Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OKROŽNICE ZA VRTCE

 • 31. 5. 2019 Načrtovanje organizacije dela v vrtcih za šolsko leto 2019/2020 (tif)
 • 12. 4. 2019 Zaprosilo za posredovanje podatkov o otrocih s posebnimi potrebami in kadrih, ki delajo z njimi 
  • Dopis (pdf)
  • Tabela1: Podatki o strokovnih in drugih delavcih (xls)
  • Tabela 2: Podatki o otrocih s posebnimi potrebami v vrtcu (xls)
 • 1. 2. 2019 Načrt preprečevanja razmnoževanja legionel v internem vodovodnem sistemu v vrtcih
  • Dopis MIZŠ (pdf)
  • Obvestilo Zdravstvenega inšpektorata RS (pdf)
 • 30. 1. 2019 Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev za leto 2018
 • 22. 1. 2019 Vabilo na strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2019

  11. Kulturni bazar bo potekal 4. aprila 2019 med 9. in 20. uro v Cankarjevem domu v Ljubljani. Osrednji temi letošnjega Kulturnega bazarja sta Ustvarjalnost mladih, s poudarkom na projektih "Mladi za mlade" in Sodobna umetnost. Prijave so možne do 20. marca 2019.

 • 9. 1. 2019 Pogodba o zaposlitvi strokovnega delavca vzgojitelja predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja ter javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v šolskem letu 2018/19
  • Okrožnica za javne vrtce (pdf)
  • Okrožnica za zasebne vrtce (pdf)
  • Vzorec pogodbe (doc)
 • 17. 12. 2018 Preimenovanje strokovnega delavca pomočnik vzgojitelja v vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja (tif)
 • 12. 9. 2018 Potrdila v zvezi z medicinsko indiciranimi dietami
  • Besedilo (pdf)
  • Informacija o sprejetih priporočilih (pdf)
  • Potrdilo o medicinsko indicirani dieti (pdf)
  • Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete (pdf)
 • 31. 8. 2018 Nujno obvestilo (pdf)
 • 21. 8. 2018 Vabilo na nacionalno konferenco - Učeča se profesionalna skupnost (pdf)
 • Preventivna akcija Varen začetek šole (27. 8. - 9. 9. 2018) (tif)
 • 12. 7. 2018 Obvestila za šolsko leto 2018/19
  • Javni vrtci (pdf)
  • Zasebni vrtci (pdf)
 • 11. 6. 2018 Skrb za razvoj načrtne kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju na nacionalni ravni (pdf)
 • 7. 2. 2018 Napoved splošne stavke v vzgoji in izobraževanju za 14. februarja  2018 (pdf)
 • 1. 2. 2018 Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev za leto 2017
  • Okrožnica (tif)
  • Obrazec  (xls)
 • 21. 12. 2017 Usmeritve javnim zavodom v povezavi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki jih imajo v upravljanju
  • Dopis Ministrstva za finance (pdf)
  • Usmeritve (pdf)
 • 19. 12. 2017 Obvestilo o objavi javnega razpisa studijskih pomoci za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobrazevanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah v študijskem letu 2017/2018 (pdf)
 • 15. 12. 2018 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
  • Okrožnica (tif)
  • Priloga 1: Vzorec aneksa k pogodbi (tif)
  • Priloga 2: Preglednica vrtcev (tif)
 • 28. 11. 2017 Okrožnica po izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2017 (pdf)
 • 10. 10. 2017 Tradicionalni slovenski zajtrk 2017
  • Dopis ministra mag. Dejana Židana (pdf)
  • Okrožnica (doc)
  • Priloga k okrožnici – neposredni dostop do ankete (doc)
  • Vprašalnik (pdf)
 • 16. 6. 2017 Nacionalne usmeritve za načrtno kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju  (pdf)
 • 13. 4. 2017 Način izvrševanja Skupnega sporazuma o reproduciranja avtorskih del prek obseg iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v RS (pdf)
 • 21. 12. 2016 Vabilo k sodelovanju pri nacionalnem medresorskem projektu Teden kulturne dediščine (pdf)
 • 3. 11. 2016 Dopolnitev Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja VIZ ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (tif)
 • 19. 9. 2016 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
  • Dopis (tif)
  • Izjava (tif)
  • Navodila za izpolnjevanje (tif)
 • 31. 8. 2016 Preventivna aktivnost za večjo prometno varnost otrok in mladostnikov v
  šolskem letu 2016/2017
  • Okrožnica (pdf)
  • Akcijski program (pdf)
  • Dopis Javne agnecije RS za varnost prometa (pdf)
 • 14. 7. 2016 Iztek prehodnega obdobja za pridobitev ustrezne izobrazbe poslovnih sekretark/sekretarjev (pdf)
 • 27. 6. 2016 Izvajanje načrtnejše kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju (tif)
 • 6. 4. 2016 Postopek imenovanja ravnatelja

  Vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom smo posredovali novo okrožnico o postopkih imenovanja ravnatelja/ravnateljice. Okrožnici so dodani tudi ustrezni obrazci.

 • Dopis (tif)
 • Vzorci obrazcev (doc)
 • Vzorec pogodbe o zaposlitvi za določen čas v vrtcih (doc)
 • Vzorec pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas v vrtcih (doc)
 • Podatki o izbranem kandidatu za ravnatelja (xls)
 • Podatki o izbranem kandidatu za v.d. ravnatelja (xls)
 • Pojasnilo MJU, ki se nanaša na ukrepe na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju - 21. 12. 2015 (pdf)

 • Začetek šole - preventivna aktivnost za večjo prometno varnost otrok in mladostnikov v šolskem letu 2015/15 - 27. 8. 2015 (tif)

 • Napoved odpovedi pouka in šolskih prevozov (pdf)

 • Šolski koledar 2014/15 - spremembe zaradi izjemnih vremenskih razmer  - 4. 2. 2015 (pdf)

 • Povabilo vrtcem za sodelovanje pri skupinski risbi - vezano na zgoščenko/pravljice "Lahko noč, otroci" - 3. 10. 2014 (pdf)

 • Okrožnica o izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka v 2014 - 16. 9. 2014
 • Poziv za vnos kadrovskih načrtov za leti 2014 in 2015 v aplikacijo - 5. 9. 2014 (pdf)

 • Evropsko leto za razvoj 2015 - 7. 8. 2014
  • Spremni dopis (pdf)
  • Besedilo (doc)

 • Delovnopravni status javnega uslužbenca v primeru izvolitve za poslanca ali župana - 14. 7. 2014 (pdf)

 • Aplikacija Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ) - 20. 6. 2014 (pdf)

 • Spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov za leti 2014 in 2015 - 11. 6. 2014 (pdf)

 • Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje  - 23. 4. 2014 (pdf)

 • Uporaba programske opreme podjetja Microsoft za VIZ in nekatere druge organizacije - 3. 3. 2014 (pdf)

 • Odsotnost z dela in nadomestilo plače zaradi naravne nesreče ali višje sile in izplačilo solidarnostne pomoči - 20. 2. 2014 (pdf)

 • Vremenska ujma - obračun oskrbnine za mesec februar 2014 - 20. 2. 2014 (pdf)

 • Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v letu 2014 in uveljavitev odločbe Ustavnega sodišča glede 188. člena ZUJF-a - 11. 2. 2014
  • Dopis (pdf)
  • Pojasnilo MNZ glede ZIPRS (doc)
  • Aneks k dogovoru (doc)
  • Obvestilo o odločbi Ustavnega sodišča (doc)
  • Pojasnilo MNZ glede realizacije odločbe US (doc)

 • Odmera in izraba letnega dopusta in regres - 5. 2. 2014
  • Dopis (pdf)
  • Obrazec: Obvestilo (pdf)
  • Vprašanja in odgovori (pdf)

 • Ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev v letu 2013 - 4. 2. 2014
  • Dopis (pdf)
  • Ocenjevalni list (xls)

 • Dogovor v zvezi z opravljanjem nalog za zascito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprecevanju nasilja v druzini - 16.12.2014 (pdf)

 • Pojasnilo v zvezi z izvajanjem Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) - 18. 12. 2013 (pdf)

 • Gradivo s strokovnega posveta: Stabilnost vzgojno izobraževalnega procesa v času negotovosti - 18. 12. 2013
  • Povzetek (doc)
  • Alojz Ihan: Etika novih pojavov (pdf)
  • Lučka Kajfež Bogataj: Izobraževanje za trajnostni razvoj za varno upravljanje s planetom (pdf)
  • Valerija Korošec: Temeljna pravičnost in UTD (pdf)

 • Obvestilo za starše – ponovno uveljavljanje znižanega plačila vrtca za naslednje leto - 13. 12. 2013 (pdf)

 • Anketa o plačevanju vrtca s strani staršev in razlogih za izpis otroka iz vrtca - 13. 12. 2013
 • Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor operacij »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja« - 10. 12. 2013 (pdf)

 • Odnos do zaposlenih - 22. 11. 2013 (pdf)

 • Vprašalnik o zagotavljanju prostora vrtca  - 18. 11. 2013
 • Okrožnica o izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka v 2013 - dodatne informacije - 11. 11. 2013 (pdf)

 • Trženje v šolskem prostoru - 5. 11. 2013 (pdf)

 • Vabilo na strokovni posvet: Stabilnost vzgojno izobraževalnega procesa v času negotovosti - 5. 11. 2013 (pdf)

 • Tradicionalni slovenski zajtrk 2013 - 24. 10. 2013 (pdf)

 • Vplačevanje premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje - 21. 10. 2013 (pdf)

 • Priporočila za javno naročanje živil - 16. 10. 2013 (pdf)

 • Dodatne informacije o bogati in kakovostni kulturno-vzgojni ponudbi za vzgojno-izobraževalne zavode - 7. 10. 2013 (pdf)

 • Vzorec pogodbe o zaposlitvi - 28. 8. 2013
 • Višina regresa za prehrano med delom - 14. 8. 2013 (pdf)

 • Zavod RS za zaposlovanje in izvajanje Zakona o delovnih razmerjih ter Zakona o urejanju trga dela – obvestilo - 31. 7. 2013 (doc)

 • Zaposlovanje spremljevalcev gibalno oviranih otrok v vrtcih, osvnovih in srednjih šolah - 9. 7. 2013 (pdf)

 • Dokumentacija o oddelku v času počitnic - 21. 6. 2013 (pdf)

 • Nadgradnja aplikacije CEUVIZ - 11. 6. 2013 (pdf)

 • Objava Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca - 4. 6. 2013
  • Besedilo (pdf)
  • Vloga za pridobitev soglasja (xls)

 • Volontersko pripravništvo - 6. 5. 2013
  • Besedilo (pdf)
  • Aneks k pogodbi (doc)

 • Postopki pred uvedbo postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - 6. 5. 2013
  • Besedilo (pdf)
  • Priloga: Obvestilo sindikatu (doc)

 • Plačilo stavke - 29. 3. 2013 (pdf)

 • Akcija 'Sejem avtohtona slovenska semena' - 29. 3. 2013 (pdf)

 • Postopek imenovanja ravnatelja - 19. 3. 2013
 • Manjkajoči podatki o odločbah v aplikaciji CEUVIZ - 13. 2. 13 (pdf)

 • Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev -  7. 2. 2013
 • Napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive v letu 2013 - 6. 2. 2013 (pdf)

 • Obračun oskrbnine za vrtec za mesec januar - 25. 1. 2013 (pdf)

 • Splošna stavka javnega sektorja - 23. januar 2013 - 21. 1. 2013 (pdf)

 • Omejitev števila dni letnega dopusta od 1. januarja 2013
  • Dopis MIZKŠ (pdf
  • Dopis Ministrstva za pravosodje in javno upravo (pdf)

Arhiv 2006 - 2012