Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

54450-10/2008 Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011
Datum objave: 23.05.2008
Rok za prejem ponudb: 13.08.2008
Izdajatelj: Ministrstvo za šolstvo in šport
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Vlasta Šemrov

tel.: 01 400 5230

e-naslov: vlasta.semrov(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:
 • Besedilo razpisa (doc)
 • Obrazec Potencialni prijavitelj (xls)
 • Obrazec za oddajo prijave (doc)
 • Navodila za prijavo (doc)
 • Prijavnica za projekt (doc)
  • Priloge k prijavnici
   • Organizacijski in finančni načrt (xls)
   • Reference predavatelja oz. izvajalca aktivnosti (doc)
   • Vzorec konzorcijske pogodbe (doc)
 • Vzorec pogodbe o sofinanciranju (doc)
 • Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (doc)
 • Ocenjevalni list (doc)
 • Navodila Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS (pdf)
  • Priloge k Navodilom MŠŠ za izvajanje projektov ESS
   • Obrazec o stroških dela (xls)
   • Lista prisotnosti (doc)
   • Časovnica (xls)
 • Navodila za uporabo modula za vnos podatkov - MVP (ISARR) (doc)
Razpisano sredstev: 3.186.562,00 EUR
Drugi podatki:

 • Potencialni prijavitelji - zbirni obrazec (xls) (20.6. 2008)
 • Spremembe razpisne dokumentacije (doc) (6.8. 2008)
 • Prosojnice - informativni dan 29.5. 2008 (pdf)
 • Lista prisotnosti - informativni dan 29.5. 2008 (doc)
 • Odgovori na najpogostejša vprašanja (doc) (datum spremembe 7.7. 2008)
 • Vabilo na predstavitev MVP
Nazaj