Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

54450-7/2009 Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za razvijanje ključne kompetence učenje učenja v letih od 2009 do 2014
Datum objave: 19.06.2009
Rok za prejem ponudb: 05.08.2009 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za šolstvo in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vlasta Šemrov

tel.: 01 400 5230

e-naslov: vlasta.semrov(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:
 • Spremembe in popravki razpisne dokumentacije (doc) (31.7. 2009)
 • Sprememba besedila razpisa (doc) (31.7. 2009)
 • Besedilo razpisa (doc)
 • Obrazec za oddajo prijave (doc)
 • Navodila za prijavo (doc) (sprememba - 31.7. 2009)
 • Prijavnica za projekt (doc)
  • Priloge k prijavnici
   • Organizacijski in finančni načrt (xls) (sprememba - 31.7. 2009)
   • Reference predavatelja oz. izvajalca aktivnosti (doc)
   • Vzorec konzorcijske pogodbe (doc)
 • Vzorec pogodbe o sofinanciranju (doc) (sprememba - 31.7. 2009)
 • Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (doc)
 • Ocenjevalni list (doc)
 • Navodila Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS (verzija 2.0.) (pdf) (sprememba - 31.7. 2009)
  • Priloge k Navodilom MŠŠ za izvajanje projektov ESS
   • Obrazec o stroških dela (xls) (sprememba - 31.7. 2009)
   • Lista prisotnosti (doc) (sprememba - 31.7. 2009)
   • Časovnica (xls) (sprememba - 31.7. 2009)
   • Katalog upravičenih stroškov in navedba potrebnih dokazil (pdf) (NOVO - 31.7. 2009)
   • Najvišje vrednosti nekaterih upravičenih stroškov (pdf) (NOVO - 31.7. 2009)
   • Izjava o hranjenju dokazil (doc) (NOVO - 31.7. 2009)
   • Dodatek 1: Primer podjemne in avtorske pogodbe z obveznimi sestavinami, primer zahtevka za plačilo skupaj z obračunom prevoznih stroškov (pdf) (NOVO - 31.7. 2009)
   • Dodatek 2: Primer aneksa k pogodbi o zaposlitvi ter vzorec obračuna plače, primer dogovora in sklepa o delovni uspešnosti na podlagi povečanega obsega dela, primer odredbe o nadurnem delu (pdf) (NOVO - 31.7. 2009)
   • Dodatek 3: Nekateri primeri informiranja in obveščanja javnosti (pdf) (NOVO - 31.7. 2009)
 • Navodila za uporabo modula za vnos podatkov - MVP (ISARR) (pdf)
 • Sprememba navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013 (pdf) (NOVO - 31.7. 2009)

 

 

 

Razpisano sredstev: 1.605.070,00 EUR
Drugi podatki:
 • Spremembe javnega razpisa in razpisne dokumentacije so bile objavljene 31.7. 2009

 • Prosojnice z informativnega dneva za potencialne prijavitelje na javni razpis, ki je potekal 3. 7. 2009 na Ministrstvu za šolstvo in šport (pdf)

 

Nazaj