Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OKROŽNICE ZA OSNOVNE ŠOLE

 • 24. 5. 2019 Spremembe Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov - novosti (pdf)
 • 22. 2. 2019 Fotografski natečaj ob 70. obletnici Sveta Evrope (pdf)

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vabi učenke, učence, dijakinje in dijake k sodelovanju na fotografskem natečaju v počastitev70. obletnice Sveta Evrope. Posnetke o tem, kaj vam pomeni Evropa, lahko objavite na Instagramu Sveta Evrope do 30. aprila 2019. Šest zmagovalcev bo prejelo diplomo in vabilo na spominski dogodek oktobra letos v Strasbourgu. Izbrane fotografije bodo razstavljene v prostorih Sveta Evrope. Pravila natečaja so podrobneje opisana na spletni strani Sveta Evrope.
 • 22. 1. 2019 Vabilo na strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2019

  11. Kulturni bazar bo potekal 4. aprila 2019 med 9. in 20. uro v Cankarjevem domu v Ljubljani. Osrednji temi letošnjega Kulturnega bazarja sta Ustvarjalnost mladih, s poudarkom na projektih "Mladi za mlade" in Sodobna umetnost. Prijave so možne do 20. marca 2019.

 • 4. 10. 2018 Natečaj za ime "Centra znanosti" -  (pdf)

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju s Centrom arhitekture Slovenije učence 7., 8. in 9. razreda OŠ in njihove mentorje vabi k sodelovanju na natečaju za izbor imena »Centra znanosti«
 • 12. 9. 2018 Potrdila v zvezi z medicinsko indiciranimi dietami
  • Besedilo (pdf)
  • Informacija o sprejetih priporočilih (pdf)
  • Potrdilo o medicinsko indicirani dieti (pdf)
  • Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete (pdf)
 • 29. 8. 2018 Vabilo na dogodke in druge informacije ob začetku šolskega leta (pdf)
 • Preventivna akcija Varen začetek šole (27. 8. - 9. 9. 2018) (tif)
 • 2. 7. 2018 Pojasnila in usmeritve o ureditvi delovnega časa učiteljev in drugih strokovnih delavcev (pdf)
 • 11. 6. 2018 Skrb za razvoj načrtne kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju na nacionalni ravni (pdf)
 • 21. 5. 2018 Javni poziv učiteljem za člane predmetne komisije za pripravo in izbor nalog za nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za mandatno obdobje 2018 - 2022 (pdf)
   
 • 14. 2. 2018 Informacija o učbeniških skladih v letih 2018 (pdf)
 • 7. 2. 2018 Napoved splošne stavke v vzgoji in izobraževanju za 14. februarja  2018 (pdf)
 • 21. 12. 2017 Usmeritve javnim zavodom v povezavi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki jih imajo v upravljanju
  • Dopis Ministrstva za finance (pdf)
  • Usmeritve (pdf)
 • 21. 12. 2017 Prehod šolskih knjižnic v sistem COBISS - konverzija podatkov  iz programa WinKnj v sistem COBISS.SI (pdf)
 • 19. 12. 2017 Obvestilo o objavi javnega razpisa studijskih pomoci za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobrazevanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah v študijskem letu 2017/2018 (pdf)
 • 28. 11. 2017 Okrožnica po izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2017 (pdf)
 • 24. 11. 2017 Povabilo - NPZ 3. razred - (pdf)
 • 21. 11. 2017 Katalog živil za javno naročanje
  • Dopis MIZŠ (pdf)
  • Okrožnica MKGP (pdf)
 • 21. 11. 2017 Šolska shema - Vabilo na izobraževanje
  • Okrožnica (pdf)
  • Razpored izobraževanja (xls)
 • 19. 10. 2017 Šolska shema
  • Besedilo (pdf)
  • Dopis NIJZ (pdf)
  • Dopis staršem (pdf)
 • 17. 10. 2017 Dopolnjevanje učne obveznosti po spremembi ZOFVI (Ur. list 47/15) (pdf)
 • 10. 10. 2017 Tradicionalni slovenski zajtrk 2017
  • Dopis ministra mag. Dejana Židana (pdf)
  • Okrožnica (doc)
  • Priloga k okrožnici – neposredni dostop do ankete (doc)
  • Vprašalnik (pdf)
 • 14. 9. 2017 Aktivnosti na področju zdravstva (pdf)
 • 4. 9. 2017 Začetek šole - preventivna aktivnost za večjo prometno varnost otrok in mladostnikov v šolskem letu 2017/18
  • Dopis (pdf)
  • Strategija kulture vedenja in vzgoja za varno mobilnost otrok in mladostnikov v sistemu vzgoje in izobraževanja do leta 2020 (pdf)
 • 1. 9. 2017 Uveljavljanje sprememb in dopolnitev KPVIZ z ozirom na nova določila o delovnem času (pdf)
 • 25. 8. 2017 Začetek šolskega leta 2017/18 (pdf)
 • 10. 8. 2017 Informacija glede zaključka pogajanj o odpravi anomalij do vključno 26. plačnega razreda in pri pooblaščenih uradnih osebah
  • Okrožnica (pdf)
  • Informacija MJU (pdf)
 • 9. 8. 2017 Izvrševanje roditeljske pravice in ravnanje v primerih nesoglasij med staršema - priporočila za šole (2. del) (pdf)
 • 31. 7. 2017 Obvestilo o objavi tolmačenja javnonaročniške zakonodaje glede uresničevanja načela kratkih verig (pdf)
 • 16. 6. 2017 Nacionalne usmeritve za načrtno kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju  (pdf)
 • 12. 6. 2017 Pričetek roka za oddajo vloge za "Štipendije za deficitarne poklice"
  • Dopis (pdf)
  • Pomembne informacije (pdf)
 • 22. 5. 2017 Vrednotenje Sheme šolskega sadja in zelenjave
 • 18. 5. 2017 Dodatna pojasnila k okrožnici Informacije o zagotavljanju finančnih sredstev za delovanje učbeniškega sklada v šolskem letu 2017/18 (pdf)
 • 12. 5. 2017 Oblikovanje oddelkov podaljšanega bivanja v šolskem letu 2017/18 (pdf)
 • 11. 5. 2017 Informacije o zagotavljanju finančnih sredstev za delovanje učbeniškega sklada v š.l. 2017/18 (pdf)
 • 9. 5. 2017 Okrožnica o prihajajočem dogodku Ljubljana Mini Maker Faire 2017 (pdf)
 • 25. 4. 2017 Javni poziv učiteljem za člane predmetnih komisij za pripravo in izbor nalog za nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli - mandatno obdobje 2017-2021 (pdf)

  Rok za oddajo predlogov je 8. maj 2017 na elektronski naslov: gp.mizs(at)gov.si
 • 20. 4. 2017 Regres za letni dopust 2017 (pdf)
 • 14. 4. 2017 Obrazci javnih listin, ki se vodijo in izdajajo v osnovni šoli ter druga šolska dokumentacija (pdf)
 • 13. 4. 2017 Način izvrševanja Skupnega sporazuma o reproduciranja avtorskih del prek obseg iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v RS (pdf)
 • 3. 4. 2017 Projekt Skupaj smo večji
  • Okrožnica (pdf)
  • Opis projekta (pdf)
  • Navodila (pdf)
 • 20. 3. 2017 Literarni natečaj MURA - moja reka!

  Zavod za varstvo narave, OE Maribor, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Občina Veržej vabijo k sodelovanju na literarnem natečaju, ki poteka v okviru dogodka "Bioblitz - 24 ur z reko Muro". Na natečaju lahko sodelujejo učenke in učenci od 2. do 9. razreda OŠ ter dijakinje in dijaki srednjih šol in gimnazij.
  • Natečaj (pdf)
  • Prijavnica (pdf)
  • Vabilo na doživljajski dogodek 9. - 10. junija 2017 v Veržeju (pdf)
 • 20. 3. 2017 Informacija o sprejemanju in izvajanju prenovljenega izobraževalnega programa Umetniške gimnazije s področja gledališke umetnosti (pdf)
 • 14. 3. 2017 Javni natečaj "HUDOdobra TELOvadnica" - (pdf)

  Na natečaju lahko sodelujejo vse osnovne in srednje šole v Sloveniji. Šole na izviren, zanimiv način izdelajo kratek kolaž fotografij na temo "HUDOdobra TELOvadnica". Rok za prijavo je 26. 4. 2017.
 • 15. 2. 2017 Štipendije za deficitarne poklice
 • 7. 2. 2017 Obvestilo o poskusni uvedbi vajeništva na določenih srednjih šolah (pdf)
 • 16. 1. 2017 Sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (pdf)
 • 11. 1. 2017 Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju
  • Dopis MIZŠ (pdf)
  • Pojasnila MJU (pdf)
 • 21. 12. 2016 Sprememba šolskega koledarja zaradi dodatnega prazničnega dne 2. januarja (pdf)
 • 21. 12. 2016 Vabilo k sodelovanju pri nacionalnem medresorskem projektu Teden kulturne dediščine (pdf)
 • 20. 12. 2016 Sklepa o cenah za financiranje podjemnega dela in storitvenih servisov v letu 2017 in terminski plan obračunov in izplačil v letu 2017
  • Dopis(pdf)
  • Sklep KAZI (pdf)
  • Terminski plan 2017 (xls)
  • Sklep o cenah za financiranje dela po pogodbi o delu (podjem) med javnim VIZ in fizično osebo (pdf)
  • Sklep o cenah za plačilo storitve med javnim VIZ in drugo pravno osebo (pdf)
 • 19. 12. 2016 Vseslovenski sejem izobraževanja in poklicev Informativa (pdf)
 • 25. 10. 2016 Navodila za financiranje dejavnosti javne službe v šolskem letu 2016/17
  • Dopis MIZŠ (pdf)
  • Navodila (doc)
  • Obrazec: Zbirnik za plače (doc)
  • Obrazec: Zahtevek za proračun (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za odpravnino ob upokojitvi (doc)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za odpravnino po 11. členu ZUPPJS (doc)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za odpravnino po prenehanju pogodbe o zaposlitvi (doc)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za odpravnino zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za odpravnino zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za odpravnino zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti (xls)
  • Shema: Dopolnjevanja (doc)
  • Obrazec: Zahtevek za nadomestilo plače (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za plačilo dodatka za mentorstvo (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za nakazilo sredstev za jubilejne nagrade (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za plačilo ur DSP (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za plačilo dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za plačilo dela preko polnega delovnega časa (xls)
  • Obrazec: Zahtevek za plačilo dodatka za delo v deljenem delovnem času (xls)
  • Seznam sklicnih številk (pdf)
  • Sklep o cenah za financiranje dela po pogodbi o delu (pdf)
  • Sklep o cenah za plačilo storitve po pogodbi (pdf)
 • 25. 10. 2016 Natečaj Moja domovina - "Gozdovi - les, naravno bogastvo in prihodnost moje domovine"
  • Dopis MIZŠ (pdf)
  • Besedilo natečaja (pdf)
  • Prijavnica (pdf)
 • 12. 10. 2016 Implementacije aplikacije Prevoz (pdf)
 • 12. 10. 2016 Rokovnik za vpis novincev v srednje šole v šolskem letu 2017/18
 • 6. 10. 2016 Vrednotenje sheme šolskega sadja in zelenjave
  • Dopis NIJZ (pdf)
  • Soglasje za starše (pdf)
  • Šifre šol (xls)
 • 6. 10. 2016 Shema šolskega sadja v šolskem letu 2016/17
  • Dopis (pdf)
  • Navodila šolam (doc)
 • 19. 9. 2016 Tradicionalni slovenski zajtrk 2016 (pdf)
 • 12. 9. 2016 Obvestilo o objavi javnega razpisa »Popestrimo šolo 2016-2021 - Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih« (pdf)
 • 31. 8. 2016 Preventivna aktivnost za večjo prometno varnost otrok in mladostnikov v
  šolskem letu 2016/2017
  • Okrožnica (pdf)
  • Akcijski program (pdf)
  • Dopis Javne agnecije RS za varnost prometa (pdf)
 • 31. 8. 2016 Prenovljena aplikacija Prevoz (pdf)
 • 25. 8. 2016 Začetek šolskega leta 2016/17 (pdf)
 • 4. 8. 2016 Izvrševanje roditeljske pravice in ravnanje v primerih nesoglasij med staršema - priporočila za šole - (pdf)
 • 4. 8. 2016 Povabilo k sodelovanju pri projektu "Začni mlad, tekmuj pošteno / Start Young, Compete Clean"
  • Vabilo Atletske zveze Slovenije šolam (pdf)
  • Priporočilo Urada za UNESCO (pdf)
  • Dopis Atletske zveze ministrstvu (pdf)
 • 2. 8. 2016 Štipendije za deficitarne poklice (pdf)
 • 26. 7. 2016 Skupni sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona
  o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji
  • Dopis (pdf)
  • Sporazum (docx)
  • Priloga 1: Pogodba (docx)
  • Priloga 2: Pristopna izjava (docx)
 • 14. 7. 2016 Iztek prehodnega obdobja za pridobitev ustrezne izobrazbe poslovnih sekretark/sekretarjev (pdf)
 • 11. 7. 2016 Prireditev "Zmorem!" (tif)
 • 11. 7. 2016 Posvet o jezikovnem vključevanju priseljencev v vrtce in šole
  • Dopis (pdf)
  • Program posveta (pdf)
 • 1. 7. 2016 Menjava učbenikov v učbeniških skladih (pdf)
 • 27. 6. 2016 Izvajanje načrtnejše kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju (tif)
 • 27. 6. 2016 Združitev Sheme šolskega sadja in zelenjave ter Sheme šolskega mleka v skupno Šolsko shemo (pdf)
 • 14. 6. 2016 Kmalu možne prijave za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017 (doc)
 • 13. 6. 2016Podatki o ocenah učencev devetega razreda OŠ - vpis v srednje šole (pdf)
 • 13. 6. 2016Obrazci javnih listin v OŠ ter druga dokumentacija - (pdf)
 • 6. 4. 2016 Postopek imenovanja ravnatelja

  Vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom smo posredovali novo okrožnico o postopkih imenovanja ravnatelja/ravnateljice. Okrožnici so dodani tudi ustrezni obrazci.

 • Dopis (tif)
 • Vzorci obrazcev (doc)
 • Vzorec pogodbe o zaposlitvi za določen čas v šolah (doc)
 • Vzorec pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas v šolah (doc)
 • Podatki o izbranem kandidatu za ravnatelja (xls)
 • Podatki o izbranem kandidatu za v.d. ravnatelja (xls)
 • 10. 12. 2015 Plačilo dežurstva - umik okrožnice z dne 14. 10. 2015 (pdf)
 • 11. 11. 2015 Deklaracija o načelih strpnosti, UNESCO, 1995. Slovenski prevod: Izobraževalni center Eksena, 2015 (pdf)
 • 27. 8. 2015 Začetek šolskega leta 2015/16
  • Dopis šolam (pdf)
  • Vnos podatkov v aplikacijo 'OR poročilo' za osnovne šole (pdf)
  • Vnos podatkov v aplikacijo 'OR poročilo' za osnovne šole s PP (pdf)
  • Vnos podatkov v aplikacijo 'OR poročilo' za glasbene šole (pdf)
  • Vnos podatkov v aplikacijo 'OR poročilo' za zavode za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (pdf)
 • 27. 8. 2015 Začetek šole - preventivna aktivnost za večjo prometno varnost otrok in mladostnikov v šolskem letu 2015/15 (tif)
 • 15. 6. 2015 Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za osnovne šole za šolsko leto 2015/16 - 2. del (pdf)
 • 5. 6. 2015 Načrtovanje sprememb predpisov (pdf)
 • 4. 6. 2015 Obvestilo o javnem razpisu Zoisovih štipendij za šolsko leto 2015/2016 (docx)
 • 22. 4. 2015 Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela za šolsko leto 2015/16 (pdf)
 • 8. 4. 2015 Spremljanje realizacije kadrovskih načrtov v letu 2015 
  • Dopis Ministrstva za javno upravo (pdf)
  • Sklep o merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov v osnovnih šolah (pdf)
  • Sklep o merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (pdf)
 • 11. 3. 2015 Izvajanje določb ZDDV-1 pri osebah javnega prava (pdf)
 • 6. 2. 2015 Vabilo šolam na Evropsko razstavo v vesolju (vabilo, letak)

  Ljubljana bo med 6. in 15. marcem gostila Evropsko razstavo o vesolju. Gre za brezplačno interaktivno razstavo, ki prikazuje storitve in aplikacije glavnih evropskih vesoljskih programov na področju satelitske navigacije (Galileo) in opazovanja Zemlje (Copernicus).
 • 5. 2. 2015 Napoved odpovedi pouka in šolskih prevozov (pdf)
 • 4. 2. 2015 Šolski koledar 2014/15 - spremembe zaradi izjemnih vremenskih razmer (pdf)
 • 10. 11. 2014 Oglaševanje v šoli - 2. obvestilo (pdf)
 • 30. 9. 2014 AKCIJA bodi previden od 1. do 12. oktobra 2014
  • Dopis šolam (pdf)
  • Priporočila (pdf)

 • 29. 8. 2014 Začetek šolskega leta 2014/15 (pdf)

 • 6. 6. 2014 Subvencioniranje šolske prehrane v šolskem letu 2014/15
 • 27. 5. 2014 Šola v naravi (pdf)

 • 24. 4. 2014 Izvajanje prvega tujega jezika v 2. razredu ter izvajanje neobveznih izbirnih predmetov v šolskem letu 2014/15 (pdf)
 • 12. 3. 2014 Sklep o merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov osnovnih šol (pdf)

 • 28. 2. 2014 Strokovno mnenje glede uživanja energijskih pijač in pjač z dodanimi sladkorji (pdf)

 • 6. 2. 2014 Nadomeščanje dni pouka, ki so odpadli zaradi vremenske ujme (pdf

 • 20. 8. 2013 Okrožnica v zvezi z oglaševanjem v šoli (pdf)

 • 6. 8. 2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (pdf)