Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

604-04-18/2004 Rezultat javnega razpisa za sofinanciranje izobraževanja odraslih ter razvijanje in širjenje mrež z IKT podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje
Datum objave: 22.07.2004
Rok za prejem ponudb:
Izdajatelj: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

 

Katja Dovžak
01/478-42-43

Razpisna dokumentacija:

REZULTATI JAVNEGA RAZPISA  ZA SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA ZMANJŠEVANJE IZOBRAZBENEGA PRIMANJKLJAJA  (UR. LIST RS, ŠT. 71//2004) 

 

 

 

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71( Ur.l. RS, št. 42/2004) Podlaga je izvedbena struktura ukrepa (ISU), v okviru katere  ta javni razpis pokriva A3.Raven instrumenta – razpis ter aktivnost 2.3.5.: Zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja pri odraslih in izobraževanje ter usposabljanje osipnikov za izvajanje izobraževalnih programov in infrastrukturnih dejavnosti. 
 
Namen je povečati stopnjo udeležbe v vseživljenjskem učenju.

Predmet tega razpisa je sofinanciranje izobraževalnih programov in infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih.

Načrtovane aktivnosti na osnovi tega razpisa so naslednje:
Izobraževanje po programu Most do izobrazbe.

  1. Izobraževanje po programu Beremo in pišemo skupaj (v nadaljevanju UŽU BIPS ).
  2. Izobraževanje po programu Projektno učenje za mlajše odrasle (v nadaljevanju PUM).
  3. Aktivnosti za uporabo modela samoevalvacije Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (v nadaljevanju POKI)
  4. Dejavnost lokalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih (v nadaljevanju ISIO): Za odprtje novih ISIO in širitev dejavnosti
  5. Dejavnosti  informiranja in svetovanja za mlade, ki niso vključeni v izobraževalni sistem ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ISM).

 

Za odpiranje, ocenjevanje in izbor vlog je bila s sklepom ministra za šolstvo, znanost in šport imenovana Strokovna komisija.

Vseh  76 vlog je prispelo pravočasno in so pravilno opremljene.
57 vlog je  bilo popolnih, 17 vlog je bilo nepopolnih, iz 1 vloge ni razviden datum oddaje vloge, 1 vloga ni ustrezala  predmetu javnega razpisa.

Minister za šolstvo, znanost in šport je izdal  Sklep o  izbiri prejemnikov sredstev po Javnem razpisu za sofinanciranje izobraževanja odraslih ter razvijanja in širjenja mrež z IKT podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje  (številka: 404-04-18/2004, dne  22.7.2004)

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

 

Izbrani izvajalci (xls)

Nazaj