Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

ERA CoBioTech JC 2018 ERA CoBioTech Joint Call for proposals "Biotechnology for a sustainable bioeconomy"
Datum objave: 16.10.2018
Rok za prejem ponudb: 14.12.2018 do 13:00
Izdajatelj: Znanost
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Kim Turk Mehes

tel.: 01 478 47 05

e-mail: kim.turk(at)gov.si

 

Razpisna dokumentacija:

Predmet: 

Sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte ERA CoBioTech Joint call for proposals »Biotechnology for a sustainable bioeconomy« (v nadaljevanju: razpis). Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu.  

Partnerji v razpisu: 

Belgija, Estonia, Francija, Nemčija, Latvija, Norveška, Poljska, Romunija, Rusija, Slovenija, Šanija, Turčija, Velika Britanija

Višina nacionalnih sredstev:

Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 210.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (največ 70.000 EUR letno).   

Trajanje projektov:  

Največ 36 mesecev

Upravičenci: 

Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa

Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem aneksu, (str. 39-40)  v dokumentu: ERA CoBioTech Call Announcement."


Nacionalni aneks opredeljuje tudi upravičene stroške financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18) in višino sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu. Slovenski prijavitelji morajo pri pripravi finančnega načrta upoštevati navodila, objavljena na tej spletni strani.

Predvideni terminski plan razpisa: 
Rok za oddajo mednarodnih prijav: 14. December 2018.

Mednarodno prijavo mora oddati koordinator transnacionalnega projektnega predloga, v elektronski obliki na spletni strani razpisa.

Rezultati razpisa: predvidoma junija / julija 2018

Začetek projektov: predvidoma od septembra 2019

NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu.

POMEMBNO!     
Svetujemo vam, da čim prej stopite v stik z nacionalno kontaktno osebo, da preverite ali izpolnjujete nacionalne in mednarodne pogoje razpisa.

Nujno si preberite navodila za slovenske prijavitelje, ki bodo objavljena na tej spletni strani konec oktobra 2018.

Razpisano sredstev: 630.000,00 EUR
Drugi podatki:
Nazaj