Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Razpis pripravniških mest za šolsko leto 2004/2005 v vrtcih
Datum objave: 05.11.2004
Rok za prejem ponudb: 15.06.2005
Izdajatelj: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Meta Brank, tel.: (01) 478 42 15

Razpisna dokumentacija:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03-uradno prečiščeno besedilo) objavlja

 

Razpis pripravniških mest za šolsko leto 2004/2005 v vrtcih

 

POGOJI PRIJAVE

Na razpis se lahko prijavijo kandidati/ke, ki iščejo prvo zaposlitev in izpolnjujejo z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03-uradno prečiščeno besedilo) in Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/2000, 78/2003) ter z 2. členom Pravilnika o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 30/96, 54/97, 50/98, 19/2002) določene pogoje za strokovnega delavca/ko v vrtcu.

 

POSTOPEK PRIJAVE

Kandidati/ke za pripravništvo se prijavijo na obrazcu DZS 1.243 - Prijavnica na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah, ki je naprodaj v knjigarnah, k prijavi pa priložijo:

- dokazilo o izobrazbi,

- obvestilo o uspehu pri poklicni maturi, če kandidirajo za pripravniško mesto za opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela pomočnika/ce vzgojitelja/ice,

- potrdilo fakultete oziroma visoke šole o opravljenih izpitih, če kandidirajo za pripravniško mesto za opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela vzgojitelja/ice predšolskih otrok ali vzgojitelja/ice predšolskih otrok s posebnimi potrebami,

- pisno izjavo kandidata/ke, da išče prvo zaposlitev.

 

ROK PRIJAVE

- najkasneje do 30. novembra 2004 z začetkom dela 1. februarja 2005 in

- najkasneje do 15. junija 2005 z začetkom dela 1. septembra 2005.

 

RAZPOREJANJE

Število pripravniških mest bo omejeno glede na obseg proračunskih sredstev in finančni načrt Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.

 

Pri izbiri bodo imeli/e prednost kandidati/ke z višjim študijskim oziroma šolskim uspehom.

 

Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu fakultete oziroma visoke šole o opravljenih izpitih. Kriterij šolskega uspeha temelji na splošnem učnem uspehu, evidentiranem v priloženem obvestilu o uspehu pri poklicni maturi.

 

Neustreznih in nepopolnih prijav ter prijav, ki bodo vložene po roku, ne bomo obravnavali.

 

Prijave s prilogami sprejema Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s pripisom »RAZPIS PRIPRAVNIŠKIH MEST – NE ODPIRAJ« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja. Za dodatna pojasnila glede razpisa pripravniških mest lahko pokličete Meto Brank, tel.: (01) 478 42 15.

 

Kandidati bodo o izbiri in razporeditvi obveščeni najkasneje v roku 60 dni od določenega roka prijave.

 

Informacija: Zaradi razdružitva Ministrstva za šolstvo, znanost in šport vas prosimo, da prijave s prilogami pošljete na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s pripisom »RAZPIS PRIPRAVNIŠKIH MEST – NE ODPIRAJ« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja.

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj