na strehi SŠOM), z dne 7. 12. 2016 (pdf)
   
 • 15. 11. 2016 Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (3 strežniške omare) (pdf)
   
 • Namera za sklenitev neposredne služnostne pogodbe (Medlog), z dne 30. 9. 2016 (pdf)
   
 • Javna dražba za prodajo nepremičnine – šolski objekt z garažo na parcelah z ID 1447-912/4-0 in 1447-912/8-0, v nekdanji poslovni coni NOVOLES  v Straži. Zemljišče je zazidano, stavbno v skupni izmeri 3.366 m2, z ne 28. 9. 2016 (pdf)
 • 15. 9. 2016 Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo (sejna soba P20 v MIZŠ) (doc)
   
 • 13. 9. 2016 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice na stvarnem premoženju (računalniška oprema - računalniki, monitorji) (pdf)
 • Javna dražba za nepremičnino z ID znakom: 2175-220-22, posamezni del št. 22 v stavbi št. 220 k.o. 2175 – Jesenice (ID 5561324). V naravi predstavlja stanovanje del št. 22 v 6. etaži, v izmeri 29,42 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Ulica Staneta Bokala 17 na Jesenicah, z dne 21.9.2016 (pdf)

 • Sklenitev neposredne prodajne pogodbe  (C. Kozjanskega odreda 1, Štore), z dne 8.9.2016 (pdf)

  Namera za sklenitev neposredne darilne pogodbe (parc. št. 201/6 k.o. 677 - Zg. Radvanje), z dne 28.7.2016 (pdf)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (nakup parc. št. 621/5 k.o. Ostrožno), z dne 26.7.2016 (pdf)

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (nakup parc. št. 621/2 k.o. Ostrožno), z dne 26.7.2016 (pdf)

 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine - stanovanja, posamezni del št. 65 v stavbi št. 1072 k.o. 1740 – Spodnja Šiška (ID znak nepremičnina: 1740-1072-65) na naslovu Na Jami 9 v Ljubljani, z dne 16.6.2016
  • objava (pdf)
  • zemljiškoknjižni izpisek (pdf)
  • energetska izkaznica (pdf)
  • podatki REN (pdf)

 

 • 3. 6. 2016: Prejemniki po končanem postopku: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice na stvarnem premoženju (računalniška oprema - računalniki, monitorji, tipkovnice, miške in kabli) objavljene na internetni strani ministrstva 21. 04. 2016 (doc)
   
 • Javna dražba za prodajo nepremičnine - stanovanja, posamezni del št. 41 v stavbi št. 167 k.o. 813 - VUZENICA (ID 5531134), na naslovu Mladinska ulica 4c v Vuzenici, z dne 30.5.2016 (pdf)
   
 • Namera o sklenitvi Dodatka št. 2 k najemni pogodbi (učilnica Gimnazije Ilirska Bistrica), z dne 24.5.2016 (pdf)
   
 • Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe (Železnikova 12, Maribor), z dne 24.5.2016 (pdf
   
 • Javna dražba za prodajo stanovanja posamezni del št. 22 v stavbi št. 220 k.o. 2175 - Jesenice (ID 5561324) na naslovu Ulica Staneta Bokala 17 na Jesenicah, z dne 20.5.2016 (pdf)
   
 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice hoje in vožnje na parc. št. 995/4 in 995/7 obe k.o. 400 – Ptuj, za potrebe dostopa do objekta stare vojašnice na parc. št. 995/8 k.o. 400 - Ptuj, z dne 5.5.2016 (pdf)
   
 • Javna dražba za prodajo nepremičnine - stanovanje št. 9 v 3. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Ul. Staneta Bokala 17 na Jesenicah, v izmeri 72,85 m2, z dne 22.4.2016 (pdf)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice na stvarnem premoženju (računalniška oprema - monitorji) - 5. 6. 2015  (pdf)
 • Javni razpis za 2. prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe v Mariboru (nekd. DD 26. junij) - 22. 4. 2016
  - besedilo javne dražbe (pdf)
  - vzorec pogodbe (doc)
  - vzorec ZK dovolila (doc)
  - vzorec izjave (docx 
 • Popravek javnega razpisa 4. javne dražbe, ki bo 9.5.2016, za nepremičnine v kompleksu dvorca Slivnica pri Mariboru (dvorec s parkom, parcele v okolici dvorca), dne 21.4.2016
  -besedilo razpisa javne dražbe (tif, doc)
  -zemljiškoknjižni izpisi (tif)
  -podatki iz geodetskih evidenc (zip, zip)
  -potrdilo o namenski rabi in lokacijska informacija (pdf)
 • Javni razpis po metodi 4. javne dražbe, ki bo 26.4.2016, za nepremičnine v kompleksu dvorca Slivnica pri Mariboru (dvorec s parkom, parcele v okolici dvorca), dne 11.4.2016
  -besedilo razpisa javne dražbe (tif)
  -zemljiškoknjižni izpisi (tif)
  -podatki iz geodetskih evidenc (zip, zip)
  -potrdilo o namenski rabi in lokacijska informacija (pdf)

   
 • "Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji parc. št. 235/2 k.o. 1141 - RIFNIK (ID 5307141)", z dne 7.4.2016 (pdf)
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe  v  Kopru (nekd. STŠ Koper) - 25. 3. 2016
   - besedilo javne dražbe (pdf)
   - vzorec pogodbe (doc)
   - vzorec ZK dovolila (doc)
   - vzorec izjave (docx)

   
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe v Mariboru (nekd. DD 26. junij) - 25. 3. 2016
  - besedilo javne dražbe (pdf)
  - vzorec pogodbe (doc)
  - vzorec ZK dovolila (doc)
  - vzorec izjave (docx)
   
 • Javni razpis po metodi 3. javne dražbe, ki bo 29.3.2016, za nepremičnine v kompleksu dvorca Slivnica pri Mariboru (dvorec s parkom, parcele v okolici dvorca), dne 10.3.2016
  -besedilo razpisa javne dražbe (tif)
  -zemljiškoknjižni izpisi (tif)
  -podatki iz geodetskih evidenc (zip, zip)
  -potrdilo o namenski rabi in lokacijska informacija (pdf)
   
 • Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parc. št. parc. št. 132/4, 132/3 in 132/5, k.o. 1727 – Poljansko predmestje, z dne 9.3.2016 (pdf)
   
 • Namera o sklenitvi dodatka št. 2 k najemni pogodbi (Valvasorjeva 75 v Mariboru), z dne 9.3.2016 (pdf)
   
 • Javni razpis po metodi 2. javne dražbe, ki bo 7.3.2016, za nepremičnine v kompleksu dvorca Slivnica pri Mariboru (dvorec s parkom, parcele v okolici dvorca), dne 18.2.2016
  -besedilo razpisa javne dražbe (tif)
  -zemljiškoknjižni izpisi (tif)
  -podatki iz geodetskih evidenc (zip, zip)
  -potrdilo o namenski rabi in lokacijska informacija (pdf)
   
 • Javni razpis po metodi javne dražbe za nepremičnine v kompleksu dvorca Slivnica pri Mariboru (dvorec s parkom, parcele v okolici dvorca), dne 15.1.2016
  -besedilo razpisa javne dražbe (tif)
  -zemljiškoknjižni izpisi (tif)
  -podatki iz geodetskih evidenc (zip, zip)
  -potrdilo o namenski rabi in lokacijska informacija (pdf)