Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

QuantERA Call 2019 QuantERA Call 2019 for Transnational Research Proposals Supporting the topics of Quantum Technologies
Datum objave: 22.11.2018
Rok za prejem ponudb: 18.02.2019 do 17:00
Izdajatelj: Znanost
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Andrej Ograjenšek

tel.: 01 478 46 34

e-mail: andrej.ograjensek(at)gov.si

 

Razpisna dokumentacija:

Predmet:
Sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte QuantERA Call 2019 for Transnational Research Proposals Supporting the topics of Quantum Technologies (v nadaljevanju: razpis). Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu. 

 

Partnerji v razpisu: 
Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Francija, Nemčija, Grčija, Hrvaška, , Italija, Izrael, Latvia, Litva, Madžarska,  Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Velika Britanija.

 

Višina nacionalnih sredstev:
Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 300.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (največ 100.000 EUR letno).  

 

Trajanje projektov: 
Največ 36 mesecev

 

Upravičenci:
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa.
Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem aneksu, (str. 40-41)  v dokumentu:QuantERA Call 2019"

 

Nacionalni aneks opredeljuje tudi upravičene stroške financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18) in višino sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu.

 

Predvideni terminski plan razpisa:
Rok za oddajo mednarodnih prijav (ShortProposal + Full Proposal): 18. Februar 2019.
Rezultati razpisa: predvidoma september 2019
Začetek projektov: predvidoma od decembra 2019

 

NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu.

 

POMEMBNO!    
Svetujemo vam, da čim prej stopite v stik z nacionalno kontaktno osebo, da preverite ali izpolnjujete nacionalne in mednarodne pogoje razpisa.

 

Razpisano sredstev: 300.000,00 EUR
Drugi podatki:
Nazaj