Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Javno naročilo za nakup avdio-vizualne opreme za srednje šole
Datum objave: 11.04.2005
Rok za prejem ponudb: 29.04.2005
Izdajatelj: Ministrstvo za šolstvo in šport
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:
Razpisna dokumentacija:

- A1 Splošni pogoji javnega naročanja (doc)

- A2 Ovojnica (doc)

- A5 Navodila ponudnikom (doc)

- A6 Podatki (doc)

- A7 Predračun (doc)

- A8 Podpis ponudbe (doc)

- A9 Splošni del pogodbe (doc)

- A10 Specifikacije (doc)

- A11 Kapacitete (doc)

- A12 Bančna garancija za resnost ponudbe (doc)

- A13 Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (doc)

- A14 Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku (doc)

- Seznam srednjih šol (xls)

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj