Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

JPco-fuND-2 Call for Proposals JPco-fuND-2 co-funded Call for Proposals: "Multinational research projects on Personalised Medicine for Neurodegenerative Diseases"
Datum objave: 07.01.2019
Rok za prejem ponudb: 12.03.2019 do 15:00
Izdajatelj: Znanost
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

dr. Eva Batista

Tel.: 01 478 47 54

eva.batista(at)gov.si

 

Razpisna dokumentacija:

Predmet: sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega
Transnacionalnega razpisa za raziskovalne projekte "JPco-fuND-2 Call for Proposals: "Multinational research projects on Personalised Medicine for Neurodegenerative Diseases" (v nadaljevanju: razpis). Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu. Razpis je dvofazen: predprijava in prijava.                                                                                               

 

Partnerji v razpisu: Avstralija, Belgija, Češka republika, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija, Izrael, Kanada, Latvija, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Velika Britanija in Zvezna Republika Nemčija

 

Višina zavezanih nacionalnih sredstev: Največ 420.000,00 EUR z možnostjo dodatnega financiranja v okviru prispevka Evropske komisije (v obliki "top up" financiranja).

 

Vrednost slovenskega dela (za vse slovenske partnerje v enem konzorciju) posameznega mednarodnega projekta znaša 210.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (70.000,00 EUR letno).

 

Trajanje projektov: Največ 36 mesecev

 

Upravičenci: Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem aneksu, (na spletni strani razpisa v dokumentu "Country-specific information" pod "Slovenia").

 

Med upravičence se uvrščajo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v SICRIS in ki izvajajo negospodarsko dejavnost.

 

Nacionalni aneks opredeljuje tudi opravičene stroške financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15 in 27/17) In višino sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu.

 

Predvideni terminski plan razpisa:
Rok za oddajo mednarodnih predprijav: 12. marec 2019 do 15:00. Mednarodno predprijavo mora oddati koordinator transnacionalnega projektnega predloga, v elektronski obliki na spletni strani razpisa.

 

Priporočeno je, da slovenski prijavitelji uradno elektronsko oddano mednarodno predprijavo pregledajo in v primeru morebitnih napak pri vnosu, le-te nemudoma javijo nacionalni kontaktni osebi za razpis.

 

Rok za prijavo mednarodnih prijav: 25. junij 2019 do 15:00. Mednarodno prijavo lahko oddajo le koordinatorji transnacionalnih projektnih predlogov, ki so bili k oddaji na podlagi pozitivno ocenjene predprijave povabljeni.
Rezultati razpisa: jesen 2019
Začetek projektov: konec 2019, prvi kvartal 2020
 
NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu.

 

POMEMBNO !
Svetujemo, da čim prej stopite v stik z nacionalno kontaktno osebo, da preverite, ali izpolnjujete nacionalne in mednarodne pogoje razpisa.

 

 

Razpisano sredstev: 420.000 EUR
Drugi podatki:
Nazaj