Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

200 štipendij za študentke in študente za študijsko leto 2005/2006, ki se izobražujejo za pedagoške poklice
Datum objave: 03.05.2005
Rok za prejem ponudb: 30.09.2005
Izdajatelj: Ministrstvo za šolstvo in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:
Razpisna dokumentacija:

Na podlagi) 9. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči (Uradni list RS, št. 75/94, 53/96 in 94/00) in v smislu Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 108/04) Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje

 

200 štipendij za študentke in študente za študijsko leto 2005/2006, ki se izobražujejo za pedagoške poklice

 

1. V študijskem letu 2005/2006 bomo štipendirali študentke in študente, ki niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in bodo v študijskem  letu 2005/2006 vpisani v 2., 3., oziroma 4. letnik enopredmetnih ali dvopredmetnih pedagoških študijskih programov (izjema je bibliotekarstvo, kjer ni pedagoškega študija), za katere je analiza  kazala deficit zaposlenih z ustrezno izobrazbo v javnih šolah v posamezni regiji.

 

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih pomoči so štipendije za študentke in študente iz prejšnjega odstavka kadrovske štipendije.

 

2. Kandidati se lahko prijavijo samo na razpisane štipendije v regiji, kjer je njihovo stalno bivališče. Štipendisti se bodo po končanem študiju zaposlili v javnih šolah v regiji,  za katero kandidirajo v tem razpisu.

 

3. Za potrebe javnih šol v:

3.1 CELJSKI REGIJI (Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec)

bomo štipendirali največ 25 študentk in študentov, ki bodo vpisani na študijske programe iz fizike,  glasbene pedagogike, bibliotekarstva, računalništva z matematiko oziroma računalništva in matematike, tehnične vzgoje oziroma proizvodno-tehnične vzgoje, defektologije, angleškega jezika, francoskega jezika in nemškega jezika.

 

3.2 DOLENJSKI REGIJI (Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk)

bomo štipendirali največ 16 študentk in študentov, ki bodo vpisani na študijske programe iz fizike, glasbene pedagogike, računalništva z matematiko oziroma računalništva in matematike, tehnične vzgoje oziroma proizvodno-tehnične vzgoje, defektologije, angleškega jezika, francoskega jezika in nemškega jezika.

 

3.3 GORENJSKI REGIJI (Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica)

bomo štipendirali največ 15 študentk in študentov, ki bodo vpisani na študijske programe iz  fizike, glasbene pedagogike, tehnične vzgoje oziroma proizvodno-tehnične vzgoje, defektologije, angleškega jezika, francoskega jezika in nemškega jezika.

 

3.4 KOROŠKI REGIJI (Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica) bomo štipendirali največ 11 študentk in študentov, ki bodo vpisani na študijske programe iz glasbene pedagogike,  bibliotekarstva, računalništva z matematiko oziroma računalništva in matematike, defektologije, angleškega jezika, francoskega jezika in nemškega jezika.

 

3.5 KRAŠKO-NOTRANJSKI REGIJI (Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica,  Loška Dolina, Pivka, Postojna)

bomo štipendirali največ 8 študentk in študentov, ki bodo vpisani na študijske programe iz glasbene pedagogike, matematike, računalništva z matematiko oziroma računalništva in matematike, tehnične vzgoje oziroma proizvodno-tehnične vzgoje, defektologije, angleškega jezika, francoskega jezika in nemškega jezika.

 

3.6 LJUBLJANSKI REGIJI (Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Ljubljana, Logatec, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika)

bomo štipendirali največ 30 študentk in študentov, ki bodo vpisani na študijske programe iz glasbene pedagogike, računalništva z matematiko oziroma računalništva in matematike, tehnične vzgoje oziroma proizvodno-tehnične vzgoje, defektologije, angleškega jezika, francoskega jezika in nemškega jezika.

 

3.7 MARIBORSKI REGIJI (Benedikt, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na  Pohorju, Majšperk, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slov. Goricah, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale)

bomo štipendirali največ 21 študentk in študentov, ki bodo vpisani na študijske programe iz glasbene pedagogike, računalništva z matematiko oziroma računalništva in matematike, defektologije, angleškega jezika, francoskega jezika in nemškega jezika.

 

3.8 OBALNO-KRAŠKI REGIJI (Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran, Sežana) bomo štipendirali največ 16 študentk in študentov, ki bodo vpisani na študijske programe iz  fizike,  glasbene pedagogike, bibliotekarstva, računalništva z matematiko oziroma računalništva in matematike, tehnične vzgoje oziroma proizvodno-tehnične vzgoje, defektologije, angleškega jezika, francoskega jezika in nemškega jezika.

 

3.9 POMURSKI REGIJI  (Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej)

bomo štipendirali največ 16 študentk in študentov, ki bodo vpisani na študijske programe iz glasbene pedagogike,  bibliotekarstva, likovne pedagogike, računalništva z matematiko oziroma računalništva in matematike, defektologije, angleškega jezika, francoskega jezika in nemškega jezika.

 

3.10 POSAVSKI REGIJI (Brežice, Krško, Sevnica)

bomo štipendirali največ 9 študentk in študentov, ki bodo vpisani na študijske programe iz fizike,  glasbene pedagogike, bibliotekarstva, matematike, računalništva z matematiko oziroma računalništva in matematike, tehnične vzgoje oziroma proizvodno-tehnične vzgoje, defektologije, angleškega jezika, francoskega jezika in nemškega jezika.

 

3.11 SEVERNO-PRIMORSKI REGIJI (Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava)

bomo štipendirali največ 10 študentk in študentov, ki bodo vpisani na študijske programe iz glasbene pedagogike,  kemije, računalništva z matematiko oziroma računalništva in matematike, tehnične vzgoje oziroma proizvodno-tehnične vzgoje, defektologije, angleškega jezika, francoskega jezika in nemškega jezika.

 

3.12 ZASAVSKO-REVIRSKI REGIJI (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi)

bomo štipendirali največ 9 študentk in študentov, ki bodo vpisani na študijske programe iz fizike, glasbene pedagogike, bibliotekarstva, matematike, računalništva z matematiko oziroma računalništva in matematike, tehnične vzgoje oziroma proizvodno-tehnične vzgoje, defektologije, angleškega jezika, francoskega jezika in nemškega jezika.

 

3.13 Ne glede na zgoraj navedena štipendijska mesta po posameznih regijah, bomo podelili tudi največ 4 štipendije za zagotavljanje strokovnega kadra za javne šole z italijanskim učnim jezikom in dvojezične javne šole.

Pod točko 3.13 se lahko prijavijo kandidati, ki bodo vpisani na katerikoli študijski program, po katerem si bodo pridobili ustrezno izobrazbo za poučevanje v javnih šolah z italijanskim učnim jezikom in dvojezičnih javnih šolah in za katere bodo navedene javne šole izjavile, da jih bodo po končanem študiju zaposlile. Z izbranimi kandidati bo sklenjena tripartitna pogodba.

 

3.14 Za področje glasbenega šolstva bomo podelili največ 10 štipendij za študij inštrumentov:

harmonike, violine, violončela, kitare, klavirja, kontrabasa.

 

4. Merila za izbiro kandidatov:

- Če bo v katerikoli skupini (od 3.1- 3.14)  ustreznih kandidatov več, kot je določenih štipendij, bodo pri izbiri imeli prednost kandidati z boljšim študijskim uspehom v prejšnjem študijskem letu.

- Če bo v katerikoli skupini (od 3.1- 3.14)  ustreznih kandidatov manj, kot je določenih štipendij, bomo preostale štipendije razdelili kandidatom, ki niso bili izbrani v preostalih skupinah (od 3.1 – 3.14); pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z boljšim študijskim uspehom v prejšnjem študijskem letu.

 

 

5. Prijavo na razpis pošljite na obrazcu "Vloga za uveljavitev republiške štipendije za šolsko leto 2005/2006" (obrazec DZS 1,51, ki ga dobite v papirnicah in knjigarnah ali na spletni strani www.ess.gov.si). V obrazcu ni potrebno izpolnjevati točke III. dohodki družinskih članov in prilagati potrdil, ki so vezana na to točko. Vse ostale točke morajo biti izpolnjene čitljivo in natančno. Točka II. mora biti tudi potrjena s strani matične službe, lahko pa je priloženo posebno potrdilo o družinskih članih, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Tako izpolnjeni vlogi mora biti priloženo naslednje:

a. uradno potrdilo o vseh doslej opravljenih izpitih, vajah in drugih študijskih obveznostih;

b. natančno izpolnjeno potrdilo o vpisu v študijskem letu 2005/2006;

c. kratek življenjepis

d. lastnoročno napisana izjava, da prosilec ne prejema druge kadrovske štipendije oz. potrdilo dosedanjega kadrovskega štipenditorja, da nima obveznosti iz dosedanjega štipendiranja;

e. na zgornjem robu prve strani obrazca - mora biti obvezno navedena številka točke iz razpisa na katero se kandidat prijavlja

f. kandidati za točko 3.13 morajo poleg ostale dokumentacije priložiti tudi podpisano in ožigosano izjavo javne šole z italijanskim učnim jezikom oziroma dvojezične javne šole, da bo s kandidatom sklenila tripartitno pogodbo o štipendiranju in ga po končanem študiju zaposlila.

 

 

6. Rok za oddajo prijav je 30. september 2005. Prijave na predpisanem obrazcu z vsemi predpisanimi prilogami iz 5. točke morajo biti poslane priporočeno po pošti na  naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Prijave morajo biti poslane v zaprti ovojnici, z označenim imenom, priimkom ter naslovom kandidata ter vidno označbo 'NE ODPIRAJ -Prijava na javni razpis za pedagoške štipendije za študijsko leto 2005/2006'. Prijava se šteje za pravočasno, če je bila oddana priporočeno po pošti na zadnji dan roka za oddajo prijav, t.j. 30. september 2005.

 

 

7. Odpiranje vlog bo potekalo 4. oktobra 2005 v prostorih ministrstva in ne bo javno. Odprte bodo le pravočasno prispele in ustrezno označene ovojnice. O dodelitvi štipendij bo odločil minister za šolstvo in šport, ki bo odločal tudi o morebitnih pritožbah. O izbiri bomo kandidate obveščali do 14. novembra 2005.

 

 

8. Dodatna pojasnila glede razpisa štipendij lahko dobite v Službi za razvoj kadrov v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport pri Ivanki Debeljak, tel.: (01) 478-4228.

 

dr. Milan Zver

  MINISTER

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj