Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

331104-04-10112 Javni poziv za predlaganje članov Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo
Datum objave: 03.11.2004
Rok za prejem ponudb: 22.11.2004
Izdajatelj: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:
Razpisna dokumentacija:

Po sklepu ministra za šolstvo, znanost in šport, št. 331104-04-10112 z dne 25. 10. 2004 Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport objavlja

 

Javni poziv za predlaganje članov Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo

 

1. Po 50. členu Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04-UPB2) Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo sestavljajo strokovnjaki s področja visokega šolstva ter znanosti in tehnologije, gospodarstva, negospodarstva ter predstavniki študentov in Vlade Republike Slovenije, po svojem položaju pa so njegovi člani tudi rektorji univerz, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ter predsednik Sveta za evalvacijo visokega šolstva. Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo mora biti  sestavljen tako, da so v njem zastopana vsa študijska in znanstveno-raziskovalna področja. Predsednika  in največ petnajst članov imenuje Vlada Republike Slovenije, od tega sedem izmed visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, ki jih predlagajo visokošolski zavodi, tri predstavnike gospodarstva in negospodarstva, ki jih predlagajo zbornice in druga združenja delodajalcev, tri predstavnike študentov, ki jih predlaga Študentska organizacija Slovenije v sodelovanju s študentskimi sveti univerz in samostojnih visokošolskih zavodov, tri predstavnike Vlade Republike Slovenije. Predsednik in člani Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo so imenovani za šest let, predstavniki študentov pa za tri leta. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 63/04) v prvem odstavku 46. člena določa, da Vlada Republike Slovenije imenuje Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo najpozneje do 31. 12. 2004. Pri prvem imenovanju je polovica članov imenovana za tri leta.

 

2. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport poziva visokošolske zavode, Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije, Združenje managerjev Slovenije,  druge zbornice in združenja delodajalcev in Študentsko organizacijo Slovenije, da pošljejo predloge kandidatov za člane Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo.

 

3. Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; končano izobrazbo; poklic, za katerega je usposobljen; ime organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; katero študijsko (izobraževanje učiteljev in pedagoške vede, umetnost, humanistične vede, družbene vede, novinarstvo in informatika, poslovne in upravne vede, pravo, vede o živi naravi, vede o neživi naravi, matematika in statistika, računalništvo, tehniške vede, proizvodne tehnologije, arhitektura in gradbeništvo, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, veterinarstvo, zdravstvo, socialno delo, osebne storitve, transportne storitve, varstvo okolja, varnost) ali/in znanstveno-raziskovalno (naravoslovno-matematične vede, tehniške vede, medicinske vede, biotehniške vede, družboslovne vede, humanistične vede, druge vede) področje bo kandidat z visokošolskega zavoda strokovno zastopal; za študenta ime visokošolskega zavoda, na katerem študira in letnik, v katerega je vpisan; stalno in začasno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da se strinja s kandidaturo; za predstavnike študentov dokazilo o sodelovanju študentskih svetov univerz in samostojnih visokošolskih zavodov pri oblikovanju predloga; kratko utemeljitev predloga.

 

4. Predlog pošljite do 22. 11. 2004 na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Direktorat za znanost in visoko šolstvo, Sektor za visoko šolstvo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj