Skoči na vsebino

OKROŽNICE ZA OSNOVNE ŠOLE

 • 24. 5. 2019 Spremembe Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov - novosti (pdf)
 • 22. 2. 2019 Fotografski natečaj ob 70. obletnici Sveta Evrope (pdf)

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vabi učenke, učence, dijakinje in dijake k sodelovanju na fotografskem natečaju v počastitev70. obletnice Sveta Evrope. Posnetke o tem, kaj vam pomeni Evropa, lahko objavite na Instagramu Sveta Evrope do 30. aprila 2019. Šest zmagovalcev bo prejelo diplomo in vabilo na spominski dogodek oktobra letos v Strasbourgu. Izbrane fotografije bodo razstavljene v prostorih Sveta Evrope. Pravila natečaja so podrobneje opisana na spletni strani Sveta Evrope.
 • 22. 1. 2019 Vabilo na strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2019

  11. Kulturni bazar bo potekal 4. aprila 2019 med 9. in 20. uro v Cankarjevem domu v Ljubljani. Osrednji temi letošnjega Kulturnega bazarja sta Ustvarjalnost mladih, s poudarkom na projektih "Mladi za mlade" in Sodobna umetnost. Prijave so možne do 20. marca 2019.

 • 4. 10. 2018 Natečaj za ime "Centra znanosti" -  (pdf)

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju s Centrom arhitekture Slovenije učence 7., 8. in 9. razreda OŠ in njihove mentorje vabi k sodelovanju na natečaju za izbor imena »Centra znanosti«
 • 12. 9. 2018 Potrdila v zvezi z medicinsko indiciranimi dietami
  • Besedilo (pdf)
  • Informacija o sprejetih priporočilih (pdf)
  • Potrdilo o medicinsko indicirani dieti (pdf)
  • Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete (pdf)
 • 29. 8. 2018 Vabilo na dogodke in druge informacije ob začetku šolskega leta (pdf)
 • Preventivna akcija Varen začetek šole (27. 8. - 9. 9. 2018) (tif)
 • 2. 7. 2018 Pojasnila in usmeritve o ureditvi delovnega časa učiteljev in drugih strokovnih delavcev (pdf)
 • 11. 6. 2018 Skrb za razvoj načrtne kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju na nacionalni ravni (pdf)
 • 21. 5. 2018 Javni poziv učiteljem za člane predmetne komisije za pripravo in izbor nalog za nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za mandatno obdobje 2018 - 2022 (pdf)
   
 • 14. 2. 2018 Informacija o učbeniških skladih v letih 2018 (pdf)
 • 7. 2. 2018 Napoved splošne stavke v vzgoji in izobraževanju za 14. februarja  2018 (pdf)
 • 21. 12. 2017 Usmeritve javnim zavodom v povezavi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki jih imajo v upravljanju
  • Dopis Ministrstva za finance (pdf)
  • Usmeritve (pdf)
 • 21. 12. 2017 Prehod šolskih knjižnic v sistem COBISS - konverzija podatkov  iz programa WinKnj v sistem COBISS.SI (pdf)
 • 19. 12. 2017 Obvestilo o objavi javnega razpisa studijskih pomoci za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobrazevanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah v študijskem letu 2017/2018 (pdf)
 • 28. 11. 2017 Okrožnica po izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2017 (pdf)
 • 24. 11. 2017 Povabilo - NPZ 3. razred - (pdf)
 • 21. 11. 2017 Katalog živil za javno naročanje
  • Dopis MIZŠ (pdf)
  • Okrožnica MKGP (pdf)
 • 21. 11. 2017 Šolska shema - Vabilo na izobraževanje
  • Okrožnica (pdf)
  • Razpored izobraževanja (xls)
 • 19. 10. 2017 Šolska shema
  • Besedilo (pdf)
  • Dopis NIJZ (pdf)
  • Dopis staršem (pdf)
 • 17. 10. 2017 Dopolnjevanje učne obveznosti po spremembi ZOFVI (Ur. list 47/15) (pdf)
 • 10. 10. 2017 Tradicionalni slovenski zajtrk 2017
  • Dopis ministra mag. Dejana Židana (pdf)
  • Okrožnica (doc)
  • Priloga k okrožnici – neposredni dostop do ankete (doc)
  • Vprašalnik (pdf)
 • 14. 9. 2017 Aktivnosti na področju zdravstva (pdf)
 • 4. 9. 2017 Začetek šole - preventivna aktivnost za večjo prometno varnost otrok in mladostnikov v šolskem letu 2017/18
  • Dopis (pdf)
  • Strategija kulture vedenja in vzgoja za varno mobilnost otrok in mladostnikov v sistemu vzgoje in izobraževanja do leta 2020 (pdf)
 • 1. 9. 2017 Uveljavljanje sprememb in dopolnitev KPVIZ z ozirom na nova določila o delovnem času (pdf)
 • 25. 8. 2017 Začetek šolskega leta 2017/18 (pdf)
 • 10. 8. 2017 Informacija glede zaključka pogajanj o odpravi anomalij do vključno 26. plačnega razreda in pri pooblaščenih uradnih osebah
  • Okrožnica (pdf)
  • Informacija MJU (pdf)
 • 9. 8. 2017 Izvrševanje roditeljske pravice in ravnanje v primerih nesoglasij med staršema - priporočila za šole (2. del) (pdf)
 • 31. 7. 2017 Obvestilo o objavi tolmačenja javnonaročniške zakonodaje glede uresničevanja načela kratkih verig (pdf)
 • 16. 6. 2017 Nacionalne usmeritve za načrtno kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju  (pdf)
 • 12. 6. 2017 Pričetek roka za oddajo vloge za "Štipendije za deficitarne poklice"
  • Dopis (pdf)
  • Pomembne informacije (pdf)
 • 22. 5. 2017 Vrednotenje Sheme šolskega sadja in zelenjave
 • 18. 5. 2017 Dodatna pojasnila k okrožnici Informacije o zagotavljanju finančnih sredstev za delovanje učbeniškega sklada v šolskem letu 2017/18 (pdf)
 • 12. 5. 2017 Oblikovanje oddelkov podaljšanega bivanja v šolskem letu 2017/18 (pdf)
 • 11. 5. 2017 Informacije o zagotavljanju finančnih sredstev za delovanje učbeniškega sklada v š.l. 2017/18 (pdf)
 • 9. 5. 2017 Okrožnica o prihajajočem dogodku Ljubljana Mini Maker Faire 2017 (pdf)
 • 25. 4. 2017 Javni poziv učiteljem za člane predmetnih komisij za pripravo in izbor nalog za nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli - mandatno obdobje 2017-2021 (pdf)

  Rok za oddajo predlogov je 8. maj 2017 na elektronski naslov: gp.mizs(at)gov.si
 • 20. 4. 2017 Regres za letni dopust 2017 (pdf)
 • 14. 4. 2017 Obrazci javnih listin, ki se vodijo in izdajajo v osnovni šoli ter druga šolska dokumentacija (pdf)
 • 13. 4. 2017 Način izvrševanja Skupnega sporazuma o reproduciranja avtorskih del prek obseg iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v RS (pdf)
 • 3. 4. 2017 Projekt Skupaj smo večji
  • Okrožnica (pdf)
  • Opis projekta (pdf)
  • Navodila (pdf)
 • 20. 3. 2017 Literarni natečaj MURA - moja reka!

  Zavod za varstvo narave, OE Maribor, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Občina Veržej vabijo k sodelovanju na literarnem natečaju, ki poteka v okviru dogodka "Bioblitz - 24 ur z reko Muro". Na natečaju lahko sodelujejo učenke in učenci od 2. do 9. razreda OŠ ter dijakinje in dijaki srednjih šol in gimnazij.
  • Natečaj (pdf)
  • Prijavnica (pdf)
  • Vabilo na doživljajski dogodek 9. - 10. junija 2017 v Veržeju (pdf)
 • 20. 3. 2017 Informacija o sprejemanju in izvajanju prenovljenega izobraževalnega programa Umetniške gimnazije s področja gledališke umetnosti (pdf)
 • 14. 3. 2017 Javni natečaj "HUDOdobra TELOvadnica" - (pdf)

  Na natečaju lahko sodelujejo vse osnovne in srednje šole v Sloveniji. Šole na izviren, zanimiv način izdelajo kratek kolaž fotografij na temo "HUDOdobra TELOvadnica". Rok za prijavo je 26. 4. 2017.
 • 15. 2. 2017 Štipendije za deficitarne poklice
 • 7. 2. 2017 Obvestilo o poskusni uvedbi vajeništva na določenih srednjih šolah (pdf)
 • 16. 1. 2017 Sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (pdf)
 • 11. 1. 2017 Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju
  • Dopis MIZŠ (pdf)
  • Pojasnila MJU (pdf)
 • 21. 12. 2016 Sprememba šolskega koledarja zaradi dodatnega prazničnega dne 2. januarja (pdf)
 • 21. 12. 2016 Vabilo k sodelovanju pri nacionalnem medresorskem projektu Teden kulturne dediščine (pdf)
 • 20. 12. 2016 Sklepa o cenah za financiranje podjemnega dela in storitvenih servisov v letu 2017 in terminski plan obračunov in izplačil v letu 2017
  • Dopis(pdf)
  • Sklep KAZI (pdf)
  • Terminski plan 2017 (xls)
  • Sklep o cenah za financiranje dela po pogodbi o delu (podjem) med javnim VIZ in fizično osebo (pdf)
  • Sklep o cenah za plačilo storitve med javnim VIZ in drugo pravno osebo (pdf)
 • 19. 12. 2016 Vseslovenski sejem izobraževanja in poklicev Informativa (pdf)
 • 25. 10. 2016 Navodila za financiranje dejavnosti javne službe v šolskem letu 2016/17
  • Dopis MIZŠ (pdf)
  • Navodila (doc)
  • Obrazec: Zbirnik za plače (doc)
  • Obrazec: Zahtevek za proračun (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za odpravnino ob upokojitvi (doc)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za odpravnino po 11. členu ZUPPJS (doc)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za odpravnino po prenehanju pogodbe o zaposlitvi (doc)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za odpravnino zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za odpravnino zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za odpravnino zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti (xls)
  • Shema: Dopolnjevanja (doc)
  • Obrazec: Zahtevek za nadomestilo plače (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za plačilo dodatka za mentorstvo (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za jubilejne nagrade (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za plačilo ur DSP (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za plačilo dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za plačilo dela preko polnega delovnega časa (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za plačilo dodatka za delo v deljenem delovnem času (xls)
  • Seznam sklicnih številk (pdf)
  • Sklep o cenah za financiranje dela po pogodbi o delu (pdf)
  • Sklep o cenah za plačilo storitve po pogodbi (pdf)
 • 25. 10. 2016 Natečaj Moja domovina - "Gozdovi - les, naravno bogastvo in prihodnost moje domovine"
  • Dopis MIZŠ (pdf)
  • Besedilo natečaja (pdf)
  • Prijavnica (pdf)
 • 12. 10. 2016 Implementacije aplikacije Prevoz (pdf)
 • 12. 10. 2016 Rokovnik za vpis novincev v srednje šole v šolskem letu 2017/18
 • 6. 10. 2016 Vrednotenje sheme šolskega sadja in zelenjave
  • Dopis NIJZ (pdf)
  • Soglasje za starše (pdf)
  • Šifre šol (xls)
 • 6. 10. 2016 Shema šolskega sadja v šolskem letu 2016/17
  • Dopis (pdf)
  • Navodila šolam (doc)
 • 19. 9. 2016 Tradicionalni slovenski zajtrk 2016 (pdf)
 • 12. 9. 2016 Obvestilo o objavi javnega razpisa »Popestrimo šolo 2016-2021 - Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih« (pdf)
 • 31. 8. 2016 Preventivna aktivnost za večjo prometno varnost otrok in mladostnikov v
  šolskem letu 2016/2017
  • Okrožnica (pdf)
  • Akcijski program (pdf)
  • Dopis Javne agnecije RS za varnost prometa (pdf)
 • 31. 8. 2016 Prenovljena aplikacija Prevoz (pdf)
 • 25. 8. 2016 Začetek šolskega leta 2016/17 (pdf)
 • 4. 8. 2016 Izvrševanje roditeljske pravice in ravnanje v primerih nesoglasij med staršema - priporočila za šole - (pdf)
 • 4. 8. 2016 Povabilo k sodelovanju pri projektu "Začni mlad, tekmuj pošteno / Start Young, Compete Clean"
  • Vabilo Atletske zveze Slovenije šolam (pdf)
  • Priporočilo Urada za UNESCO (pdf)
  • Dopis Atletske zveze ministrstvu (pdf)
 • 2. 8. 2016 Štipendije za deficitarne poklice (pdf)
 • 26. 7. 2016 Skupni sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona
  o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji
  • Dopis (pdf)
  • Sporazum (docx)
  • Priloga 1: Pogodba (docx)
  • Priloga 2: Pristopna izjava (docx)
 • 14. 7. 2016 Iztek prehodnega obdobja za pridobitev ustrezne izobrazbe poslovnih sekretark/sekretarjev (pdf)
 • 11. 7. 2016 Prireditev "Zmorem!" (tif)
 • 11. 7. 2016 Posvet o jezikovnem vključevanju priseljencev v vrtce in šole
  • Dopis (pdf)
  • Program posveta (pdf)
 • 1. 7. 2016 Menjava učbenikov v učbeniških skladih (pdf)
 • 27. 6. 2016 Izvajanje načrtnejše kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju (tif)
 • 27. 6. 2016 Združitev Sheme šolskega sadja in zelenjave ter Sheme šolskega mleka v skupno Šolsko shemo (pdf)
 • 14. 6. 2016 Kmalu možne prijave za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017 (doc)
 • 13. 6. 2016Podatki o ocenah učencev devetega razreda OŠ - vpis v srednje šole (pdf)
 • 13. 6. 2016Obrazci javnih listin v OŠ ter druga dokumentacija - (pdf)
 • 6. 4. 2016 Postopek imenovanja ravnatelja

  Vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom smo posredovali novo okrožnico o postopkih imenovanja ravnatelja/ravnateljice. Okrožnici so dodani tudi ustrezni obrazci.

 • Dopis (tif)
 • Vzorci obrazcev (doc)
 • Vzorec pogodbe o zaposlitvi za določen čas v šolah (doc)
 • Vzorec pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas v šolah (doc)
 • Podatki o izbranem kandidatu za ravnatelja (xls)
 • Podatki o izbranem kandidatu za v.d. ravnatelja (xls)
 • 10. 12. 2015 Plačilo dežurstva - umik okrožnice z dne 14. 10. 2015 (pdf)
 • 11. 11. 2015 Deklaracija o načelih strpnosti, UNESCO, 1995. Slovenski prevod: Izobraževalni center Eksena, 2015 (pdf)
 • 27. 8. 2015 Začetek šolskega leta 2015/16
  • Dopis šolam (pdf)
  • Vnos podatkov v aplikacijo 'OR poročilo' za osnovne šole (pdf)
  • Vnos podatkov v aplikacijo 'OR poročilo' za osnovne šole s PP (pdf)
  • Vnos podatkov v aplikacijo 'OR poročilo' za glasbene šole (pdf)
  • Vnos podatkov v aplikacijo 'OR poročilo' za zavode za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (pdf)
 • 27. 8. 2015 Začetek šole - preventivna aktivnost za večjo prometno varnost otrok in mladostnikov v šolskem letu 2015/15 (tif)
 • 15. 6. 2015 Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za osnovne šole za šolsko leto 2015/16 - 2. del (pdf)
 • 5. 6. 2015 Načrtovanje sprememb predpisov (pdf)
 • 4. 6. 2015 Obvestilo o javnem razpisu Zoisovih štipendij za šolsko leto 2015/2016 (docx)
 • 22. 4. 2015 Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela za šolsko leto 2015/16 (pdf)
 • 8. 4. 2015 Spremljanje realizacije kadrovskih načrtov v letu 2015 
  • Dopis Ministrstva za javno upravo (pdf)
  • Sklep o merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov v osnovnih šolah (pdf)
  • Sklep o merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (pdf)
 • 11. 3. 2015 Izvajanje določb ZDDV-1 pri osebah javnega prava (pdf)
 • 6. 2. 2015 Vabilo šolam na Evropsko razstavo v vesolju (vabilo, letak)

  Ljubljana bo med 6. in 15. marcem gostila Evropsko razstavo o vesolju. Gre za brezplačno interaktivno razstavo, ki prikazuje storitve in aplikacije glavnih evropskih vesoljskih programov na področju satelitske navigacije (Galileo) in opazovanja Zemlje (Copernicus).
 • 5. 2. 2015 Napoved odpovedi pouka in šolskih prevozov (pdf)
 • 4. 2. 2015 Šolski koledar 2014/15 - spremembe zaradi izjemnih vremenskih razmer (pdf)
 • 10. 11. 2014 Oglaševanje v šoli - 2. obvestilo (pdf)
 • 30. 9. 2014 AKCIJA bodi previden od 1. do 12. oktobra 2014
  • Dopis šolam (pdf)
  • Priporočila (pdf)

 • 29. 8. 2014 Začetek šolskega leta 2014/15 (pdf)

 • 6. 6. 2014 Subvencioniranje šolske prehrane v šolskem letu 2014/15
 • 27. 5. 2014 Šola v naravi (pdf)

 • 24. 4. 2014 Izvajanje prvega tujega jezika v 2. razredu ter izvajanje neobveznih izbirnih predmetov v šolskem letu 2014/15 (pdf)
 • 12. 3. 2014 Sklep o merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov osnovnih šol (pdf)

 • 28. 2. 2014 Strokovno mnenje glede uživanja energijskih pijač in pjač z dodanimi sladkorji (pdf)

 • 6. 2. 2014 Nadomeščanje dni pouka, ki so odpadli zaradi vremenske ujme (pdf

 • 20. 8. 2013 Okrožnica v zvezi z oglaševanjem v šoli (pdf)

 • 6. 8. 2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (pdf)