Skoči na vsebino

OKROŽNICE ZA OSNOVNE ŠOLE

 • 25. 4. 2017 Javni poziv učiteljem za člane predmetnih komisij za pripravo in izbor nalog za nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli - mandatno obdobje 2017-2021 (pdf)

  Rok za oddajo predlogov je 8. maj 2017 na elektronski naslov: gp.mizs(at)gov.si
 • 20. 4. 2017 Regres za letni dopust 2017 (pdf)
 • 14. 4. 2017 Obrazci javnih listin, ki se vodijo in izdajajo v osnovni šoli ter druga šolska dokumentacija (pdf)
 • 13. 4. 2017 Način izvrševanja Skupnega sporazuma o reproduciranja avtorskih del prek obseg iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v RS (pdf)

 • 3. 4. 2017 Projekt Skupaj smo večji

  • Okrožnica (pdf)
  • Opis projekta (pdf)
  • Navodila (pdf)

 • 20. 3. 2017 Literarni natečaj MURA - moja reka!

  Zavod za varstvo narave, OE Maribor, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Občina Veržej vabijo k sodelovanju na literarnem natečaju, ki poteka v okviru dogodka "Bioblitz - 24 ur z reko Muro". Na natečaju lahko sodelujejo učenke in učenci od 2. do 9. razreda OŠ ter dijakinje in dijaki srednjih šol in gimnazij.

  • Natečaj (pdf)
  • Prijavnica (pdf)
  • Vabilo na doživljajski dogodek 9. - 10. junija 2017 v Veržeju (pdf)

 • 20. 3. 2017 Informacija o sprejemanju in izvajanju prenovljenega izobraževalnega programa Umetniške gimnazije s področja gledališke umetnosti (pdf)
 • 14. 3. 2017 Javni natečaj "HUDOdobra TELOvadnica" - (pdf)

  Na natečaju lahko sodelujejo vse osnovne in srednje šole v Sloveniji. Šole na izviren, zanimiv način izdelajo kratek kolaž fotografij na temo "HUDOdobra TELOvadnica". Rok za prijavo je 26. 4. 2017.

 • 15. 2. 2017 Štipendije za deficitarne poklice

 • 7. 2. 2017 Obvestilo o poskusni uvedbi vajeništva na določenih srednjih šolah (pdf)
 • 16. 1. 2017 Sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (pdf)

 • 11. 1. 2017 Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju

  • Dopis MIZŠ (pdf)
  • Pojasnila MJU (pdf)

 • 21. 12. 2016 Sprememba šolskega koledarja zaradi dodatnega prazničnega dne 2. januarja (pdf)
 • 21. 12. 2016 Vabilo k sodelovanju pri nacionalnem medresorskem projektu Teden kulturne dediščine (pdf)

 • 20. 12. 2016 Sklepa o cenah za financiranje podjemnega dela in storitvenih servisov v letu 2017 in terminski plan obračunov in izplačil v letu 2017

  • Dopis(pdf)
  • Sklep KAZI (pdf)
  • Terminski plan 2017 (xls)
  • Sklep o cenah za financiranje dela po pogodbi o delu (podjem) med javnim VIZ in fizično osebo (pdf)
  • Sklep o cenah za plačilo storitve med javnim VIZ in drugo pravno osebo (pdf)

 • 19. 12. 2016 Vseslovenski sejem izobraževanja in poklicev Informativa (pdf)

 • 25. 10. 2016 Navodila za financiranje dejavnosti javne službe v šolskem letu 2016/17

  • Dopis MIZŠ (pdf)
  • Navodila (doc)
  • Obrazec: Zbirnik za plače (doc)
  • Obrazec: Zahtevek za proračun (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za odpravnino ob upokojitvi (doc)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za odpravnino po 11. členu ZUPPJS (doc)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za odpravnino po prenehanju pogodbe o zaposlitvi (doc)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za odpravnino zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za odpravnino zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za odpravnino zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti (xls)
  • Shema: Dopolnjevanja (doc)
  • Obrazec: Zahtevek za nadomestilo plače (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za plačilo dodatka za mentorstvo (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za jubilejne nagrade (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za plačilo ur DSP (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za plačilo dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za plačilo dela preko polnega delovnega časa (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za plačilo dodatka za delo v deljenem delovnem času (xls)
  • Seznam sklicnih številk (pdf)
  • Sklep o cenah za financiranje dela po pogodbi o delu (pdf)
  • Sklep o cenah za plačilo storitve po pogodbi (pdf)

 • 25. 10. 2016 Natečaj Moja domovina - "Gozdovi - les, naravno bogastvo in prihodnost moje domovine"

  • Dopis MIZŠ (pdf)
  • Besedilo natečaja (pdf)
  • Prijavnica (pdf)

 • 12. 10. 2016 Implementacije aplikacije Prevoz (pdf)

 • 12. 10. 2016 Rokovnik za vpis novincev v srednje šole v šolskem letu 2017/18

 • 6. 10. 2016 Vrednotenje sheme šolskega sadja in zelenjave

  • Dopis NIJZ (pdf)
  • Soglasje za starše (pdf)
  • Šifre šol (xls)

 • 6. 10. 2016 Shema šolskega sadja v šolskem letu 2016/17

  • Dopis (pdf)
  • Navodila šolam (doc)

 • 19. 9. 2016 Tradicionalni slovenski zajtrk 2016 (pdf)
 • 12. 9. 2016 Obvestilo o objavi javnega razpisa »Popestrimo šolo 2016-2021 - Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih« (pdf)

 • 31. 8. 2016 Preventivna aktivnost za večjo prometno varnost otrok in mladostnikov v
  šolskem letu 2016/2017

  • Okrožnica (pdf)
  • Akcijski program (pdf)
  • Dopis Javne agnecije RS za varnost prometa (pdf)

 • 31. 8. 2016 Prenovljena aplikacija Prevoz (pdf)
 • 25. 8. 2016 Začetek šolskega leta 2016/17 (pdf)
 • 4. 8. 2016 Izvrševanje roditeljske pravice in ravnanje v primerih nesoglasij med staršema - priporočila za šole - (pdf)

 • 4. 8. 2016 Povabilo k sodelovanju pri projektu "Začni mlad, tekmuj pošteno / Start Young, Compete Clean"

  • Vabilo Atletske zveze Slovenije šolam (pdf)
  • Priporočilo Urada za UNESCO (pdf)
  • Dopis Atletske zveze ministrstvu (pdf)

 • 2. 8. 2016 Štipendije za deficitarne poklice (pdf)

 • 26. 7. 2016 Skupni sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona
  o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji

  • Dopis (pdf)
  • Sporazum (docx)
  • Priloga 1: Pogodba (docx)
  • Priloga 2: Pristopna izjava (docx)

 • 14. 7. 2016 Iztek prehodnega obdobja za pridobitev ustrezne izobrazbe poslovnih sekretark/sekretarjev (pdf)
 • 11. 7. 2016 Prireditev "Zmorem!" (tif)

 • 11. 7. 2016 Posvet o jezikovnem vključevanju priseljencev v vrtce in šole

  • Dopis (pdf)
  • Program posveta (pdf)

 • 1. 7. 2016 Menjava učbenikov v učbeniških skladih (pdf)
 • 27. 6. 2016 Izvajanje načrtnejše kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju (tif)
 • 27. 6. 2016 Združitev Sheme šolskega sadja in zelenjave ter Sheme šolskega mleka v skupno Šolsko shemo (pdf)
 • 14. 6. 2016 Kmalu možne prijave za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017 (doc)
 • 13. 6. 2016 Podatki o ocenah učencev devetega razreda OŠ - vpis v srednje šole (pdf)
 • 13. 6. 2016 Obrazci javnih listin v OŠ ter druga dokumentacija - (pdf)
 • 6. 4. 2016 Postopek imenovanja ravnatelja

  Vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom smo posredovali novo okrožnico o postopkih imenovanja ravnatelja/ravnateljice. Okrožnici so dodani tudi ustrezni obrazci.

 • Dopis (tif)
 • Vzorci obrazcev (doc)
 • Vzorec pogodbe o zaposlitvi za določen čas v šolah (doc)
 • Vzorec pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas v šolah (doc)
 • Podatki o izbranem kandidatu za ravnatelja (xls)
 • Podatki o izbranem kandidatu za v.d. ravnatelja (xls)
 • 10. 12. 2015 Plačilo dežurstva - umik okrožnice z dne 14. 10. 2015 (pdf)
 • 11. 11. 2015 Deklaracija o načelih strpnosti, UNESCO, 1995. Slovenski prevod: Izobraževalni center Eksena, 2015 (pdf)

 • 27. 8. 2015 Začetek šolskega leta 2015/16

  • Dopis šolam (pdf)
  • Vnos podatkov v aplikacijo 'OR poročilo' za osnovne šole (pdf)
  • Vnos podatkov v aplikacijo 'OR poročilo' za osnovne šole s PP (pdf)
  • Vnos podatkov v aplikacijo 'OR poročilo' za glasbene šole (pdf)
  • Vnos podatkov v aplikacijo 'OR poročilo' za zavode za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (pdf)

 • 27. 8. 2015 Začetek šole - preventivna aktivnost za večjo prometno varnost otrok in mladostnikov v šolskem letu 2015/15 (tif)
 • 15. 6. 2015 Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za osnovne šole za šolsko leto 2015/16 - 2. del (pdf)
 • 5. 6. 2015 Načrtovanje sprememb predpisov (pdf)
 • 4. 6. 2015 Obvestilo o javnem razpisu Zoisovih štipendij za šolsko leto 2015/2016 (docx)
 • 22. 4. 2015 Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela za šolsko leto 2015/16 (pdf)

 • 8. 4. 2015 Spremljanje realizacije kadrovskih načrtov v letu 2015 

  • Dopis Ministrstva za javno upravo (pdf)
  • Sklep o merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov v osnovnih šolah (pdf)
  • Sklep o merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (pdf)

 • 11. 3. 2015 Izvajanje določb ZDDV-1 pri osebah javnega prava (pdf)
 • 6. 2. 2015 Vabilo šolam na Evropsko razstavo v vesolju (vabilo, letak)

  Ljubljana bo med 6. in 15. marcem gostila Evropsko razstavo o vesolju. Gre za brezplačno interaktivno razstavo, ki prikazuje storitve in aplikacije glavnih evropskih vesoljskih programov na področju satelitske navigacije (Galileo) in opazovanja Zemlje (Copernicus).
 • 5. 2. 2015 Napoved odpovedi pouka in šolskih prevozov (pdf)
 • 4. 2. 2015 Šolski koledar 2014/15 - spremembe zaradi izjemnih vremenskih razmer (pdf)
 • 10. 11. 2014 Oglaševanje v šoli - 2. obvestilo (pdf)

 • 30. 9. 2014 AKCIJA bodi previden od 1. do 12. oktobra 2014

  • Dopis šolam (pdf)
  • Priporočila (pdf)

 • 29. 8. 2014 Začetek šolskega leta 2014/15 (pdf)

 • 6. 6. 2014 Subvencioniranje šolske prehrane v šolskem letu 2014/15

 • 27. 5. 2014 Šola v naravi (pdf)

 • 24. 4. 2014 Izvajanje prvega tujega jezika v 2. razredu ter izvajanje neobveznih izbirnih predmetov v šolskem letu 2014/15 (pdf)
 • 12. 3. 2014 Sklep o merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov osnovnih šol (pdf)

 • 28. 2. 2014 Strokovno mnenje glede uživanja energijskih pijač in pjač z dodanimi sladkorji (pdf)

 • 6. 2. 2014 Nadomeščanje dni pouka, ki so odpadli zaradi vremenske ujme (pdf

 • 20. 8. 2013 Okrožnica v zvezi z oglaševanjem v šoli (pdf)

 • 6. 8. 2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (pdf)