Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OKROŽNICE IKT

 • Dobava in garancijsko vzdrževanje prenosnih računalnikov po izvedenem javnem razpisu z oznako MŠŠ-HW_PREN2011-4300-82/2011, za zavode, izbrane na natečaju za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme VIZ v letu 2010 - 16.6. 2011 (doc)

 • Dobava in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po izvedeni 5.izvedbeni fazi okvirnega sporazuma za dobavo, montažo, vzpostavitev delovanja interaktivnih naprav, izobraževanje uporabnikov in pomoč uporabnikom na vzgojno-izobraževalnih zavodih - 7.6. 2011 (doc)

 • Dobava in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po izvedeni 4. izvedbeni fazi okvirnega sporazuma za dobavo, montažo, vzpostavitev delovanja interaktivnih naprav, izobraževanje uporabnikov in pomoč uporabnikom na vzgojno-izobraževalnih zavodih - 4.4. 2011 (doc)

 • Dobava in garancijsko vzdrževanje projektorjev po izvedenem javnem razpisu z oznako MŠŠ-HW_PROJ/2010-4300-497/2010, za zavode, izbrane na natečaju za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme VIZ v letu 2010 - 1.3. 2011

  • Besedilo (doc)
  • Specifikacije in komercialni pogoji za projektorje (doc)
  • Javna obljuba dobavitelja projektorjev (doc)

 • Programska zbirka za vzgojno-izobraževalne zavode za zaščito pred računalniškimi virusi F-Secure do 31. decembra 2013 - 22.12. 2010 (pdf)

 • Dobava in garancijsko vzdrževanje osebnih računalnikov po izvedenem javnem razpisu z oznako MŠŠ-HW1/2010-4113-3/2010, za zavode, izbrane na natečaju za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme VIZ v letu 2010 - 9.11. 2010 (doc)

 • Dobava opreme in izvedba del za nekatere omrežne storitve na vzgojno-izobraževalnih zavodih izbranih na natečaju št. 4113-2/2008/3 izleta 2008 - 7.10. 2009
  • Dopis (doc)
  • Priloga: Izbrani prijavitelj in pogoji dobave (doc)Sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme in storitev, vzgojno-izobraževalnim zavodom v letu 2009 - 6.10. 2009
  • Dopis (doc)
  • Priloge:
   • Merila za dodelitev sredstev (xls)
   • Sklep o sofinanciranju (doc) (pdf)
   • Specifikacije opreme (doc) Opozarjamo na popravke specifikacij (22.10. 2009)
 • Javni razpis za izbor izvajalca za dobavo opreme in izvedbo del za nekatere omrežne storitve in opremo na vzgojno-izobraževalnih zavodih - 10.8. 2009

 • Najava natečaja za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme, interaktivnih naprav s spremljajočo programsko opremo, eGradivi in  storitvami in  nekaterih omrežnih storitev in opreme  vzgojno-izobraževalnim zavodom v letu 2010 - 3.7. 2009 (doc)

 • Dobava in garancijsko vzdrževanje OSEBNIH RAČUNALNIKOV po izvedenem javnem razpisu z oznako MŠŠ-HW1/2009-4300-96/2009, za zavode, izbrane na natečaju za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme VIZ (vrtci, osnovne in srednje šole, višje šole, šole za učenci in dijake s posebnimi potrebami, dijaški domovi, glasbene šole, ljudske univerze) v letu 2008 - 29.6. 2009

  • Besedilo (doc)
  • Specifikacije in komercialni pogoji za osebnih računalnikov (doc)
  • Javna obljuba dobavitelja osebnih računalnikov (doc)

 • Dobava in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po izvedenem javnem razpisu z oznako MŠŠ-HW1/2009-4300-96/2009, za zavode, izbrane na natečaju za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme VIZ (vrtci, osnovne in srednje šole, višje šole, šole za učenci in dijake s posebnimi potrebami, dijaški domovi, glasbene šole, ljudske univerze) v letu 2008 - 20.5. 2009
  • Besedilo (doc)
  • Specifikacije in komercialni pogoji za dobavo opreme (doc)

 • Dobava in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme (prenosni računalniki, projektorji) po izvedenem javnem razpisu z oznako MŠŠ-HW1/2008-4300-767/2008, za zavode, izbrane na natečaju za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme VIZ (vrtci, osnovne in srednje šole, višje šole, šole za učence in dijake s posebnimi potrebami, dijaški domovi, glasbene šole, ljudske univerze) v letu 2008 - 27.11. 2008 (doc)

 • Povabilo k sodelovanju v projektu »Mesec širjenja uporabe e-gradiv« - 8.10. 2008
 • Dobava opreme in izvedba del za nekatere omrežne storitve na vzgojno-izobraževalnih zavodih izbranih na natečaju št. 4113-3/2007/5 iz leta 2007 - 16.10. 2008
  • Besedilo (doc)
  • Priloga (doc)
  • Dodatne storitve in znižanje cene vzpostavitve dodatnega virtualnega strežnika (doc)

 • Dobava in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po izvedeni 2. izvedbeni fazi okvirnega sporazuma za dobavo, montažo, vzpostavitev delovanja interaktivnih naprav, izobraževanje uporabnikov in pomoč uporabnikom na vzgojno-izobraževalnih zavodih - 15.10. 2008
 • Dobava in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po izvedeni 1. izvedbeni fazi okvirnega sporazuma za dobavo, montažo, vzpostavitev delovanja interaktivnih naprav, izobraževanje uporabnikov in pomoč uporabnikom na vzgojno-izobraževalnih zavodih - 26.9. 2008
  • Besedilo (doc)
  • Priloga: izbrani dobavitelji in pogoji dobave (doc)

 • Programska zbirka za zaščito pred računalniškimi virusi F-Secure Anti-Virus - 16.1. 2008 (doc)

 • Dobava in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po izvedenem javnem razpisu z oznako MŠŠ-HW1/2007-4301-23/2007, za zavode, izbrane na natečaju za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme VIZ - 22.10. 2007
  • Besedilo (doc)
  • Priloge:
   • Javna izjava/obljuba nekaterih dobaviteljev (doc)
   • Specifikacije in komercialni pogoji za dobavo opreme (doc)
   • Obvestilo zavodom o dobavi interaktivnih naprav in izvedbi del za nekatere omrežne storitve in opremo (doc)

 • Natečaj za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme, interaktivnih naprav s spremljajočo programsko opremo, eGradivi in  storitvami in  nekaterih omrežnih storitev in opreme  vzgojno- izobraževalnim zavodom v letih 2007 in 2008 – 2. faza - 3.7. 2007
 • Dobava in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po izvedenem javnem razpisu z oznako MŠŠ-HW1/2006-4301-2/2006, za zavode, izbrane na natečaju za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme VIZ (vrtci, osnovne in srednje šole, višje šole, šole za učenci in dijake s posebnimi potrebami, dijaški domovi, glasbene šole, ljudske univerze) v letu 2006 - DRUGI DEL (doc) -8.11.2006

 • Dobava in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po izvedenem javnem razpisu z oznako MŠŠ-HW1/2006-4301-2/2006, za zavode, izbrane na natečaju za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme VIZ (vrtci, osnovne in srednje šole, višje šole, šole za učenci in dijake s posebnimi potrebami, dijaški domovi, glasbene šole, ljudske univerze) v letu 2006 (doc) - 20.10.2006

 • Natečaj za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme vzgojno-izobraževalnim zavodom v letu 2006 in 2007 – 2. faza - 22.6.2006 
 • Natečaj za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme vzgojno-izobraževalnim zavodom v letu 2006 in 2007 – 1. faza - 18.4.2006
 • Konferenca KONFet 2006 - Evropska šolska partnerstva - eTwinning - 6.4.2006 (doc)

 • Knjiženje programske opreme za zaščito pred računalniškimi virusi Norman - 23.1.2006