Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV 2006-2012

 • Tradicionalni slovenski zajtrk - 2. del - 22. 10. 2012
 • Prostovoljsko delo na področju vzgoje in izobraževanja - 22. 10. 2012 (pdf)

 • Manjkajoče odločbe v CEUVIZ - 22. 10. 2012 (pdf)

 • Nadgradnja aplikacije CEUVIZ ter Pravilnik o dokumentaciji o vrtcih - 27. 9. 2012 (pdf)

 • Pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo po ZDR in pogodba o delu po 109-a členu ZOFVI - 31.8.2012 (pdf)

 • Izvajanje ZUJF - posredovanje obrazcev - 17. 8. 2012 (pdf)

 • Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanj - prenos udeležencev v naslednje šolsko leto - 13.8.2012 (pdf)
  • Seznam vrtcev, ki do 30. 7. 2012 niso vnesle podatkov v aplikacijo CEUVIZ (xls)

 • Zahteve za izplačilo razlike regresa in dodatna pojasnila glede izvajanja ZUJF (omejitve zaposlovanja, plače) - 11.7.2012 (pdf)
  • Vzorec odločbe (doc)

 • Uveljavitev ukrepov na področju plač v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ - 10.7.2012 (doc)

 • Nujna dodatna pojasnila: Obračun plačil staršev za vrtec za mesec junij 2012 in začasni izpisi otroka iz vrtca - 3.7.2012 (pdf)

 • Novosti v aplikaciji CEUVIZ - 28.6.2012 (pdf)

 • Pojasnila, povezana z obračunavanjem plačil staršev za vrtec za junij 2012 - 21.6.2012 (pdf)

 • Zakon o uravnoteženju javnih financ - pojasnila in navodila - 19.6.2012 (pdf)
 • Priloga 1: Zahtevek za nakazilo sredstev za jubilejne nagrade (pdf)
 • Priloga 2: Plačna lestvica (pdf)
 • Priloga 3: Sklep o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi (pdf)
 • Priloga 4: Izvajanje 188. in 264. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (pdf)
 • Priloga 5: Dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja (pdf)

 • Zakon o uravnoteženju javnih financ - pojasnila sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih - 15.6.2012 (pdf)

 • Aplikacija Prosta mesta PŠV in Evidenca VIZ in VIP - 7. 6. 2012 (pdf)

 • Obračun plačil staršev za mesec april 2012 in aplikacija CEUVIZ - 8. 5. 2012 (pdf)

 • Obvestilo Veterinarske uprave Republike Slovenije - 3. 5. 2012 (pdf)

 • Obračun plače v času stavke - dodatno obvestilo - 3. 5. 2012 (pdf)

 • Obračun plače v času stavke - 26. 4. 2012 (pdf)

 • Izplačilo regresa za letni dopust v letu 2012 - 25.4.2012 (pdf)

 • Splošna stavka javnega sektorja - 13.4.2012 (pdf)

 • Regres - 4.4.2012 (pdf)

 • Nadgradnja aplikacije "Prosta mesta PŠV" - 29.3.2012 (pdf)

 • Napredovanje v višji plačni razred - 28.3.2012 (pdf)

 • Vprašalnik o cenah programov v vrtcih - 19.3.2012 (pdf)

 • Okrožnica o referendumski kampanji - 9.3.2012 (pdf)
 • Vprašalnik - Dodatni prostor za oddelke vrtcev - 9.3.2012
 • Odmera letnega dopusta, njegova izraba in regres za letni dopust - pojasnila - 6.3.2012 (pdf)
 • Podatki o znižanem plačilu v aplikaciji CEUVIZ - 27. 2. 2012 (pdf)

 • Ugotavljanja delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev - pojasnila - 16. 2. 2012
 • Uveljavitev ZUPJS z vidika zagotavljanja subvencije staršem za znižano plačilo vrtca iz proračuna občin - 10.2. 2012 (pdf)
 • Dodatno pojasnilo glede ugotavljanja delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev za leto 2011 - 6.2. 2012 (pdf)

 • Ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev za leto 2011 - 31.1.2012
 • Izstavitev računov staršem za plačilo vrtca - 24.1. 2012 (pdf)

 • Obveznost poročanja premoženjskega stanja preko elektronskega obrazca - 23.1.2012 (pdf)

 • V Uradnem listu RS, št. 110/2011, je objavljen Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU 2012) - Obvestilo o objavi (pdf), Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (pdf)

 • Dokumenti s področja varnosti in zdravja pri delu kot informacija javnega značaja - obvestilo - 14.12. 2011
  • Dopis (pdf)
  • Odločba informacijskega pooblaščenca (pdf)

 • Na Ministrstvu za šolstvo in šport smo vzpostavili Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja - vnos podatkov v aplikacijo -14.12. 2011
  • Dopis (pdf)
  • Priloge
   • Ni vnosa na nobeni enoti (xcl);
   • Vnos samo na matični enoti (xcl);
   • Presežena starost otrok (xcl)

 • Okrožnica - oktober 2011 - 27.10.11
  • Dopis (pdf)
  • Priloge
   • Zahteva za dostop do informacij javnega značaja s strani civilne iniciative za odgovorno šolo (doc)
   • Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok (doc)
   • Tradicionalni slovenski zajtrk (pdf)
    • Seznam vrtcev z enotami (xls)
   • Oddaja vlog za znižano plačilo vrtcev za leto 2011(pdf)

 • Tradicionalni slovenski zajtrk - 21.9. 2011
 • Zviranje podatkov za projekt "Kratke verige" - 14.9. 2011
 • Obračun dodatkov in delovne uspešnosti - 8.7. 2011(pdf)

 • Mnenje vzgojiteljskega/učiteljskega/predavateljskega zbora v postopku imenovanja ravnatelja - 23.6. 2011 (pdf)

 • Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja - navodila za pripravo podatkov masovnega vnosa - 9.6. 2011
 • Vprašalnik o cenah programov v vrtcih in razporeditvi otrok v plačilne razrede - 15.3. 2011
 • Objavljen je Javni razpis nagrad RS na področju šolstva - 24.2. 2011

 • Pojasnila v zvezi z upoštevanjem števila zaposlenih pri določanju višine položajnega dodatka - 24.2. 2011 (pdf)

 • Dodatna pojasnila v zvezi z Zakonom o interventnih ukrepih - 24.2. 2011 (pdf)

 • Obvestilo o objavi javnega študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v študijskem letu 2010/2011 - 18.2. 2011 (pdf)

 • Ocenjevanje in napredovanje v letu 2011 - 21.1.2011 (pdf)

 • Pogoji označevanja ekoloških živil in jedi v obratih javne prehrane - 5.1.2011 (pdf)

 • Izdajanje odločb za znižano plačilo staršev za program vrtca (vsem občinam) - 14.12. 2010 (pdf)

 • Podatki za določitev plačil staršev za programe v vrtcih za leto 2011 - 22.11.2010 (pdf)

 • Podatki o stroških dela, zaposlenih v vrtcih - 11.11. 2010
 • Prekinitev delovnega razmerja in upoštevanje plačnih razredov, doseženih z napredovanjem - 1.10. 2010 (pdf)

 • Škoda zaradi vremenske ujme - 21.9. 2010 (pdf)

 • Obvestilo o ukrepih ZIRS po spremembi Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca - 4.8. 2010
  • Besedilo (pdf)
  • Obvestilo Zdravstvenega inšpektorata RS (pdf)
 • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - 21.6. 2010
  • Besedilo (doc)
  • Podatki o premoženjskem stanju zavezanca (doc)
 • Novosti Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca - 14.6.2010
 • Obseg neposrednega dela z otroki za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev v vrtcih - 28.5. 2010 (pdf)

 • Ponovni poziv k udeležbi na prireditvi Kulturni bazar 2010 - 10.5. 2010

 • Vabilo vsem vrtcem na KULTURNI BAZAR 2010 - 5.5.2010
 • Smernice za mivko za otroške peskovnike in igrišča ter ažuriranje podatkov v aplikaciji prosta mesta PŠV - 25.3. 2010 (pdf)

 • Vprašalnik o cenah programov v vrtcih in razporeditvi otrok v plačilne razrede (vsem občinam) - 23.2. 2010
 • Postopek ugotavljanja delovne uspešnosti ravnateljev/direktorjev za leto 2009 - 2.2. 2010
  • Dopis (pdf)
  • Ocenjevalni list za ugotavljanje delovne uspešnosti (xls)

 • Informacija o ustreznosti pitne vode iz avtomatov - 14.1.2010


  V javnosti se te dni pojavljajo vprašanja in dileme v zvezi s pitno vodo v avtomatih. Na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja si lahko preberete podrobnejše informacije glede pomena ustreznega skladiščenja in uporabe vode iz avtomatov.

 • Pandemska gripa - cepljenje in spremljanje - 14.12. 2009
  • Dopis (pdf)
  • Zloženka (pdf)
  • O pandemski gripi (doc)

 • Podatki o bruto plačah in drugih dohodkih ter lestvica dohodkov za določitev višine plačil staršev za programe v vrtcih za leto 2010 - 10.12. 2009
  • Besedilo (doc)
  • Podatki o bruto plačah in drugih dohodkih (doc)
  • Lestvica dohodkov (xls)

 • Sveti vrtcev in šol po noveli ZOFVI-H - 13.10. 2009 (pdf)

 • Napotki in priporočila vzgojno izobraževalnim zavodom za pripravo načrta za zagotavljanje dela v vzgojno izobraževalnih zavodih v primeru pandemske gripe - 16.9. 2009
  • Dopis (pdf)
  • Priloga1: Napotki za pripravo načrta zagotavljanja kontinuiranega dela v vzgojno izobraževalnih zavodih v času pandemske gripe (doc)
  • Priloga2: Priporočila za ukrepanje ob pojavu pandemske gripe v izobraževalnih ustanovah (doc)

 • Vabilo na sestanek vzgojnoizobraževalnim zavodom - ukrepi na področju zaščite pred širjenjem pandemske gripe - 10.8.2009 (pdf)

 • Vzorci pogodb o zaposlitvi ravnatelja- 10.8.2009:

  • Opravljanje nalog ravnatelja za mandatno obdobje; delovno razmerje: Nedoločen čas (doc)
  • Opravljanje nalog v. d. ravnatelja; delovno razmerje: Nedoločen čas (doc)
  • Opravljanje nalog v. d. ravnatelja; delovno razmerje: Določen čas(doc)

 • Možnosti napredovanja javnih uslužbencev - 20.3. 2009 (doc)

 • Vprašalnik o cenah programov v vrtcih in razporeditvi otrok v plačilne razrede - 4.3. 2009
  • Besedilo (doc)
  • Vprasalnik (xls)

 • Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev - 18.2. 2009
  • Besedilo (doc)
  • Navodila za vnos podatkov (doc)
  • Ocenjevalni list (xls)

 • Implementacija novega plačnega sistema – izvedba sklepov Vlade Republike Slovenije z dne 16.12.2008 - 12.1. 2009 (doc)

 • Vabilo na 1. strokovni seminar na temo 'Kako lahko skupaj oblikujemo najboljši vzgojni načrt' na katerem bo gost minister dr. Igor Lukšič - 12.1. 2009 - (pdf)

 • Obrazec za vnos podatkov glede napredovanja zaposlenih plačne razrede v vrtcu - 12.1. 2009 (xls)

 • Dopis občinam: osnovni podatki o bruto plačah in drugih dohodkih, ki so potrebni za določitev plačil staršev s 1. januarjem 2009 in lestvica dohodkov, ki starše razvršča v plačilne razrede - 27.11. 2008
  • Dopis (doc)
  • Priloga1: osnovni podatki o bruto plačah (doc)
  • Priloga2: dohodkovna lestvica (xls)

 • Stališče Ministrstva za šolstvo in šport glede uvrstitve delavcev v vrtcih ter možnosti napredovanja s 1. 10. 2008 - 21.11. 2008
  • Besedilo (doc)
  • Priloga: mnenje MJU (doc)

 • Vloge za določitev znižanega plačila vrtca za leto 2009 - 11. 11. 2008 (doc)

 • Razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v študijskem letu 2008/2009 - 27.10. 2008 (doc)

 • Vnašanje podatkov v aplikacijo subvencioniranje plačil staršev(SPS) (za vrtce pri OŠ) - 8.10. 2008 (doc)

 • Vnašanje podatkov v aplikacijo subvencioniranje plačil staršev(SPS) - 7.10. 2008
  • Besedilo (doc)
  • Priloga 1: Zahtevek za poračun (xls)
  • Priloga 2: Koledar odpiranja in zaklepanja meseca aplikacije SPS (xls)

 • Strokovna izobrazba za računovodje v vrtcih - 29.9. 2008 (doc)

 • Izvajanje novega plačnega sistema - 24.9.2008 (doc)
  • Obrazec za plače (xls)

 • Potek izplačevanja sredstev vrtcem za zagotovitev brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnje otroke - 22.9. 2008 (doc)

 • Potek izplačevanja sredstev za zagotovitev sofinanciranja plačil staršev za drugega in nadaljnje otroke v zasebnih vrtcih, ki nimajo koncesije - 22.9. 2008 (doc)

 • Okrožnica ministra za šolstvo in šport dr. Milana Zvera ob prvem šolskem dnevu - 1.9. 2008 (doc)

 • Programi športa otrok in mladine - 27.8. 2008 (pdf)

 • Vzorci pogodb o zaposlitvi ravnatelja - 21.8. 2008
 • Obračun in izplačilo plač - 19.8. 2008 (doc)

 • Dodatki za vrtce, osnovne šole, glasbene šole, osnovne šole s prilagojenim programom in zavode za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami - 19.8. 2008 (doc)

 • Kratka navodila za uporabo aplikacije - Prosta mesta PŠV - 5.8. 2008 (doc)

 • Uveljavitev novele Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih - 25.7. 2008 (doc)

 • Uvrstitev delovnih mest v plačne razrede - vrtec - 8.7.2008 (doc)
  Hrati vas prosimo, da ponovno vnesete podatke o prostih mestih v vašem vrtcu oz. v enotah vašega vrtca v aplikacijo Najava prostih mest, ki se je v mesecu juliju nekoliko spremenila, s čemer smo vas seznanili na naših seminarjih. Poleg prostih mest je v aplikaciji tudi tabela o veljavnih cenah, ki jo morate izpolniti. Podatki iz tabele bodo tudi podlaga za izračun sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna, ki bodo v vašem vrtcu upravičeni do brezplačnega vrtca za drugega otroka.

 • Uveljavljanje Zakona o sistemu plač v javnem sektorju za področje vzgoje in izobraževanja - 10.6. 2008 (doc)

 • Uveljavitev novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - 28.4.2008
 • Obveščamo vas o novostih glede potovanja mladoletnikov v Republiko Hrvaško tudi v šolski skupini - 25.4.2008
 • Novosti, ki jih prinašajo spremembe predpisov na področju predšolske vzgoje - 2.4. 2008
  • Besedilo (pdf)
  • Vprašalnik (doc)

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva - 5.3. 2008
  • Besedilo (doc)
  • Ocenjevalni list (xls)
  • Navodila za vnos podatkov v ocenjevalni list (doc)

 • Dan žalovanja ob smrti bivšega predsednika dr. Janeza Drnovška - 25.2. 2008 (pdf)

 • Vprašalnik o cenah programov v vrtcih in razporeditvi otrok v plačilne razrede - 20.2. 2008
 • Sprememba pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva - 20.2. 2008
  • Besedilo (doc)
  • Vprašalnik (doc)
  • Priloga 1 in 2 (doc)

 • Aplikacija: evidenca prostih mest v vrtcih - 30.11. 2007 (doc)

 • Podatki o bruto plačah in lestvica dohodkov - 21.11. 2007
  • Besedilo (doc)
  • Priloga1: osnovni podatki o bruto plačah (doc)
  • Priloga2: dohodkovni razredi (xls)

 • Cilji in poglavitne rešitve Zakona o osnovni šoli ter Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - 5.11. 2007 (doc)

 • Evidenca prostih mest v vrtcih in akcija »En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v naših vrtcih« - 5.11. 2007 (doc)

 • Razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v študijskem letu 2007/08 - 13.9. 2007 (doc)

 • Programi športa otrok in mladine - 28.8. 2007 (doc)

 • Opredelitev dejavnosti, ki jih izvajajo vrtci v okviru kurikula in izven kurikula oziroma se samo izvajajo v prostoru vrtca - 29.6.2007 (doc)

 • Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v šol. letu 2007/08 - 27.6.2007 (pdf)

 • Predlog kriterijev in prikaz poteka postopka za sprejem otrok v vrtec ter dodatne dejavnosti - 6.6.2007 (doc)

 • Dodeljevanje certifikatov za dostop do aplikacij Ministrstva za šolstvo in šport - 14.5.2007
  • Besedilo (tif)
  • Priloga: vloga za pridobitev elektronskega certifikata (tif)

 • Programi športa otrok in mladine (doc) - 8.5. 2007

 • Informacije in opozorilo - 20.4.2007
 • Programi športa otrok in mladine (doc) - 15.3.2007

 • Postopek imenovanja ravnatelja – navodila - 12.3.2007
 • Delovna uspešnost ravnatelja - 30.1.2007
  • Vprašalnik (doc)
  • Seznam projektov (doc)
  • Dodatno pojasnilo (doc)

 • Spremljanje izvajanja fleksibilnega normativa - 12.1.2007
  • Besedilo (doc)
  • Priloga: Vprašalnik (doc)

 • Novela ZUOPP IN novela ZOFVI (doc) - 21.12.2006

 • Vodenje postopkov določitve plačil staršev za programe v vrtcih (vsem občinam) - 4.12.2006
  • Dokument (doc)
  • Priloga1: podatki o bruto plačah (doc)
  • Priloga2: dohodkovni razredi (tif)

 • Okrožnica vrtcem (november) - 29.11.2006
  • Dokument (doc)
  • Priloga: obrazec (xls)

 • Okrožnica - tematske konference - 29.11.2006 (doc)

 • Okrožnica vsem občinam - 29.11.2006
  • Dokument (tif)
  • Priloga: uredba (tif)

 • Okrožnica vsem vrtcem (september) - 29.11.2006 (doc)

 • Interesni programi športa in mladine za šolsko leto 2006/06 - 7.9.2006
  • Dokument (doc)
  • Priloga1: koledar tekmovanj za , OŠPP,
  • Priloga2: INFORMATOR I (pdf)
  • Priloga3: INFORMATOR II (pdf)

 • Začetek šolskega leta 2006/07 -31.8.2006 (doc)

 • Spletne informacije s ponudbo kulturnih dobrin za otroke in mladino -12.7.2006 (doc)

 • Vzorci pogodb o zaposlitvi ravnatelja - 7.6.2006 (doc)

 • Projekt "Leto kulture" v šolskem letu 2006/2007 - 10.5.2006 (doc)

 • Aktivnosti ob 15. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije - 24.4.2006 (doc)
 • Vprašalnik - cene programov v vrtcih (vsem občinam) - 21.4.2006
  • Besedilo (doc)
  • Priloga: Vprašalnik (xls)

 • Okrožnica (vsem vrtcem) - osebna mapa otroka oziroma učenca, ki potrebuje pomoč oz. svetovanje - 27.3.2006
 • Okrožnica - pripravništvo in strokovni izpit strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja - 21.3.2006
  • Besedilo (pdf)
  • Priloga1: vzorec pogodbe o zaposlitvi pripravnika (doc)
  • Priloga2: vzorec pogodbe o volonterskem pripravništvu (doc)

 • Plače ravnateljev oziroma direktorjev v javnem sektorju po 1. 3. 2006 (vrtci) - 28.2.2006
  • Besedilo (pdf)
  • Priloga 1: Aneks k pogodbi (doc)
  • Priloga 2: Obvestilo (doc)

 • Okrožnica za vrtce - 28.2.2006
 • Plače ravnateljev oziroma direktorjev v javnem sektorju (šolstvo) po 1. 3. 2006 - 23.2.2006
 • Zaščitni ukrepi ob pojavu aviarne influence ptičje gripe - 16.2.2006
 • Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na dan 31.12.2005 - 19.1. 2006
  • poziv: iztek roka za vrnitev izpisa stanja terjatev (3.2. 2006) (doc)
  • dopis: Navodila za obrazložitev razlik stanj terjatev in obveznosti za sr. dana v upravljanje na dan 31.12.2005 (pdf)
  • obrazec: Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na dan 31.12.2005 (xls)
  • Navodilo za izponjevanje obrazca"Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na dan 31.12.2005" (doc)
 • Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij državljanom evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev v Republiki Sloveniji - 3.1. 2006
  • Besedilo (doc)